Loading...

 • Małgorzata
  Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
  Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
  Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
  Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
  Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
  Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
  Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa».
  Wtedy odszedł od Niej anioł.


  ROZWAŻANIE

  8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

  "(...) dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego." Łk 1, 37
  W trudnych momentach naszego życia, gdy już zawiodły wszystkie ludzkie sposoby rozwiązywania problemów, popadamy w rozpacz, "już nic mi nie pomoże" "to niemożliwe" - mówimy. Nie rozpaczaj! Skoro Bóg stał się człowiekiem, skoro narodził się z Dziewicy, skoro umarł i zmartwychwstał to dla Niego wszystko jest możliwe. Skoro z miłości do Ciebie dokonał tak wielkich rzeczy, to potrafi również pomagać Ci w twoim codziennym życiu. Zaufaj mu i powtarzaj codziennie Niech mi się stanie według Twego słowa Panie. Czy wierzę, że moc Boża jest większa od rozpaczy?
  Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
  Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
  Anioł wszedł do N...Więcej…