Loading...

  • Ewa
    Danuta Pytel · Za wszystkie dzieci, które przystąpią niebawem do I Spowiedzi i Komunii Św by pokochały Najśw.Sakrament, przystepowaly do Niego z z wielką miłością i pobożnością.Amen