Loading...

Żywy różaniec
Witamy na stronie łączącej osoby modlące się na różańcu, członków Apostolatu Nowenny Pompejańskiej i czytelników "Królowej Różańca Świętego"!

Ostatnio na blogach

AGATA
Mam bardzo ważne dla mnie dwie intencje. Czy mogę ... więcej
AGATA Sty 12, 21:00
marek
PILNE! osoby chcące otrzymać pakiet z obrazkami z ... więcej
marek Oct 23 '19, 09:47
Martyna
Czy podczas odmawiania nowenny mogę zajmować się d... więcej
Martyna Oct 17 '19, 10:58

Bieżące wiadomości

 • marek
  marek skomentował(a) wpis na blogu użytkownika AGATA
  Intencje
  Mam bardzo ważne dla mnie dwie intencje. Czy mogę o nie błagać odmawiając nowennę?
  Sty 25, 10:16
  2 1
  Krzysztof lubi to
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  26 stycznia 2020niedziela Rok liturgiczny: A/II III Tydzień zwykły Pierwsze czytanie:Iz 8, 23b – 9, 3Psalm responsoryjny:Ps 27Drugie czytanie:1 Kor 1, 10-13. 17Werset przed Ewangelią:Mt 4, 23Ewangelia:Mt 4, 12-23 ---------------- święci Tymoteusz i Tytus*, biskupi, św. Małgorzata węg., św. Alberyk, św. Paula, św. Conan z Man, św. Eystein, św. Thordgitha z Barking --------------- Tymoteusz Apostoł, gr. Τιμόθεος, cs. Apostoł Timofiej) – uczeń Pawła Apostoła, pierwszy biskup Efezu, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Urodził się w miasteczku Listra w Azji Mniejszej. Jego ojciec Grek był poganinem, a matka imieniem Eunike Żydówką. Babka nosiła imię Lois[1]. Chłopiec został nawrócony na chrześcijaństwo przez apostoła Pawła. Opowiadają o tym Dzieje Apostolskie (16, 1-4). Stał się jego towarzyszem i wiernym współpracownikiem. Apostoł nazywał go nawet swym umiłowanym i rodzonym dzieckiem i pomimo młodego wieku wyświęcił na prezbitera. Paweł obchodził wraz z Tymoteuszem krainy Azji Mniejszej, odwiedzając wiernych i napominając do przestrzegania postanowień powziętych w Jerozolimie. Obaj byli też w Macedonii, Atenach i Koryncie oraz gdy pisał Listy do Rzymian, Kolosan, Filipian, Filemona. Św. Paweł powierzył mu duszpasterską opiekę nad chrześcijanami w Efezie, gdzie Tymoteusz został pierwszym biskupem. Sprawując tę funkcję otrzymał od apostoła dwa listy pasterskie, będące swego rodzaju instrukcjami dla „pasterzy” Kościoła. Pewnego razu w Efezie odbywało się pogańskie święto poświęcone Dianie. Gdy lud ze śpiewem i radosnymi okrzykami obnosił wokół miasta pogańskie bożki, gorliwy w swej wierze apostoł, wszedł w tłum i zaczął głosić wiarę w prawdziwego Boga. Rozwścieczeni poganie rzucili się na niego, zaczęli bić i ciągać po ziemi, aż wreszcie ukamienowali. Miało to miejsce najprawdopodobniej w 97. Chrześcijanie wzięli ciało apostoła i z honorami pochowali w granicach miasta.[potrzebny przypis] Kult W 356 r. relikwie Tymoteusza przeniesiono do Konstantynopola i złożono w Kościele Świętych Apostołów. W XII wieku krzyżowcy wywieźli je do włoskiego miasta Termoli. Zamurowane, zostały odnalezione w 1945. Tymoteusz obok św. apostoła Tytusa uważany jest za patrona Krety. Kościół prawosławny wspomina świętego dwukrotnie: 4/17 stycznia[c], tj. 17 stycznia według kalendarza gregoriańskiego (Sobór siedemdziesięciu Apostołów), 22 stycznia/4 lutego tj. 4 lutego. Wspomnienie liturgiczne świętego w Kościele katolickim w Novus Ordo Missæ obchodzone jest 26 stycznia, razem ze św. Tytusem, a w tradycyjnym obrządku 24 stycznia[2]. Ikonografia W sztuce wczesnochrześcijańskiej Tymoteusz przedstawiany był w sposób typowy dla apostołów: w tunice i sandałach. W późniejszym okresie ukształtował się jego wizerunek jako mężczyzny w średnim wieku z krótką, kasztanową brodą, w liturgicznych biskupich szatach, przeważnie z dominującą czerwienią. W dłoniach trzyma Ewangelię. Poczynając od XII wieku apostoł jako jeden z dwóch lub trzech biskupów występuje na ikonach Zaśnięcia Bogurodzicy (Zaśnięcie Matki Bożej.). W sztuce zachodniej jego atrybutem są leżące u stóp kamienie.26 stycznia 2020niedziela Rok liturgiczny: A/II III Tydzień zwykły Pierwsze czytanie:Iz 8, 23b – 9, 3Psalm responsoryjny:Ps 27Drugie czytanie:1 Kor 1, 10-13. 17Werset przed Ewangelią:Mt 4, 23Ewangelia:Mt 4, 12-23 ---------------- święci Tymoteusz i Tytus*, biskupi, św. Małgorzata węg., św. Alberyk, ...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  26 stycznia 2020niedziela
  Rok liturgiczny: A/II
  III Tydzień zwykły
  Pierwsze czytanie:Iz 8, 23b – 9, 3Psalm responsoryjny:Ps 27Drugie czytanie:1 Kor 1, 10-13. 17Werset przed Ewangelią:Mt 4, 23Ewangelia:Mt 4, 12-23
  -----------------
  Alleluja, alleluja, alleluja

  Jezus głosił Ewangelię o królestwie
  i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

  Alleluja, alleluja, alleluja
  26 stycznia 2020niedziela
  Rok liturgiczny: A/II
  III Tydzień zwykły
  Pierwsze czytanie:Iz 8, 23b – 9, 3Psalm responsoryjny:Ps 27Drugie czytanie:1 Kor 1, 10-13. 17Werset przed Ewangelią:Mt 4, 23Ewangelia:Mt 4, 12-23
  -----------------
  Alleluja, alleluja, alleluja
  ...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  25 stycznia 2020sobota Rok liturgiczny: A/II Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła --- 25 stycznia Nawrócenie św. Pawła, Apostoła --- Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta "olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» - «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6). Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima. Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. W Palestynie Paweł został aresztowany i był przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii (prawdopodobnie; jak podaje Klemens, "dotarł do kresu Zachodu", a tak określano tereny Półwyspu Iberyjskiego) i na Kretę. W Efezie albo w Troadzie aresztowano go po raz drugi (64 r.). W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok. Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku co św. Piotr Apostoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy. W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.25 stycznia 2020sobota Rok liturgiczny: A/II Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła --- 25 stycznia Nawrócenie św. Pawła, Apostoła --- Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  24 stycznia 2020piątek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła ----- Duszpasterz świeckich - św. Franciszek Salezy Nie złość się nigdy na siebie ani na własne niedoskonałości. Takie gniewy, smutki i kwasy, skierowane przeciw sobie samemu, zmierzają do pychy. Miarą kochania Boga jest kochanie Go bez umiaru – takie było życiowe motto św. Franciszka Salezego (1567–1622). Pochodził z Sabaudii – księstwa położonego u zbiegu Francji, Włoch i Szwajcarii. Szlachetnie urodzony, studiował prawo i teologię w Paryżu i w Padwie. Mimo oporów zamożnej rodziny został księdzem, a następnie biskupem Genewy. Zasłynął jako gorliwy, mądry i łagodny duszpasterz. Wraz ze św. Joanną de Chantal, wdową i matką czwórki dzieci, założył zakon klauzurowy wizytek. W działalności duszpasterskiej skutecznie posługiwał się słowem pisanym, dlatego papież Pius XI ogłosił go w 1923 r. patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. Bodaj największą zasługą Salezego było stworzenie podstaw duchowości świeckich. Wymiana listów z osobami, dla których był kierownikiem duchowym, zaowocowała powstaniem arcydzieła religijnego piśmiennictwa „Filotea, czyli droga do życia pobożnego”. To pionierski przewodnik dla świeckich, którzy dążą do chrześcijańskiej doskonałości, żyjąc w świecie. Autor akcentuje powszechne powołanie do świętości: „Jest to błąd przeciwny wierze, wprost herezja, chcieć rugować życie pobożne z obozu żołnierskiego, z warsztatu rękodzielniczego, z dworu książąt, z pożycia małżeńskiego”. Każdy człowiek powinien odnaleźć swoją drogę. „Inaczej ma się ćwiczyć w pobożności szlachcic, inaczej rzemieślnik lub sługa, inaczej książę, inaczej wdowa, panna lub mężatka. I nie dosyć na tym. Potrzeba jeszcze, żeby każda jednostka dostosowała sposób praktykowania pobożności do swych sił, zajęć i obowiązków. Pobożność nie psuje niczego, gdy jest prawdziwa, lecz owszem – doskonali wszystko”. Tak więc nikt nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych, uczy mądry bp Franciszek. Kimkolwiek jestem, gdziekolwiek żyję, mogę odnaleźć własną drogę pobożności. Pracując, piorąc, gotując, wychowując dzieci, przy komputerze i na roli… Niektóre rady zapisane w „Filotei” trącą myszką, ale większość zachowuje niezmienną aktualność. Wynotowuję jedną perełkę: „Nie złość się nigdy na siebie ani na własne niedoskonałości. Chociaż bowiem rozum domaga się, byśmy po każdym upadku czuli żal i smucili się, jednakże nie dopuszczajmy do tego, by to uczucie było cierpkie i niepokojone, niecierpliwe i gniewliwe. Wielu bowiem wpada w złość dlatego, że się złościli, martwią się tym, że się martwili, są rozdrażnieni tym, że dali się ogarnąć rozdrażnieniu. Takie gniewy, smutki i kwasy, skierowane przeciw sobie samemu, zmierzają do pychy i pochodzą jedynie z miłości własnej, która trapi się i niecierpliwi na widok naszej niedoskonałości. (…) Gdy więc upadnie twoje serce, podnoś je słodko, upokarzając się głęboko przed Bogiem na widok swej nędzy i nie dziwiąc się wcale swemu upadkowi, gdyż nic w tym dziwnego, iż ułomność jest ułomną, słabość słabą, a nędza nędzną”. Mądry kierownik duchowy to naprawdę wielki skarb. Są tacy jeszcze? Pobożność we wszystkich powołaniach i stanach. Z "Wprowadzenia do życia pobożnego" św. Franciszka Salezego.24 stycznia 2020piątek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła ----- Duszpasterz świeckich - św. Franciszek Salezy Nie złość się nigdy na siebie ani na własne niedoskonałości. Takie gniewy, smutki i kwasy, skierowane przeciw sobie samemu, zmierzają do py...Więcej…
 • Krzysztof
  Krzysztof jest już z nami!
 • Lukasz
  Lukasz odpowiedź do tematu na forum
  Czy warto jeszcze walczyć?
  Szczęść Boże,   Historię postaram się skreślić w dużym skrócie. Poznałem pewną dziewczynę z Warszawy (mieszkam w Częstochowie). Rozm...
  Lukasz
  Lukasz
  Cześć, słuchaj....jeżeli czujesz taką wole, taką chęć....to się pomódl....kto ci zabroni? ...
   Dyskusja Odpowiedzi: 4 
 • Lukasz
  Lukasz dodał(a) temat na forum
  Grüß Gott witam was
  Witam was,  jestem Łukasz i już nie jedną nowennę odmówiłem. Moje nowenny odmawiałem za sercowe sprawy.      &nbs...
 • Lukasz
  Lukasz jest już z nami!
 • Bożena
  Bożena odpowiedź do tematu na forum
  Będziesz Biblię czytał nieustannie
  Homilia ks. Zbigniewa Maciejewskiego W ostatni czwartek rozdając dzieciom klas czwartych Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wielokrotnie mó...
  Bożena
  Bożena
  Ks. Daniel - Przyjaciel Bezdomnych Szczególna misja "Jezus w...
   Dyskusja Odpowiedzi: 1416 
  Sty 24, 08:12
  7
  7 użytkownicy którzy to lubią

Tematy forum

Lukasz
Cześć, słuchaj....jeżeli czujesz taką wole, taką chęć....to się pomódl....kto ci zabroni? ;) to może być teraz wszystko....a modlitwa nigdy nie pójdzie na marno ;)....  
Lukasz Sty 24, 12:35
Lukasz
Witam was,  jestem Łukasz i już nie jedną nowennę odmówiłem. Moje nowenny odmawiałem za sercowe sprawy.       
Lukasz Sty 24, 12:08
Bożena
  Ks. Daniel - Przyjaciel Bezdomnych   Szczególna misja "Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni... Więcej
Bożena Sty 24, 08:12
Bartłomiej
Witam mam na imię Bartek i powiem krótko ze skrupulatnym sumieniem męczę się od około 8miu lat ma ono podłoże lękowe… u nie jednego psychiatry próbowałem się z tego leczyć,... Więcej
Bartłomiej Sty 14, 09:52

O naszej stronie

Pomocnicy Królowej Różańca Świętego

Ta strona jest zarządzana przez Fundację Pomocnicy Królowej Różańca Świętego. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi inicjatywami.

www.pkrs.org.pl

'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: