Loading...

Święta Filomena-Patronka Żywego Różańca i Dzieci Maryi | Forum Nowenny Pompejańskiej

Lokalizacja tematu: Forum » Różaniec » Apostołowie różańca
Jarosław
Jarosław Lip 28 '16, 23:36
Uroczystości odpustowe ku czci św. Filomeny

6 sierpnia 2016 r. o g. 11.00 uroczystości odpustowe w jedynej w Polsce parafii p.w. św. Filomeny- patronki Żywego Różańca, dzieci Maryi, małżeństw oczekujących potomstwa, interesów uczciwie prowadzonych, potrzebujących, więźniów, młodzieży, szczęśliwych narodzin

Szczęść Boże!

Może warto zainteresować się obchodami ku czci św. Filomeny ( patronki między innymi Żywego Różańca) w Gniechowicach koło Wrocławia. Główne uroczystości odpustowe w jedynej w Polsce parafii pod tym wezwaniem odbędą się 6 sierpnia o g. 11.00. Poprzedzi je nowenna do św. Filomeny od 3 sierpnia. Zakończenie uroczystości 11 sierpnia w liturgiczne wspomnienie Naszej Patronki. 6 sierpnia o g. 11.00 Msza św., 12.30 - posiłek dla pielgrzymów, o 14.30 przedstawienie o św. Filomenie, - 15.00- Nabożeństwo z możliwością uczczenia relikwii I-go stopnia i przyjecie oleju św. Filomeny.

Parafia p.w. św. Filomeny
ul. Kątecka 53
55-080- Gniechowice koło Wrocławia

www.filomena.gniechowice.info
tel. 713168712

Pozdrawiam

 

św. Filomena życie i męczeństwo

Święta Filomena poniosła śmierć męczeńską w 302 r. w Rzymie, za panowania cesarza Dioklecjana. Pochodziła z greckiej rodziny arystokratycznej; jej rodzice Kalistos i Eutropiau mieszkali w Nikopolis w Macedonii. Ojciec był zarządca prowincji. Małżeństwo długo było bezdzietne; ostatecznie ich lekarz, który był chrześcijaninem, sugerował, żeby modlili się do chrześcijańskiego Boga. Filomena urodziła się ok. 289 r. Po jej urodzeniu rodzice przyjęli chrzest.
Od najmłodszych lat Filomena poświęciła swoje dziewictwo Panu Bogu, a jej serce pałało coraz większą i większą miłością do Niebiańskiego Oblubieńca. Jej jedynym życzeniem było żyć tylko dla Niego, ale o jej rękę starał się sam cesarz rzymski Dioklecjan. Kiedy Filomena odmawiała mu z racji wyznawanej wiary chrześcijańskiej, została przez cesarza uwięziona, torturowana, a następnie umarła w okrutnych męczarniach. Jej tortury miały być zapłatą dla niej za okazaną cesarzowi wzgardę. Początkowo Dioklecjan postanowił skazać ją na taką samą karę na jaką Poncjusz Piłat skazał Pana Jezusa. Filomena została więc skazana na biczowanie. Kiedy jednak nie zmarła, ale nawet w cudowny sposób została wyleczona z ran, Dioklecjan postanowił wrzucić ją do Tybru, przywiązaną do kotwicy. Jednak aniołowie, w cudowny sposób, wydobyli ją z rzeki, tak, że i tym razem Filomena nie poniosła śmierci, ale została uznana za czarownicę. Następnie usiłowano pozbawić ją życia strzelając do niej z łuku, ale kiedy i to się nie udawało, Dioklecjan,, który osobiście był świadkiem egzekucji, polecił, aby Filomenę przebić strzałami rozpalonymi w ogniu, ponieważ sądził, że czarownica nie ma władzy nad ogniem. Jednak strzały kierowane w dziewczynę zmieniały kierunek i ze zdwojoną siłą godziły w łuczników. Groza i przerażenie opanowały świadków tych wydarzeń, wielu z nich skłonnych było nawet do przyjęcia religii chrześcijańskiej. Ostatecznie egzekucji dokonano przez ścięcie głowy.
Po 1500 latach zapomnienia w katakumbach, św. Pryscylli przy Via Salaria Nova drogocenne relikwie Świętej Filomeny, Dziewicy i Męczennicy, zostały odkryte 24 maja l802 roku, w dniu święta Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. Na grobowcu widniał napis Lumenia Pax Cum, co oznacza Pokój tobie Filomeno, albo Pokój tobie ukochana. Na grobowcu wyryte były ponadto: kotwica, dwie strzały, włócznia, gałązka palmy i kwiat lilii, symbolizujące śmierć przez utopienie, męczeństwo, palmę zwycięstwa i symbol dziewictwa.
W 35 lat po odkryciu relikwii ta młoda grecka księżniczka wyniesiona została na ołtarze i ogłoszona Cudotwórczynią XIX w., bo tak liczne i uderzające były cuda uzyskane dzięki jej potężnemu wstawiennictwu. W różnych krajach zaczęto wznosić kaplice pod jej wezwaniem, fundować ołtarze i figury. Innym świętym dana jest zdolność wspomagania nas w jakiejś jednej szczególnej potrzebie, ale Święta Filomena posiada moc wspomagania nas we wszystkich potrzebach, cielesnych i duchowych. Zwracajmy się więc do niej z wielką ufnością, miłością i wiarą, ona jest bowiem ukochaną córką Jezusa i Maryi, córką, której niczego się nie odmawia. W naszej miłości do niej kierujmy się wskazówkami i przykładem papieży. Papież Leon XII zezwolił na wzniesienie ołtarzy i kościołów na jej cześć. Papież Grzegorz XVI, 30 stycznia 1837 roku, uroczyście wyniósł Ją na ołtarze, nadając pełne prawa jej kultowi w całym katolickim świecie po wszystkie czasy, a dzień jej wspomnienia wyznaczono na 11 sierpnia. Papież bł. Pius IX nadal jej wspaniały tytuł: Patronka Dzieci Maryi. Papież Leon XIII podniósł Bractwo Świętej Filomeny do rangi Arcybractwa i zatwierdził sznur Świętej Filomeny, nadając specjalne przywileje i odpusty wszystkim, którzy go noszą. Papież św. Pius X podniósł Arcybractwo Świętej Filomeny do rangi Powszechnego Arcybractwa i mianował Świętego Jana Vianney jego patronem. W 1912 r. papież św. Pius X zatwierdził wezwanie: Święta Filomeno, Patronko Dzieci Maryi, módl się za nami!
Święta Filomena ma wielką moc u Boga. Jej dziewictwo i gotowość objęcia bohaterskiego męczeństwa uczyniły ją tak miłą Bogu, ze nigdy nie odmówi jej niczego, o co Go poprosi. Święty Jan Vianney zawsze powtarzał, Filomena jest wielką Świętą. Papież Leon XII mówił: Miejcie pełne zaufanie do tej wielkiej Świętej. Uzyska dla was wszystko, o co poprosicie. Bł. Paulina Jaricot, założycielka stowarzyszenia żywego różańca, powiedziała: Słyszałam jak demony mówiły podczas egzorcyzmu:Dziewica i Męczennica, święta Filomena, jest naszym przeklętym wrogiem. Nabożeństwo do niej jest nową straszną bronią przeciw piekłu.

Jarosław
Jarosław Sie 5 '16, 14:58

Transmisja live na stronie internetowej www.filomena.gniechowice.info   zakładka transmisja live

Dorota
Dorota Sie 5 '16, 19:57

Dziękuję za informację, z przyjemnością obejrzę , może nie wszystko ale chociaż część :)

Jarosław
Jarosław Sie 9 '16, 18:54

11 sierpnia zakończenie obchodów ku czci św. Filomeny o g. 18.00. Transmisja na żywo www.filomena.gniechowice.info