Loading...

 • Małgorzata
  2018-03-14 - Środa
  J 5, 17-30 Syn Boży ożywia tych, których chce
  Słowa Ewangelii według Świętego Jana
  Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat.

  Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».

  Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

  W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.

  Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.

  Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia.

  Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

  ROZWAŻANIE

  14 marca
  J 5,17-30

  Dzisiejsza ewangelia to kontynuacja wczorajszej sceny, w której Jezus uzdrowił człowieka z choroby, która trwała 38 lat! Uczynił to jednakże w szabat i dlatego pobożni Żydzi Go tak zdecydowanie i mocno atakują. Pouczenie, jakie kieruje do nich Jezus dotyczy tego, kim On jest. Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jezus widzi, że opór, który stawiają Żydzi wobec niezachowywania szabatu wypływa także z ich troski i olbrzymiego szacunku dla tego dnia i Boga. Chce jednak oczyścić tę troskę z tego, co w takiej przewrażliwionej pobożności często się pojawia, czyli z zaślepienia. Bo przecież i ja sam mogę być niejednokrotnie święcie przekonany, że to, w jaki sposób wyznaję Pana Boga, w jaki sposób o Panu Bogu mówię, naprawdę mi służy i powinno też służyć innym. Ale w tym świętym przekonaniu powinienem być nieustannie otwarty na jego weryfikację każdego dnia przez czyny i relacje z innymi ludźmi.
  2018-03-14 - Środa
  J 5, 17-30 Syn Boży ożywia tych, których chce
  Słowa Ewangelii według Świętego Jana
  Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat.

  Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».

  Dlatego więc...Więcej…