Loading...

  • Besia
    Besia dodał
    Rozmodlone żony
    Rozmodlone żony
    Grupa żon modlących się za swoich mężów .Proponuję dzisiątkę różanca tajemnicę II światła -Wesele w Kanie Galilejskiej .