Loading...

 • Małgorzata
  2017-12-07 - Czwartek. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoł
  Mt 7, 21. 24-27 Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  «Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
  Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
  Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».  ROZWAŻANIE  7 grudnia

  "On jednak nie runął bo na skale był utwierdzony." Mt 7, 25b
  Jezus pokazuje nam w jaki sposób słuchać i wypełniać jego słowo. Jak sprawić, aby dom naszego życia się nie zawalił? Tym sposobem jest prawdziwa wierność Chrystusowemu Kościołowi. Ty jesteś Skała, powiedział do Piotra i na tej Skale wybuduje Mój Kościół, a bramy piekielne Go nie przemogą. Jezus obiecuje nam, że gdy zbudujemy nasze życie na Skale Jego Kościoła, to mimo wielu trudności, nie zginiemy, bo naszym fundamentem, czymś co podtrzymuje, umacnia i spaja, będzie sam Chrystus. Czy zapraszam Chrystusa do wszystkich aspektów mojego życia?
  2017-12-07 - Czwartek. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoł
  Mt 7, 21. 24-27 Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  «Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Pan...Więcej…