Loading...

 • Małgorzata
  Ewangelia (Łk 1, 26-38)
  Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

  Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

  Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

  Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

  Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

  Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

  Wtedy odszedł od Niej anioł.


  ROZWAŻANIE

  Maryjna szkoła

  Jak bardzo dużo uczy mnie spotkanie Maryi z aniołem Gabrielem. Widzę też jak bardzo brakuje mi pokory Maryi. Jak bardzo brakuje mi Jej czystości serca. Dlatego każdego dnia w wypowiadanym „Zdrowaś Maryjo” wchodzę to tej maryjnej szkoły pokory i czystości.
  Ewangelia (Łk 1, 26-38)
  Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryj...Więcej…