Loading...

Ukoronowanie NMP | Forum Nowenny Pompejańskiej

Besia
Besia Wrz 27 '12, 13:07

Tajemnica 5 Chwalebna - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

„Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na Moim tronie” (Ap 3,21). Maryja odniosła zwycięstwo. Pokonała grzech i śmierć a także ludzką słabość. W liście św. Pawła /2 Tm 2,11/ czytamy: „Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół też z Nim żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy”. Królowanie Maryi oznacza świadczenie miłości i opieki tym, dla których stała się Matką oraz troska o to, by nikt z odkupionych przez Jej syna nie zginął, ale doszedł do pełni życia wiecznego. Maryjo, nasza Matko i Królowo, prowadź nas bezpiecznie do Swego Syna.

WŁADYSŁAW BEŁZA 1847 - 1913 Tajemnica 5 Chwalebna

MODLITWA DO N. MARII PANNY

Z otchłani ziemskiej, o Mariol do Ciebie

Na skrzydłach duszy modlitwę mą niosę;

Gwiazdo zaranna co świecisz na niebie,

Kwiecie, co kwiatom ziemskim zsyłasz rosę,

Różo duchowa, szczycie rajskiej wieży,

Niech Ciebie moja modlitwa dobieży.

Modlitwa moja, Mario, jest łzą samą,

Łzą wypłakaną w noc żalem trapioną!

Otwórz jej niebo - boś jest niebios bramą,

Skłoń do niej serce - boś grzesznych obroną;

Anielską ręką zdejm z niej grzechu zielsko,

Boś jest najczystszą królową anielską!

Tak łzą obmyta z mętów tego świata,

Niech ma modlitwa upadnie przed Tobą!

Odźwierna niebios niech do Cię kołata,

Niech wzruszy skruchą, rozbroi żałobą,

Niech świadczy wszystkim dniom mego żywota

I niech Cię wzywa jak matkę sierota!

O! Matko moja! o nic Cię nie proszę,

Bo znasz tajniki mej duszy najskrytsze:

Znasz wszystkie chęci, które w sercu noszę.

Od ludzkich pragnień Twe łaski obfitsze,

Więc to mi tylko użycz łaską swoją,

Co zgodne z Niebios i co z wolą Twoją

“Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu.” Pan Jezus ogłosił w niebie swą Matkę na Królową nieba i ziemi. Maryja, Niepokalana Matka Boga, otrzymała od swojego Syna koronę chwały za życie pełne cierpień, bólu i umartwień. Dzięki łasce Bożej Maryja wywyższona zostaje po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi. Jako Najświętsza ze Świętych Matka Boża doznaje od Kościoła czci szczególnej, bowiem Jej udział w chwale Boga jest nieporównywalny z udziałem jakiegokolwiek człowieka.

Ukoronowanie. Tajemnica chwalebna 5 ukoronowanie NMP. Rozwazania rózanca.

Teraz Maryja ma swój pełny udział w królewskiej chwale Chrystusa. Pismo święte opisuje Ją jako Niewiastę obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami i z wieńcem z dwunastu gwiazd na głowie. Oto jest nasza królowa, Królowa nieba i ziemi. Maryja ma tylko jedno pragnienie, aby wzrastało królestwo Jej Syna - Chrystusowa wspólnota. Jej panowanie wypełnione jest troską o nasze zbawienie, wytrwałą i mozolną pracą na zwrócenie nas na ścieżkę ku Bogu. Królowanie Maryi spływa na całą ziemię. Jest Ona Królową całej ludzkości i poszczególnych narodów. Jest Królową Polski, ale również Królową naszych serc. Pozwólmy jej rządzić nami na chwałę i pożytek królestwa wiecznego

Bądź pozdrowiona Córko Boga Ojca

Bądź pozdrowiona Matko Syna Bożego

Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Świętego

Bądź pozdrowiona Przybytku Trójcy Przenajświętszej

Tymi słowami wielbię Maryję jako świątynię Boga żywego, jako przybytek, w którym mieszka Bóg. Zawsze była łaski pełna, a równocześnie pełnia ta wciąż wzrastała i coraz pełniej mieszkał w Niej Bóg, i coraz bardziej była Przybytkiem Ducha Świętego. Maryjo, Niepokalana Matko Boga, cieszymy się razem z Tobą z Twojego niewysłowionego triumfu i szczęścia. Uwielbiamy Cię wraz z aniołami i całym Kościołem, wysławiając twoją chwałę. Z dziecięcą ufnością prosimy Cię o wszystkie łaski potrzebne dla całej ludzkości, dla Kościoła, dla naszych najbliższych żyjących i zmarłych i dla nas wszystkich tu zgromadzonych, dla wszystkich kapłanów, u których będziemy się spowiadać w przyszłości. Duchu Święty zsyłaj łaski potrzebne im do pasterzowania. Niepokalana Matko Boga i nasza skrusz serca zatwardziałych grzeszników. Niepokalana Matko Ty znasz nasze serca. Ty najlepiej wiesz, co jest nam potrzebne – niech się stanie wola Twoja.

tajemnice chwalebne rózanca, tajemnica chwalebna rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, ukoronowanie, tajemnica chwalebna rozwazania

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga,

tajemnice chwalebne rózanca, tajemnica chwalebna rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, ukoronowanie, tajemnica chwalebna rozwazania

“Potem wielki znak się ukazał na niebie: niewiasta w słońce obleczona i księżyc pod jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu.” Wszystko, co stworzone najpierw istniało odwiecznie w umyśle Boga. Dotyczy to również każdej duszy ludzkiej i duszy Maryi. Napisane jest w księdze Salomona: “Bóg mnie posłał na początku moich dzieł. Byłam postawiona od początku, zanim została uczyniona ziemia. Jeszcze nie było otchłani, a ja już byłam (w Jego myśli) poczęta. Przed źródłami pełnymi wody, zanim góry zostały założone, przed górami zaczęłam istnieć. Zrodził mnie przed pagórkami. On jeszcze nie uczynił ziemi, ani rzek, ani krańców świata, a ja już istniałam. Kiedy niebiosa i niebo umacniał z Nim byłam. Gdy przez nienaruszone prawo zamknął otchłań na sklepieniu, kiedy utwierdzał na wysokościach sklepienie nieba, i gdy w górze umacniał obłoki, gdy morzu wzmacniał granicę i nakazywałby z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię, ja byłam przy Nim, aby uporządkować wszystko, w nieustannej radości cały czas igrając przed Nim, ciesząc się światem. Tak, o Matko, Bóg niezmierzony, najwyższy, zrodził Cię, aby dać Cię światu. W Tobie jest Boże przebaczenie. W Tobie Boże lekarstwo. Ty jesteś pieszczotą na ranę Najwyższego. W Tobie jest zbawienie świata. Wpatrzeni w Ciebie Maryjo wołamy: Daj nam moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Nie zapominajmy przy tym, że nasi najwięksi nieprzyjaciele to szatan i nasze własne grzechy. Patrzmy i rozważajmy dzień po dniu, co proste “fiat” Maryi zdziałało 2000 lat temu – przyniosło Boga na ziemię i zbawiło świat. Dzisiaj my dajmy wolną rękę Bogu i mówmy Mu za Niepokalaną nasze fiat – niech się stanie według Twojej woli. Dziś mogą zbawić świat z Jej pomocą święci i ludzie zwyczajni jak my, jeśli poddamy się całkowicie i bezwarunkowo woli Bożej. Maryja, Królowa nieba i ziemi, z wysokości wzywa do modlitwy, która góry przenosi, która usuwa góry zła mocą wiary w potęgę Bożej łaski. Pozwól mi przyjść do Ciebie, takim zwyczajnym, jakim jestem. Pozwól mi przyjść do Ciebie jednym, łaskawym Twoim gestem.

tajemnice chwalebne rózanca, tajemnica chwalebna rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, ukoronowanie, tajemnica chwalebna rozwazania

Wpatrujemy się w Niepokalaną Dziewicę z Nazaretu, Matkę pięknej miłości. Niech ona towarzyszy ludziom wszystkich czasów, ludziom naszych czasów w ich pielgrzymce wiary do domu Ojca. Bądź z nami w każdy czas Bogurodzico, która jesteś czcigodniejszą od cherubinów i nieporównanie sławniejszą od serafinów. Prowadź nas Twoją wiarą w nowy czas, który się przed nami otwiera. Bądź z nami wraz z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który sam chce być dla nas drogą, prawdą i życiem. Bóg uwielbił Matkę Najświętszą. Pokorna Służebnica Pańska, za swą miłość i wypełnienie woli Bożej, została Królową nieba i ziemi. Jest naszą wspomożycielką i orędowniczką przed Bogiem. Na Nią możemy zawsze liczyć. Maryja o nas pamięta, rozumie nas i pomaga nam trwać w dobrym. Ona, Królowa Wszechświata, Pani nieba i ziemi wstawia się za nami i śpieszy z pomocą tym, którzy Ją o to proszą. Pani nieba i ziemi, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

tajemnice chwalebne rózanca, tajemnica chwalebna rózanca, tajemnice chwalebne rozwazania, ukoronowanie, tajemnica chwalebna rozwazania

Zwróć oczy na ten pełen majestatu i wielkości tron, który znajduje się po prawicy Króla. Siedzi tam Maryja, koronowana Królowa nieba i ziemi, Orędowniczka grzeszników. Wszelkie łaski przechodzą przez Jej ręce. Jej została dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Ta potężna Pani to twoja najczulsza i najtroskliwsza Matka. Zaufaj Jej, uciekaj się do Niej we wszystkich potrzebach, kochaj Ją gorliwie, wiernie Jej służ, nabożnie Ją czcij. Daję ci słowo, że jeżeli będziesz prawdziwym czcicielem Maryi, uzyskasz na tym świecie wszelkie potrzebne łaski, a na tamtym wieczną chwałę.

Maryja została wybrana na Królową nieba i ziemi. (...) Ludzie na całym świecie składają Maryi, naszej Matce, wspaniałe wota i pokrywają Jej ołtarze kwiatami. My nie mamy dla Niej materialnych podarków, ale możemy dać Jej kwiaty dobroci, kwiaty uśmiechu. (...) Ukoronujmy Ją wonnymi kwiatami miłości, delikatności i pokory, okazywanej sobie nawzajem.

***

Jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje (Iz 62, 5). „Co powiedzieć o zadziwieniu, które mnie objęto na widok mej wyjątkowej małości ukoronowanej przez mojego Boskiego Syna i otoczonej tyloma okrzykami chwały? Dość smutku!... Dość zmieszania... Wszystko jest słodyczą, wszystko jest chwałą... Wszystko jest miłością! Moje dziecko, wszystko mija, a szczęśliwość nie ma końca. Cierp i kochaj. Mój Syn już niedługo i otoczonej ukoronuje twe starania i trudy Pozostań Mu wierna i niczego Mu nie odmawiaj. Odwagi! Odwagi! Hojności I miłości!... Zima życia jest krótka, a wiosna — wieczna!”.

***

Maryjo, Królowo nasza, Wzorze Wiary autentycznie przeżytej. Jan Paweł II wyraził nadzieję, że jednym z owoców Wielkiego Jubileuszu będzie odnowa nabożeństwa do Ciebie. Nie wystarczy — dopowiadają polscy biskupi — „śpiewać i stawiać kwiaty Maryi, trzeba również upodobnić się do Niej”. Rok 2001 to czas Prymasa Tysiąclecia, który „wszystko postawił na Maryję”, to czas świętowania 750 rocznicy Twojego objawienia się jako Królowej Szkaplerza Świętego, to czas pielgrzymowania po Rosji ikony Stolicy Mądrości, daru Ojca Świętego. Maryjo, niech zwycięża Twoje Niepokalane Serce!

***

Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś radością Izraela, Tyś chlubą ludu naszego (por. Jdt 15, 9). Maryja ukoronowana w niebie na Królową wszechświata jest chwałą Trójcy Świętej i całego ludu Bożego. Ojcze najlepszy: Twój Syn uwielbił swoją Matkę przed Twoim obliczem i mnie też wezwał do chwały wiecznej. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza; w tajemnicy ukoronowania Maryi w niebie.

***

Mówi się, że „koniec wieńczy (koronuje) dzieło”. Życie jednych jest arcydziełem, a innych... bublem. Tacy się stajemy, jak żyjemy, na co dzień. I tacy staniemy przed Bogiem, gdy już nic zmienić ni dorobić nie będzie można. Piękne życie się tworzy, gdy czyni się codziennie coś pięknego dla Boga, tylko dla Niego! A wtedy wszystko jest ja koś wieńczone i koronowane pięknem, jak Ty, Maryjo, ukoronowana chwałą ziemi nieba.

***

Najświętsza Panna nie żyła dla siebie, nie szukała siebie. Na wszystko oddała się Boskiemu Synowi swemu, by wszystkie Jego cierpienia dzielić, by z Nim i dla Niego cierpieć. Wchodziła w Jego myśl, pragnienia i uczucia, aby we wszystkim z Nim się łączyć i z miłości żyć życiem Boga swego, myśleć, czuć, działać jak On, z Nim i dla Niego. Wyrzekła się siebie, by stać się ofiarą miłości w połączeniu z Synem swoim.

***

Ukoronować Maryję w swoim sercu bardziej niż w obrazie czy figurze. Bardziej miłością niż złotem szlachetnymi kamieniami. Bardziej dobrymi czynami niż więdnącymi kwiatami. Ukoronować to znaczy wywyższyć, dać pierwszeństwo naprawdę, a nie na pokaz. Wywyższamy Maryję, bo Ona w swym życiu wywyższyła Chrystusa. Ona Go podniosła, kiedy był bardzo małym Dzieckiem. Ona Go podtrzymała, kiedy został zdjęty z krzyża. Módlmy się, aby całe nasze życie było jednym wielkim wywyższeniem Chrystusa.