Loading...

Blog annaw

O mój Jezu, miłosierdzia!

Za moją oziębłość i niedbalstwa w służbie Bożej, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za opuszczanie pacierza, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za lekceważenie Mszy św., PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za brak przygotowania w Spowiedziach, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za brak szczerego żalu i poprawy, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za niedbałe odprawienie pokuty, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za brak przygotowania i dziękczynienia do Komunii Świętej, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za brak wiary, miłości i ufności w miłosierdzie Boże, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za nieposłuszeństwo Spowiednikowi, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za lekceważenie obrazy Bożej i zuchwalstwo, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za ciężkie upadki, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za grzechy w nadziei miłosierdzia Bożego, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za zgorszenie dane bliźniemu, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za zmysłowość i brak umartwienia , PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za samowolę i egoizm, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za upór i złą wolę, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za pychę, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za sprzeciwianie się twej woli i natchnieniom, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za wielka lekkomyślność, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za bunty i zuchwalstwo, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!
Za brak miłości i ducha ofiary, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!