Loading...

Wniebowstąpienie | Forum Nowenny Pompejańskiej

Besia
Besia Wrz 27 '12, 12:55

Tajemnica 2 Chwalebna - Wniebowstąpienie

Wdomu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam mieszkanie”(J 14,2). Tak zapowiedział Chrystus swoje Wniebowstąpienie i jego znaczenie dla każdego z nas. Miejsce w domu Ojca jest przydzielone tym, którzy uwierzyli i rozpoznali Chrystusa w głodnym, bezdomnym, cierpiącym i udzielili Mu pomocy. Ci usłyszą: „Pójdźcie, błogosławieni, Ojca mego, weźcie w posiadanie Królestwo przygotowane wam od założenia świata”. Panie mój i Mistrzu, naucz mnie widzieć i słyszeć Twój głos prośby o moją pomoc wypowiadanej ludzkim głosem i poprzez ludzkie biedy. Obym nie zapomniał Twoich słów: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt. 25,40).

Tajemnica 2 Chwalebna

JAN KOCHANOWSKI (153O-1584)

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,

Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.

Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,

Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował

I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,

A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

Tobie k”woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,

Tobie k”woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.

Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,

Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,

A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;

Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,

A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci Jezu, że Jesteś z Nami. My sami z siebie nic nie możemy uczynić - jesteśmy źli i słabi. Ty o tym wiesz i dlatego zostałeś z nami by nas wspierać. Nie dozwól Panie byśmy wątpili jak niektórzy kiedyś, lecz byśmy za przykładem Twojej Najświętszej Matki trwali w wierze. Ty przecież możesz wszystko wiec nie lękajmy się, lecz weźmy udział w głoszeniu Dobrej Nowiny tak jak nam to poleciłeś.

wniebowstapienie, tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebna, tajemnice chwalebne rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna rozwazania, wniebowstapienie pana jezusa

Własną mocą wstępuje Chrystus do nieba. Wypełnił dzieło naszego odkupienia i powraca do domu Ojca. Odchodzi od nas, ale tak na prawdę nigdy nas nie opuści, bo jego misja nie jest jeszcze ukończona. Zapowiada zesłanie pocieszyciela - Ducha Świętego, którego będą potrzebować ci, co wkrótce wyruszą we wszystkie strony świata by głosić jego słowo, by rozpowiadać radosną nowinę o odkupieniu. Porzucą swoje rybackie osady i ruszą za morza do obcych krajów by ludzi mówiących setkami języków zgromadzić w jedną bożą rodzinę. Zegna się Jezus z apostołami i Matką swoją, ale to dziwne pożegnanie, bo bez smutku i łez. Nie ma na nie miejsca, bo przecież wszyscy widzą nadludzką światłość, chwałę Jezusa i zapowiedź tego, co nas czeka w niebieskiej ojczyźnie. Nie zapomni o nas, przygotowuje nam mieszkanie w niebie. I tylko leszcze chwila”, a znów powróci, aby sądzić świat. My zaś nie traćmy nadziei. Maryja też nie została od razu wzięta do nieba. I Ona musiała czekać i ufać. Ona nas umocni w radosnej nadziei na wieczne zbawienie i szczęście. Dziękujemy Ci za to Chryste i prosimy abyś posyłał nas na swoje żniwo i abyśmy zawsze świadczyli o Tobie przed innymi ludźmi i odważnie głosili twoją nowinę.

wniebowstapienie, tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebna, tajemnice chwalebne rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna rozwazania, wniebowstapienie pana jezusa

Rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą węże brać będą do rąk, i jeśliby, co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

wniebowstąpienie jezusa, wniebowstąpienie pana jezusa

ZEwangelii Św. Marka dowiadujemy się, jak Jezus ukazał się jedenastu Apostołom podczas ich posiłku i mówił do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą; W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby, co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie" Po rozmowie z nimi Pan Jezus błogosławił im i własną mocą wstąpił do nieba, aby zasiąść po prawicy Boga Ojca. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Jezus współdziałał z nimi i potwierdzał ich naukę znakami. Matka Najświętsza, chociaż pogrążona w tęsknocie, była spokojna i zdana na Boga, a w Jej sercu nie było ani jednego drgnienie innego, Dziękujemy Ci za to Matuchno, ze umacniasz w radosnej nadziei na wieczne zbawienie, na szczęście w niebieskiej ojczyźnie. Dziękujemy ci za to Chryste, chcemy Twoje plany realizować, abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył. A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus;

wniebowstąpienie jezusa, wniebowstąpienie pana jezusa

Pomyśl, że nie jesteś stworzony do życia ziemskiego, lecz dla nieba. Niebo to twoja ojczyzna. Tam masz twego Ojca, którym jest Bóg, twą Matkę, którą jest Najświętsza Maryja, i twoich braci, przyjaciół I towarzyszy, którymi są aniołowie i święci. Jesteś na ziemi pielgrzymem. Na ziemi nie doświadczysz pełni. Wszystko zajmuje cię przez jakiś czas, a potem nuży. Kochaj Boga prawdziwie, pragnij gorliwie pójść do nieba, przysposabiaj się, gromadząc dobre uczynki, I bądź zawsze gotowy.

wniebowstąpienie jezusa, wniebowstąpienie pana jezusa

Ja Ciebie, [Ojcze], otoczyłem chwałą na ziemi przez to. że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą. którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat po- wstał” (J 17, 4-5). Ojcze najlepszy: Wniebowstąpienie Chrystusa jest rękojmią mojego uwielbienia. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa.

wniebowstąpienie jezusa, wniebowstąpienie pana jezusa

Jezus wybrał nas sobie tak, jak wybrał kiedyś Apostołów (...). Powinniśmy żyć w przekonaniu, że należymy do Niego i nie pozwolić, by cokolwiek, nawet najdrobniejszego, oddalić nas od tej przynależności, Od Jego miłości (...). Po wniebowstąpieniu Jezusa Matka Boża w szczególny sposób opiekowała się Apostołami pierwszego Kościoła. Również dzisiaj Matka Boża otacza nas swą macierzyńską opieką.

wniebowstąpienie jezusa, wniebowstąpienie pana jezusa

Bądźcie świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę (Kol 3, 23-24). „W moim Królestwie Ja sam przedstawię ciebie Dworowi niebieskiemu. To Ja przygotuję tunikę, w którą cię oblekę. Jest ona utkana z moich najcenniejszych zasług i ubarwiona w purpurze mojej Krwi. Nie bój się niczego, żyj pokojem i ufnością... Jestem twoim Życiem i Siłą... Jestem cały dla ciebie i nigdy cię nie opuszczę. Ukochałem cię i obroniłem. Kocham cię I bronię! Będę cię kochał i bronił zawsze!”.

wniebowstąpienie jezusa, wniebowstąpienie pana jezusa

Gdy wielkie niebo jakoby za daleko, to produkuje się nieba malutkie i bliziutko. Małe raje za ileś tam złotych, spełniające bardzo przy ziemne tęsknoty. Powiedz, za jakim niebem tęsknisz, a powiem ci, jakie masz serce. Czy wielkie jak przestwór, czy małe jak orzeszek. Miejsce w niebie nie należy się nam ot tak, po prostu. Tyle będzie go tam dla nas, ile nieba przychylimy tutaj komuś w beztroskiej hojności, jak Ty, Maryjo, Furtko do nieba.

wniebowstapienie, tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebna, tajemnice chwalebne rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna rozwazania, wniebowstapienie pana jezusa

Oczami duszy wpatrywałam się i uwielbiałam mego Boskiego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, jak On po chwalebnym wniebowstąpieniu swoim siedzi w chwale i tryumfie po prawicy Ojca swego Przedwiecznego, pełen majestatu, wielkości i chwały, a siedzi jako Pan i Bóg, i Król, i nasz Pośrednik. Rany Jego najświętsze najjaśniejszym blaskiem jaśniejące błagają o miłosierdzie dla nas, przypominają Ojcu Przedwiecznemu wszystko to, co Chrystus Pan dla nas wycierpiał, i ściągają na nas Jego miłosierdzie. One proszą, błagają za nami, zasłaniają nas przed sprawiedliwością Bożą.

wniebowstapienie, tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebna, tajemnice chwalebne rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna rozwazania, wniebowstapienie pana jezusa

Wniebowstąpienie Pana Jezusa każe nam, idącym za Nim, wstępować do nieba. Zanim dostąpimy Chrystusowego nieba, mamy obowiązek czynić niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię Chrystusa przebaczamy sobie wzajemnie winy i urazy, stwarzamy w sobie i wokół siebie prawdziwe niebo, które jest przedsionkiem nieba w wieczności. Tego nieba nie można już utracić. Módlmy się o silę do przebaczania naszym winowajcom, do niewypominania bliźnim ich przewinień.

wniebowstapienie, tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebna, tajemnice chwalebne rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna rozwazania, wniebowstapienie pana jezusa

Zrozumiej, jak konieczną była obecność Maryi, gdy Chrystus wstępował do nieba i dla nas je otwierał. Ona ubolewała nad tym, że niebo było przez tak długi czas zamknięte dla ludzi, i prosiła pokornie o jego otwarcie. Pragnąc chwały Syna swego, a nie pamiętając o sobie, przyspieszyła swoją modlitwą Jego wniebowstąpienie. Podziwiaj, że tak wielkie dzieło miało się stać za Jej przyczyną, i rozważ, jak wielka wdzięczność należy się tej miłościwej Matce Boga i naszej, która sprawiła, że żyjąc bogobojnie, możemy się spodziewać wejścia do nieba bez wyczekiwania w otchłaniach, jak było przedtem. Składaj Jej dzięki za wszystkich.

wniebowstapienie, tajemnica chwalebna, tajemnice chwalebna, tajemnice chwalebne rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, wniebowstapienie jezusa, tajemnica chwalebna rozwazania, wniebowstapienie pana jezusa

Maryjo adorująca Jezusa odchodzącego do Ojca. Dzisiaj młodzi ludzie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują Ojca, Jego przebaczającej miłości. Na spotkaniu z Janem Pawłem w Rzymie w Roku Jubileuszowym ponad dwa miliony młodzieży entuzjastycznie wsłuchiwało się w słowa Ojca-Pasterza, której on tak bardzo ufa. Lednica, Taiz, przystanek Woodstock, to czasem entuzjastyczne, a czasem rozpaczliwe wołanie do Ojca. Daniel Ange, benedyktyn, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży, powiedział, że polska młodzież odegra strategiczną rolę w Europie w trzecim tysiącleciu. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkich młodych Polaków.