Loading...

 • Ewa
  Ewa
  Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana.
  Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, nas tu modlących sie
  i Marka Wosia jego rodziny
  aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń
  . Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce,
  każdy kąt mojego i Marka Wosia domy, wszystkie pojazdy,
  którymi się poruszam ja i moi bliscy,
  i wszelką własność, którą Ty nam dałeś.
  Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę Marka Wosia
  . Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. i Marka Wosia i naszą grupe
  Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, od grzechu, pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana,
  od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i wszystkiego,
  co nie należy do Twojego Królestwa.
  Napełnij nas, Panie Jezu, swoim Duchem Świętym i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania,
  tak abyśmy żyli dziś w
  Twojej chwale, wypełniając wszystko to, co dobre.
  Chwała Ci, Jezu!
  Dziękuję Ci, Jezu!
  Kocham Cię, Jezu!
  Uwielbiam Cię, Jezu!
  Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana.
  Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, nas tu modlących sie
  i Marka Wosia jego rodziny
  aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń
  . Panie Jezu...Więcej…