Loading...

Tajemnice chwalebne jako tajemnice pewności życia | Forum Nowenny Pompejańskiej

Besia
Besia Oct 30 '15, 21:42
Tajemnice chwalebne jako tajemnice pewności życia s. Magdalena Kusior 2015-10-29 13:09 Ksiądz Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy napisał: ,,Pewność niepewna zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście”. Pewności ludzkie prowadzą na manowce, bo pewni w życiu możemy być tylko śmierci... Istnieje jednak jest pewność, która przekracza ciało, która jest oparta na Bogu i jest świadomością spoczywania w Jego kochających dłoniach. Pewność, której nikt i nic nie może nam odebrać.

W Jezusie mamy pewnośćZmartwychwstania odradzającego się życia. Wiedzą o tym małżonkowie, szczególnie ci, którzy przeżywali kryzysy małżeńskie i wielokrotnie podejmowali walkę o Miłość. Także ci spośród młodych ludzi, którzy stoją przez wyborem drogi życia i zastanawiają się jak można całe życie spędzić z jedną osobą, czy będzie się potrafiło kochać współmałżonka przez całe życie? Odpowiedź jest w Jezusie, który ukazuje, że w Nim życie, miłość są na wieczność, a wierność nadaje istnieniu ,,smak”. Okazuje się, że Miłość, której źródło upatrujemy w Jezusie, a które przekłada się na relacje ludzkie, podlega ciągłemu odkrywaniu. Całe życie jeśli na to pozwolimy, może stać się drogą miłości i pewności życia w pełni. Ciało się zmienia, przybywa zmarszczek, a dzięki Miłości wydaje się, że upłynęła chwila.

Fotolia

Tajemnica Wniebowstąpienia jest pewnością, że Miłość zna swoje miejsce, trzyma się wyznaczonych granic, których stara się przestrzegać. W Ewangelii wg św. Jana czytamy:Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. (J 16,7a). Jezus, który jest Bogiem, robi przestrzeń wolności ukazując miejsce swojego przebywania, zawsze będąc w bliskości z Ojcem. Aby miłość małżeńska stawała się coraz piękniejsza ważne jest, by dbać o jedność małżeńskiej modlitwy i życia sakramentalnego, które są przestrzenią ciągłego robienia miejsca dla Boga i odchodzenia od tego, co do Stwórcy nie prowadzi.

Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. (J 16,7b). Tajemnica Zesłania Ducha Świętegojest tajemnicą pewności, że żyjąc w bliskości z Duchem Świętym mamy pewność, że nigdy nie jesteśmy sami. Bóg posyła nam Pocieszyciela, który jest blisko nas, by każdego kto pragnie spotkać się z Bogiem móc poprowadzić ku Niemu.

Wniebowzięcie Maryi, Ta, która uprzedziła nas w drodze do Boga, jest pierwszą, która została zabrana do nieba. Swoim życiem ukazała, że Bogu mówi się ,,Tak”, w prostych czynnościach, w życiu, pozbawionym hałasu świata. Bóg czeka na ,,tak”, której zmieni bieg historii, może czasem świata, a częściej wprowadzi przemianę w życie rodziny, a owocem będzie wieczne przebywanie z Bogiem w niebie.

Tajemnica Ukoronowanie Maryi ukazuje, że Ta, która była najbliżej Jezusa, a także była obecna w Jego cierpieniu pokazuje, że trudy życia codziennego mogą być miejscem spotkania z Bogiem. Pewność życia z Nim dowodzi, że wszystko co nas spotyka ma znaczenie. Liczne trudy podejmowane w zjednoczeniu z Jezusem mogą stać się ,,biletem” do radości nieba, i szczególnego wywyższenia. Dzięki temu możemy przez Maryję wypraszać dla nas łaski, by wspierała nas w drodze do nieba, by była dla nas wspomożycielką, byśmy dobrze odczytali swoje miejsce w ziemskim życiu służąc tym, do których jesteśmy posłani, byśmy przyjęli postawę służby i tak przeżyli swoje życie.

 

s. Magdalena Kusior - ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej. Więcej na https://www.facebook.com/dominikanki.matkibozejrozancowej.