Loading...

  • Maja
    Kochani, jeśli to nie jest za dużo proszę o modlitwę w intencji wyjścia z kryzysu. Potrzebuje prawdziwego szturmu do Nieba, aby dobry Bóg zechciał obdarzyć mnie łaską, o którą tak usilnie Go proszę. Możecie mnie wspomóc? Czasem aż brakuje mi wiary, w modlitwę, tak mi ciężko. Proszę również o modlitwę za Józefa, to bardzo ważne