Loading...

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie | Forum Nowenny Pompejańskiej

Besia
Besia Wrz 27 '12, 12:12

Tajemnica 1 Światła - Chrzest Jezusa w Jordanie

A gdy Jezus został ochrzczony.. głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,16). Janowi Chrzcicielowi przypadło za- danie bezpośredniego wskazania światu osoby Zbawiciela. Doszło więc do szczególnego spotkania Jezusa i Jana w miejscu, gdzie Jan chrzcił i przez chrzest pokuty przygotowywał naród wybrany na spotkanie z Mesjaszem. Do ochrzczonych przez siebie Jan mówił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie... On was będzie chrzcił Duchem Świętym” (Łk 3,16). Przyjmując chrzest Janowy wszedł Jezus jeszcze pełniej w nasz ludzki świat znaczony grzechem, aby go z grzechu wyzwolić.

Kiedy więc Syn przyszedł na świat, ażeby „objawić Ojca” tak, jak tylko On sam Go zna — wtedy równocześnie też musiał objawić siebie (...). Czynił to mając również świadectwo Ojca, zwłaszcza w warunkach decydujących, jak np. w czasie chrztu w Jordanie, gdy zgromadzeni usłyszeli tajemniczy glos: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. W życiu Jezusa — Mesjasza — momentem, w którym obecność i działanie Ducha Świętego ujawniają się ze szczególną wyrazistością, jest chrzest w Jordanie. Jezus przybył nad Jordan z Nazaretu, gdzie spędził lata „życia ukrytego”. Jego przyjście zostało zapowiedziane przez Jana, który nad brzegami Jordanu wzywał do „chrztu na odpuszczenie grzechów”. Łukasz mówi nam, że podczas chrztu Jezusa „otworzyło się niebo” (Łk 3,21). W tekście Janowym epizod chrztu Jezusa jest opisany słowami samego Chrzciciela: „Jan dal takie świadectwo: <<Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym)>”. W symbolice chrztu gołębica wiąże się z wodą i, zdaniem niektórych Ojców Kościoła, przypomina o tym, co wydarzyło się na zakończenie potopu, który też jest interpretowany jako symbol chrześcijańskiego chrztu. Gołębica symbolizuje odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i odnowę Przymierza. A więc to, co dokonuje się w pełni w epoce mesjańskiej, za sprawą Chrystusa Odkupiciela i Ducha Świętego.

chrzest jezusa w jordanie, tajemnice rózanca swietego, tajemnica swiatla, rózaniec, rozwazania, tajemnicz chrzest jezusa w jordanie

Przychodzimy na świat obciążeni grzechem pierworodnym (z wyjątkiem Dziewicy Maryi, która została od niego zachowana) i jesteśmy potomstwem zasługującym na gniew i potępienie. Bóg, Pan nasz, mógł pozostawić ludzi w tym opłakanym sta nie i wtrącić ich do piekła, jak zbuntowanych aniołów. Nie postąpiłby niesprawiedliwie, bo nawet ludzkie prawo karze przestępcę, nie czekając, aż popełni nową zbrodnię. Ale Bóg okazał nam litość i kiedy ukarał Adama i Ewę wypędzeniem z raju, obiecał im Wyzwoliciela, Odkupiciela. Pośród tak wielu cierpień stanowią dla nas ciągle wielką pociechę słowa Apostoła: Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.

chrzest jezusa w jordanie, tajemnice rózanca swietego, tajemnica swiatla, rózaniec, rozwazania, tajemnicz chrzest jezusa w jordanie

Czyj ja jestem? Tak naprawdę do końca, do kogo należę i komu bez reszty powierzyć się mogę? Nikogo mieć na własność nie można. Więc niczyj? To jeszcze gorzej, bo wtedy byle komu i za byle co człowiek chce się oddać, byle tylko ktoś powiedział: mój. Człowiek jest swój / Boży, bo tylko Bóg może zawołać go po imieniu. I powiedzieć słowa zbawienne w pustce świata, jak Jezusowi nad Jordanem: Mój synu, córko moja... Tylko jak Mu wstydu nie przynieść, Maryjo, najpiękniejsza z córek ludzkich?

chrzest jezusa w jordanie, tajemnice rózanca swietego, tajemnica swiatla, rózaniec, rozwazania, tajemnicz chrzest jezusa w jordanie

Bóg oprócz życia cielesnego dał nam także życie duchowe i nadprzyrodzone przez sakrament chrztu, ponieważ wprowadził nas do wielkiej rodziny Kościoła Matki (...). Jakże pięknym darem jest chrzest, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi, członkami Jego mistycznego Ciała, Kościoła, dziedzicami wieczności...

rózaniec, rozwazania, tajemnicz chrzest jezusa w jordanie

„Ten jest Syn mój umiłowany” (Mt 3, 17). Takie świadectwo daje Ojciec o swoim Synu, na którego zsyła Ducha Świętego. Maryjo, niech moje życie ukryte w Twoim Synu będzie życiem dziecka Bożego. Trójco Przenajświętsza: przez chrzest święty otrzymałem Ducha Świętego, który zamieszkał w swojej świątyni, czyniąc mnie umiłowanym dzieckiem Boga. Uwielbiam Cię, Trójco Święta, w tajemnicy chrztu świętego.

rózaniec, rozwazania, tajemnicz chrzest jezusa w jordanie

Pan Jezus z miłości ku Ojcu Przed wiecznemu, z miłości ku rodzajowi ludzkiemu opuścił ciche i ukryte życie Nazaretu, a poświęcił się na życie wśród ludzi, nauczanie ich, znoszenie ich ułomności i twardości. A w tym wszystkim miał na celu spełnienie życzenia swego Ojca Niebieskiego. Samego siebie oddał i poświęcił na ofiarę miłości. Więc i ty oddaj się i ofiaruj się ciągle na usługi Pana Jezusa, nie patrząc na siebie i bez względu na siebie.

rózaniec, rozwazania, tajemnicz chrzest jezusa w jordanie

Miłość jest światłem, które z chwilą chrztu świętego oświeca nasze wnętrze, to tajemnicze działanie objawiającej się Miłości. Chrzest Chrystusa jest początkiem objawiania się Trójcy, a nasz chrzest jest fundamentem naszego życia z Chrystusem. To przez chrzest zostaliśmy z miłości wrzuceni w przestrzeń Bożą. Świadomym życiem musimy potwierdzać naszą przynależność. Módlmy się, aby całe nasze życie dorosłe było konsekwencją chrztu świętego.