Loading...

Żywy różaniec
Witamy na stronie łączącej osoby modlące się na różańcu, członków Apostolatu Nowenny Pompejańskiej i czytelników "Królowej Różańca Świętego"!

Ostatnio na blogach

Łukasz
Witam Dzisiaj obudziłem się w nocy z tkwiącym w... więcej
Łukasz Kwi 29, 10:45
Martuś
W tym momencie mam ochote krzyczec az do utraty gl... więcej
Martuś Kwi 26, 08:15
Martyna
Chciałabym zapytać czy w modlitwie "Jezu Ty s... więcej
Martyna Kwi 23, 15:57

Nowe wydarzenia

Akcja Anielski Patron!
Spełnijmy przesłanie papieża Leona XIII aby na całym świecie po każdej Mszy Świętej odmawi...
marek Gru 21 '16
Pielgrzymka pompejańska na święto Sanktuarium w Pompejach!
  Zobacz program! Majowa pielgrzymka, której punktem kulminacyjnym są uroczys...
marek Maj 4

Urodziny

Bieżące wiadomości

 • Jugi
  Jugi lubi zdjęcie od Weronika
  Kwi 29, 21:32
  1 1
  Jugi lubi to
 • Skała
 • Małgorzata
  MODLITWA WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ
  według słów aktu zawierzenia Jana Pawła II, które zmieniły świat
  Odmawiajmy jak najczęściej słowa tej modlitwy. Powstała ona w oparciu o słowa, jakie Jan Paweł II skierował do Maryi w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 1984 r.. Wypowiedziany wówczas na placu św. Piotra w Rzymie akt poświęcenia Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi stanowił wypełnienie prośby Matki Bożej Fatimskiej, która domagała się, by tego poświęcenia dokonał Ojciec Święty w jedności z wszystkimi biskupami świata. Akt ten został przyjęty przez niebo i pozwolił Maryi zapoczątkować spełnianie danych nam w Fatimie obietnic. Niebawem bez jednego wystrzału upadł komunizm, narody odzyskały wolność, nastał kres prześladowań Kościoła. Jak mówiła Siostra Łucja, ten akt „był pierwszym triumfem Niepokalanego Serca Maryi”.
  Modlitwa papieska miała moc poruszyć niebo. To dlatego, przygotowując się do setnej rocznicy objawień, przypominamy niejako Matce Bożej słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. One były skuteczne, przywoływały cuda. Taka właśnie ma być nasza modlitwa i cała Wielka Nowenna Fatimska.

  «Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!».
  Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.
  Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się zwolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do stuletniej rocznicy Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy do Ciebie:
  «Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!»
  Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.
  Mówiłaś ze smutkiem: «Wiele dusz idzie na potępienie». Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że «dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop niż czasy Noego», a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: «Za nich - powiedział - Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie» (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
  Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był «cały Twój», aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach.
  Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!»
  Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:
  Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
  Od głodu i wojny, wybaw nas!
  Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
  Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
  Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
  Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
  Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
  Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
  Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
  Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!
  Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw!
  Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas.
  Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.
  Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
  Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat.
  Amen.


  MODLITWA ZAWIERZENIA NOWENNY
  według słów Jana Pawła II
  Słowa, które leżą u podstaw tej modlitwy, wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II podczas czuwania modlitewnego w Fatimie, 12 maja 1991 r.. Niech i nam pomogą one trwać blisko Matki Najświętszej i nieustannie przywołują Jej obecność, byśmy szli drogą zbawienia.

  Przyjmij, o Matko Boga i Matko moja,
  tę Wielką Fatimską Nowennę, jaką odprawiam
  ku Twojej czci i chwale Trójcy Świętej
  niegasnącej światłości.
  Tego Boskiego blasku potrzebują moje stopy,
  gdy idę przez świat, pełen niepokoju i często zagubiony.
  Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze!
  Prowadź do Twego Syna! Zaprowadź do portu zbawienia.
  Módl się za mną, grzesznym, teraz i w godzinę mojej śmierci!
  Amen.
  https://www.youtube.com/watch?v=4CTkIQfduTw
  MODLITWA WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ
  według słów aktu zawierzenia Jana Pawła II, które zmieniły świat
  Odmawiajmy jak najczęściej słowa tej modlitwy. Powstała ona w oparciu o słowa, jakie Jan Paweł II skierował do Maryi w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 1984 r.. Wypowiedzia...Więcej…
 • Małgorzata
  Małgorzata dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  Litania do bł. Jana Pawła II Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo - módl się za nami. Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem Całkowicie oddany Maryi, Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, Następco Piotra i Sługo sług Bożych, Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, Gorliwy Miłośniku Eucharystii, Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, Misjonarzu wszystkich narodów, Świadku wiary, nadziei i miłości, Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, Apostole pojednania i pokoju, Promotorze cywilizacji miłości, Głosicielu Nowej Ewangelizacji, Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, Papieżu Bożego Miłosierdzia, Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, Bracie i Mistrzu kapłanów, Ojcze osób konsekrowanych, Patronie rodzin chrześcijańskich, Umocnienie małżonków, Obrońco nienarodzonych, Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, Dobry Samarytaninie dla cierpiących, Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, Głosicielu prawdy o godności człowieka, Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, Uosobienie pracowitości, Zakochany w krzyżu Chrystusa, Przykładnie realizujący powołanie, Wytrwały w cierpieniu, Wzorze życia i umierania dla Pana, Upominający grzeszników, Wskazujący drogę błądzącym, Przebaczający krzywdzicielom, Szanujący przeciwników i prześladowców, Rzeczniku i obrońco prześladowanych, Wspierający bezrobotnych, Zatroskany o bezdomnych, Odwiedzający więźniów, Umacniający słabych, Uczący wszystkich solidarności, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. https://www.youtube.com/watch?v=BnXl4J178TsLitania do bł. Jana Pawła II Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj s...Więcej…
 • Małgorzata
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
  Ojcze Nasz , Zdrowaś Maryjo ( x10 ) Pod Twoją Obronę
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństw...Więcej…
 • Weronika
  Weronika lubi zdjęcie od Dorota
  Bez uczynków nie ma ani woli prawdziwej, ani żywej wiary... św. Katarzyna ze Sieny , dzisiejsza patronka
  Kwi 29, 18:08
  0 2
  Weronika i Dominika lubią to
 • Weronika
  Weronika lubi zdjęcie od Dorota
  Każcie ludziom usiąść. J 6, 1-15... Bóg chce zaspokoić głód człowieka. Niczym innym tylko Sobą. Człowiek chodzi za Nim, bo zobaczył znaki, jakie uczynił wobec chorych. Lecz Jezus chce dla człowieka czegoś więcej, czegoś dużo więcej. Chce dać całego Siebie. W pełni. Czy człowiek chce wziąć WSZYSTKO? Czy tylko odrobinę, namiastkę, połowicznie...? By zaspokoić głód, Jezus najpierw każe ludziom usiąść. Najpierw trzeba się zatrzymać. Zatrzymać ciało, które ciągle gdzieś biegnie, zatrzymać potok myśli, który jak szalony pędzie we wszystkich kierunkach. Zatrzymać się. Łatwe? Wcale. A po co w sumie się zatrzymywać? Żeby móc doświadczyć swojego istnienia. Żeby spotkać się z samym sobą. Bo wtedy jest otwarta droga do spotkania z Bogiem - Tym, który jest Źródłem mojego istnienia. Zatrzymanie jest potrzebne również po to, by doświadczyć, że jestem głodny, że moje istnienie nie zaspokaja samo siebie, że potrzebuję Tego, który tak naprawdę jest moim WSZYSTKIM. Jezus każe mi dzisiaj usiąść. Każe usiąść mojemu ciału, moim myślom, pragnieniom, uczuciom. Każe usiąść również temu, co jest we mnie głodem, ucieczką, pustką, bezsilnością, grzechem. Kiedy usiądę, stanę się zdolny przyjąć WSZYSTKO. Przyjąć Drogę, która prowadzi do celu, PRAWDĘ, która oświetla drogę i ŻYCIE, które jest celem i nigdy się nie kończy. Przyjąć WSZYSTKO, przyjąć JEZUSA. Bo nie ma w innym imieniu zbawienia...o. Grzegorz Ginter SJKażcie ludziom usiąść. J 6, 1-15... Bóg chce zaspokoić głód człowieka. Niczym innym tylko Sobą. Człowiek chodzi za Nim, bo zobaczył znaki, jakie uczynił wobec chorych. Lecz Jezus chce dla człowieka czegoś więcej, czegoś dużo więcej. Chce dać całego Siebie. W pełni. Czy człowiek chce wziąć WSZYSTKO?...Więcej…
  Kwi 29, 17:32
  0 4
  4 użytkownicy którzy to lubią
 • Weronika
  Weronika lubi zdjęcie od Małgorzata
  29 kwietnia przypada wspomnienie/święto: Święta Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła patronka Europy. Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie (Włochy). Była przedostatnim dzieckiem z dwudziestu pięciu, w mieszczańskiej rodzinie Jakuba Benincasy i Lapy Piangenti – córki poety Nuccio Piangenti. Przyszła na świat jako bliźniaczka, ale jej siostra, Janina, zaraz po urodzeniu zmarła. Rodzina jednak nie cierpiała biedy, skoro stać ją było na to, by przyjąć do swego grona sierotę po starszym bracie, Tomasza Fonte, który, po wstąpieniu do dominikanów, był pierwszym spowiednikiem Katarzyny. Katarzyna już jako kilkuletnia dziewczynka była przeniknięta duchem pobożności. Wspierana Bożą łaską w wieku 7 lat (w 1354 r.) złożyła Bogu w ofierze swoje dziewictwo. Kiedy miała 12 lat, doszło po raz pierwszy do konfrontacji z matką, która chciała, by Katarzyna wiodła życie jak wszystkie jej koleżanki, by korzystała z przyjemności, jakich dostarcza młodość. Natomiast Katarzyna od wczesnej już młodości marzyła o całkowitym oddaniu się Panu Bogu. Dlatego wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie pokutne. Zamierzała najpierw we własnym domu uczynić sobie pustelnię. Kiedy jednak to okazało się niemożliwe, własne serce zamieniła na zakonną celę. Tu była jej Betania, w której spotykała się na słodkiej rozmowie z Boskim Oblubieńcem. Z miłości dla Chrystusa pracowała nad swoim charakterem, okazując się dla wszystkich życzliwą i łagodną, skłonną do usług. W woli rodziców zaczęła upatrywać wolę ukochanego Zbawcy.29 kwietnia przypada wspomnienie/święto: Święta Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła patronka Europy. Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie (Włochy). Była przedostatnim dzieckiem z dwudziestu pięciu, w mieszczańskiej rodzinie Jakuba Benincasy i Lapy Piangenti – córki ...Więcej…
  Kwi 29, 17:32
  0 4
  4 użytkownicy którzy to lubią
 • Helena
  "Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną,
  kto go znalazł, skarb znalazł.
  Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty
  ani równej wagi za wielką jego wartość."

  Syr 6,14-15
 • Dorota
  Dorota skomentował(a) wpis na blogu użytkownika Łukasz
  Ksiądz Stanisław Błażejczak
  Witam

  Dzisiaj obudziłem się w nocy z tkwiącym w głowie ,,Ksiądz komunialny Stanisław Błażejczak''.

  Nie rozumie  skąd te słowa mogły...

Tematy forum

Dorota
    Boże niemowlaki i parę słów o pani Weronice, która była przed Bogiem jak dziecko...ks. Krystian Malec   W owym czasie Jezus przemówił tymi... Więcej
Dorota Kwi 29, 20:13
Dorota
Dzięki za Twą opinię o tym miejscu i za Twe życzenie dla nas , niech i Tobie Bóg błogosławi , a Maryja niech pięknie unosi Twe prośby przed Jezusa Tron ♥ :)
Dorota Kwi 28, 21:05

O naszej stronie

Pomocnicy Królowej Różańca Świętego

Ta strona jest zarządzana przez Fundację Pomocnicy Królowej Różańca Świętego. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi inicjatywami.

www.pkrs.org.pl

'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: