Loading...

Polityka prywatności

​V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKA PRYWATNOŚCI


 1. (część Regulaminu strony)

  1. Fundacji jest administratorem danych osobowych Użytkowników Strony w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.

 2. 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Fundację w celu świadczenia usług, archiwizacji, zarządzania Stroną, a także w celach marketingowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

 3. 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.

 4. 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania lub rejestracji.

 5. 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.

 6. 6. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.

 7. 7. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy, do celów rozliczeniowych, ściągnięcia wierzytelności, egzekwowania postanowień płynących z niniejszego Regulaminu lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Ponadto właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych bez podawania Danych osobowych, pozwalających na identyfikację użytkowników.

 8. 8. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.

 9. 9. Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy lub członkowie Fendacji w celach wymienionych powyżej. Pracownicy i członkowie Fundacji są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

 10. 10. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.

 11. 11. Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

 12. 12. Poprzez korzystanie ze Strony Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie.

 13. 13. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych.