Loading...

Nawiedzenie Świętej Elżbiety | Forum Nowenny Pompejańskiej

MD
MD Mar 5 '12, 19:07
Nawiedzenie
39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Łk 1, 39-45
MD
MD Mar 5 '12, 19:16
Kiedy byłam w ciąży, zaskoczyła mnie taka refleksja: Kobiety w ciąży generalnie wymagają dla siebie specjalnego traktowania. Tymczasem Maryja w ciąży, nosząc w swym łonie Syna Bożego poszła usługiwać swojej krewnej!
Ma to też inny wymiar - Elżbieta przyjęła jej pomoc.
Jak trudno nieraz przyjąć od kogoś pomoc, uznać swoją bezradność w jakiejś materii.

I druga refleksja. Maryja wszystko rozważała w swym sercu.
Została napełniona Duchem Świętym i poczęła. Trudno było to komuś wytłumaczyć, zwłaszcza, że była panną.
Nie poszła do swego męża, ale do krewnej, o której wiedziała, że także doświadczyła łaski Bożej.
Pewnie idąc z pośpiechem przez góry, zastanawiała się jak to powiedzieć Elżbiecie.
Bóg tymczasem wyszedł jej naprzeciw. Gdy Elżbieta tylko usłyszała głos Maryji, pojęła, że nosi ona w łonie Bożego Syna.
Maryja została tam jeszcze trzy miesiące. Pewnie otrzymała od Elżbiety dużo wsparcia.

Besia
Besia Mar 8 '12, 19:23

Rozważając tą tajemnicę mam przed oczami Maryję ,ktora słyszac od Anioła wiadomość ,że Elżbieta  spodziewa się dziecka bez namyslu rusza w trudną droge,by jej  pomóc ,nie myślala o sobie ,chociaż też byla w stanie błogoslawionym ,ale Ona Matka Boga pospieszyła slużyć ,jaki to piękny przyklad dla nas i wskazówka jak my powinniśmy postepować ,tak bardzo pragnę zawsze brac przyklad z Matki Bożej , żebym zawsze gotowa byla z pospiechem ruszyć na pomoc blizniemu ,nie patrzac na trudności . 

Przychodzi mi tez do glowy mysl.że Matka Boża gdy my prosimy ją o pomoc ,gdy potrzebujemy jej wsparcia podąza i do nas z pomoca jak do Elżbiety.

MD
MD Mar 12 '12, 23:21
"Przychodzi mi tez do glowy mysl.że Matka Boża gdy my prosimy ją o pomoc ,gdy potrzebujemy jej wsparcia podąza i do nas z pomoca jak do Elżbiety."

Nie pomyślałam o tym.
Dziękuję :)
Besia
Besia Mar 13 '12, 11:44

Pewnego dnia jak  odmawialam tą część różańca staneła mi przed oczami wyobrazni Matka Boża spieszaca  z pomocą do Elżbiety  i wtedy nasuneła mi sie taka mysl ,że Matka Boża spieszy z pomoca do każdego ,może to jednych szybciej ,drudzy musza troche poczekac ,ale napewno nie zostawi nikogo.

Besia
Besia Wrz 27 '12, 10:56

Maryja i Elżbieta przeżywają radość w Panu. Jest ona dziełem Ducha świętego. Na poleceni Anioła, Najświętsza Maryja Panna udaje się do Elżbiety, która pomimo podeszłego wieku spodziewa się narodzin swojego dziecka. Gdy Maryja spotyka się z Elżbietą, maleńki Jan Chrzciciel, uświęcony obecnością Jezusa, którego przynosi Maryja staje się narzędziem Ducha świętego, żeby objawić Elżbiecie, iż ta oto Maryja, która do niej przychodzi to Matka Boga. Te dwie kobiety pod wpływem łaski, śpiewem wyznają wiarę we wcielenie Jezusa. Możemy powiedzieć, że w tym momencie rodzi się widzialny Kościół Jezusa, rodzi się Kościół Boży. Ty – Maryjo – jesteś nazwana żywą świątynią Bożą, błogosławioną między niewiastami, Najświętsza Matką. Ty każdego otaczasz najczystszą miłością. Jesteś jedynym wzorem dobroci, pokory i służysz innym. Taka młodziuteńka, Matka Syna Bożego, a jaka wspaniała, odważna, czuła, ile radości wniosłaś w dom Elżbiety? – Moje słowa są zbyt małe, by to wyrazić. Ty Maryjo zawierzyłaś do końca Duchowi Świętemu, a On dopełnili swoją łaską i Mocą – historię zbawienia ludzkości. Jakże Ci za to dziękować?

rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Maryja ledwie przyjąwszy pod swe serce Zbawiciela, udaje się do swej krewnej, Elżbiety, aby podzielić się z nią swą radosną nowiną. Przepełniona bożą łaską potrafi dostrzec i dzielić się radością innych. Oto, bowiem ta jej krewna, która uchodziła za niepłodną w swej starości poczęła syna i była w szóstym miesiącu. Na głos Maryjnego powitania poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety a ją samą napełnił Duch Święty. Poznała wtedy, że nawiedziła ją Matka Pana Najwyższego. Maryja wspomaga swoją krewną w trudach codziennej pracy. Żarliwą i bezinteresowną troską o innych rozgłasza wszędzie świadectwo Chrystusa. Uwielbiajmy Maryję w Jej posłudze wobec Elżbiety i wobec całej ludzkości. Wspomagajmy Ją w tym posługiwaniu.

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna rózanca, , nawiedzenie nmp

Wtym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto, bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Niepokalana Najświętsza Maryja Panna, najpokorniejsza służebnica Pańska, Matka Syna Bożego z woli Boga Ojca Wszechmogącego wybiera się w odwiedziny do swojej krewnej, która również spodziewa się dzieciątka. Matka Boga udaje się do św. Elżbiety, by nieść jej pomoc, wspomagać ją, by nieść jej radość i miłość. O Maryjo Najświętsza, dziękujemy Ci za ten przykład pokory, posłuszeństwa i miłości w wypełnianiu woli Bożej. Tym bardziej godny naśladowania, gdyż wolę Boga spełniasz chętnie i radośnie, bezzwłocznie i bez najmniejszego oporu. Matko Boga, naucz nas gorliwości w poddaniu się woli Bożej, która jest miła Bogu, a zarazem pożyteczna dla naszych dusz. Bądź nam Matką na drogach naszych zwątpień i załamań. Niepokalana Matko Boża – nasze rodziny oczekują również Twojego nawiedzenia, Twojej wizyty – proszą Ci o to. Potrzebują, bowiem odnowy życia w świętości, wzajemnym zrozumieniu, poszanowaniu i wzajemnej miłości. Pogłębiaj w nas życie chrześcijańskie. Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Wyjednaj nam ducha miłości, który nigdy nie ustaje. O Duchu Święty, ześlij na nas strumień łask Siedmiu Twoich Darów, abyśmy, oświeceni światłem wiary, mogli słowa Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, pojąć i zachować całym swym życiem. Spraw, aby modlitwa, która zanosimy do Ciebie, była mocna i stała, przyśpiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego. Rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi, naszych braci, gdyż wszyscy odkupieni jesteśmy najdroższą krwią Jezusa Chrystusa. Niech nas uświęca Twój duch o Panie!

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna rózanca, , nawiedzenie nmp

Maryja wybrała się z pośpiechem i poszła w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Błogosławiona jesteś, bo uwierzyłaś, że dla Boga jest możliwe nawet to, co umysłowi ludzkiemu wydaję się niemożliwe! Mówi Elżbieta: Błogosławiona jesteś, bo dzięki twej wierze wypełniasz rzeczy przepowiedziane ci przez Pana i ujawnione prorokom na ten czas. Elżbieta, niewiasta o nieugiętej wierze, zdana z ufnością na wolę Bożą, zasługuje na zrozumienie zamkniętej w Maryi tajemnicy. Duch przemawia do niej przez poruszenie się dziecka w jej łonie. W swojej pokorze zatrzymuje jednak świętą tajemnicę dla siebie. Nie wymawia jej nawet swojemu małżonkowi Zachariaszowi. Elżbieta rozumie dzięki swej świętości i milczy. Święty jest, bowiem zawsze uległy i pokorny. Dar Boży powinien nas czynić coraz lepszymi. Im więcej otrzymujemy od Boga tym więcej powinniśmy dawać. Właśnie, dlatego Maryja odłożyła swoją pracę i pośpiesznie udała się w daleką drogę do krewnej. Nie pozwoliła się opanować obawie, że zabraknie jej czasu na jej własne sprawy. Bóg jest panem czasu. On zaopatruje nawet w sprawach codziennych tego, kto Mu ufa, egoizm nie przynagla, lecz opóźnia. Miłość zaś nie opóźnia, lecz przyśpiesza. Niech to będzie zawsze obecne w naszej pamięci.

rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Ledwie Maryja przyjęła pod swoje serce naszego Zbawiciela, Bóg Ojciec objawia Jej swą wolę, aby odwiedziła swą krewną Elżbietę zamieszkałą z mężem Zachariaszem w Górach Judzkich. Panna Maryja, pokorna służebnica Pańska, posłuszna woli Bożej, udaje się do domu Zachariasza oddalonego od Nazaretu o cztery dni drogi. Podróż ta była z pewnością uciążliwa dla Niepokalanej zważywszy na Jej stan. Obydwie św. Matki oczekiwały potomstwa. Obie całym sercem i gorącą wiarą kochały Boga. Maryja, nawiedzając rodzinę swej krewnej, przybyła tu nie tylko z chęcią pomocy przy posługiwaniu św. Elżbiecie, ale również przyniosła Jezusa i dary Ducha Świętego. W ten sposób spełniły się słowa Archanioła Gabriela wypowiedziane Zachariaszowi, że jego syn już w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym przez obecność Zbawiciela. Maryja, wchodząc do domu Zachariasza pozdrowiła Elżbietę, która, pełna podziwu i radości, wyrzekła: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, z radości poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Boga. Przenajświętsza Maryja w swej mądrości i pokorze w odpowiedzi wyśpiewała znamienne słowa Magnifikatu: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Stwórcy moim. Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a swoje miłosierdzie zachowuje z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją. Najświętsza Panna Maryja podkreśla, że przez swoje posłuszeństwo i pokorę wobec Boga osiągnęła błogosławieństwo wszystkich narodów. Czyli na szczęście to zasłużyć sobie mogą wszyscy pokorni, posłuszni i o silnej wierze. Prośmy, więc Najświętszą Maryję Pannę o cierpliwość, posłuszeństwo, pokorę i silną wiarę w wypełnianiu woli Bożej, której najczęściej nie dostrzegamy naszym zamglonym duchowym wzrokiem. O Przenajświętsza Bogurodzico, która spieszysz z pomocą swojej krewnej Elżbiecie, chcąc w pokorze usługiwać drugiemu człowiekowi, Tobie hołd, uwielbienie i cześć. Użycz nam Twej świętej wiary i pokory świętego posłuszeństwa i bojaźni Bożej, aby choć w części móc Cię naśladować, spełniając wolę naszego Ojca Niebieskiego.

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna rózanca,, nawiedzenie nmp

Naśladuj Maryję, gdy kogoś odwiedzasz. Nie uskarżaj się i nie trać czasu. Dawaj budujący przykład i okazuj miłość rodzicom I dzieciom w odwiedzanym domu. Jeśli są to ludzie biedni, pomóż im w miarę możliwości. A gdy czegoś ci dla nich brak, wynagradzaj im to dobrym słowem, radami i modlitwą, bo nie samym chlebem żyje człowiek.

rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Tyle jest spotkań codziennych i świątecznych, przelotnych, znaczących, pięknych, byle, jakich, pierwszych i ostatnich. Z każdego spotka nią wychodzi się jednak trochę innym, lepszym lub gorszym, mądrzejszym lub głupszym, Bożym albo bezbożnym. Ktoś mnie nawiedza i ja nawiedzam kogoś, z Bogiem lub bez Boga... oby tak, jak Ma ryja i Elżbieta. Maryjo, która wniosłaś w dom Elżbiety niebo, pomóż mi tak się z kimś spotykać, by Bóg był w nas i między nami.

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna rózanca, rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety

Najpiękniejszym momentem życia Maryi była chwila, w której zgodziła się zostać Matką Jezusa. (...) Pospieszyła w swej godnej podziwu pokorze, w prawdziwym akcie miłości, aby~ spełnić wobec Elżbiety rolę służącej. Wiemy, czym okazała się ta pokora dla nienarodzonego jeszcze dziecka Elżbiety: poruszyło się w łonie swej matki. Była to pierwsza istota ludzka, która rozpoznała nadejście Chrystusa. Następnie Matka Pana zaśpiewała z radością, dziękczynieniem i uwielbieniem Magnificat (...). Maryja jest dla nas przykładem, w jaki sposób powinniśmy żyć. (...) To, co sama otrzymała w darze, chciała przekazać innym.

rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Chciałbym w tej tajemnicy uczcić Najświętszą Pannę i lepiej przygotować was do korzystania z łask Jej Nawiedzenia. (...) Zatem w pokorze serca (...)„ w zgodzie wzajemnej, z ufnością największą oddajcie się Jej w opiekę, gotowi będąc na wszystko, byle znaleźć Boga. Podajcie Jej swe ręce, niechaj was prowadzi, kędy się Jej podoba. Proście, by was nawiedzić raczyła, ale oczyszczajcie zarazem sumienie wasze (...). Gotujcie swe serca, a otwórzcie je szeroko w skrusze i modlitwie na Jej przyjęcie (...). Wzywajcie Jej nieustannie, albowiem głos wasz usłyszy i nawiedzi was.

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica 1 radosna rózanca, rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 46-47). Święta Boża Rodzicielka nawiedza Elżbietę, a w niej cały rodzaj ludzki, i wzywa nas do wielbienia Boga, który jest Zbawicielem. Trójco Przenajświętsza: w miłosierdziu swoim nawiedzasz mnie i wszystkich, którzy siedzą w mrokach grzechu i w cieniu śmierci (por. Łk 1, 79), aby nas zbawić. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w radosnym sercu Maryi, które niesie zbawienie świata.

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna 1 rózanca, rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety

Maryjo, Ty z pośpiechem dzielisz się radością z przyjścia Zbawiciela — Źródła wszelkiego szczęścia, którego tak bardzo pragnie ludzkość, idąca za samozwańczymi prorokami. Dziękujemy Ci, że Kościół podejmuje trudny dialog ze światem, i za owoce, które on przynosi: za przyjmowanie Dobrej Nowiny głoszonej po całym świecie przez Ojca Świętego, za liczne nawrócenia w Roku Jubileuszowym, za nowe dokumenty papieskie Wspólną deklarację katolików i luteran na temat nauki o usprawiedliwieniu, Pamięć i pojednanie, a zwłaszcza Dominus Jesus. Jezus jest Panem!

rózaniec tajemnica radosna 1, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Miejcie oczy zwrócone na Maryję, na wasz Wzór i Przykład i proście Ją, aby napełniła ser ca wasze uczuciami, jakimi przejęte było Jej serce najczystsze, gdy ofiarę swą z samej siebie składała Panu, żeby sama was oddała Panu Jezusowi i uprosiła wam łaskę wierności i ducha doskonałej miłości, która żyje ofiarą poświęceniem. Trzeba mi ciągle upokarzać się przed Panem Jezusem. Nie dziwię się wcale, że jestem taką nędzą, nicością, — lecz tak pragnę być malutką, malutką. 0, niech ja będę zawsze ostatnią, najmniejszą, niech będę służebnicą wszystkich, służebnicą mego Pana niech Pan Jezus tu panuje w całej pełni, wszędzie, zawsze, we wszystkim, a ja tylko Jego ostatnim narzędziem, ściereczką, której użyć raczy, do czego ze chce, do najostatniejszych rzeczy.

rózaniec tajemnica radosna 1, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Wszystko, co jest życiem, szczególnie życie duchowe, rodzi się w spotkaniu. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję jest równocześnie nawiedzeniem Jana Chrzciciela przez Jezusa. To wielkie spotkanie zaowocuje objawieniem się Miłości. Z intymności tych dwóch kobiet narodzi się wielkie umiłowanie. Módlmy się o czystość i piękno wszystkich naszych spotkań. Oby rodziło się z nich dobro, które zwycięża zło.

 

Maryja i Elżbieta przeżywają radość w Panu. Jest ona dziełem Ducha świętego. Na poleceni Anioła, Najświętsza Maryja Panna udaje się do Elżbiety, która pomimo podeszłego wieku spodziewa się narodzin swojego dziecka. Gdy Maryja spotyka się z Elżbietą, maleńki Jan Chrzciciel, uświęcony obecnością Jezusa, którego przynosi Maryja staje się narzędziem Ducha świętego, żeby objawić Elżbiecie, iż ta oto Maryja, która do niej przychodzi to Matka Boga. Te dwie kobiety pod wpływem łaski, śpiewem wyznają wiarę we wcielenie Jezusa. Możemy powiedzieć, że w tym momencie rodzi się widzialny Kościół Jezusa, rodzi się Kościół Boży. Ty – Maryjo – jesteś nazwana żywą świątynią Bożą, błogosławioną między niewiastami, Najświętsza Matką. Ty każdego otaczasz najczystszą miłością. Jesteś jedynym wzorem dobroci, pokory i służysz innym. Taka młodziuteńka, Matka Syna Bożego, a jaka wspaniała, odważna, czuła, ile radości wniosłaś w dom Elżbiety? – Moje słowa są zbyt małe, by to wyrazić. Ty Maryjo zawierzyłaś do końca Duchowi Świętemu, a On dopełnili swoją łaską i Mocą – historię zbawienia ludzkości. Jakże Ci za to dziękować?

rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Maryja ledwie przyjąwszy pod swe serce Zbawiciela, udaje się do swej krewnej, Elżbiety, aby podzielić się z nią swą radosną nowiną. Przepełniona bożą łaską potrafi dostrzec i dzielić się radością innych. Oto, bowiem ta jej krewna, która uchodziła za niepłodną w swej starości poczęła syna i była w szóstym miesiącu. Na głos Maryjnego powitania poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety a ją samą napełnił Duch Święty. Poznała wtedy, że nawiedziła ją Matka Pana Najwyższego. Maryja wspomaga swoją krewną w trudach codziennej pracy. Żarliwą i bezinteresowną troską o innych rozgłasza wszędzie świadectwo Chrystusa. Uwielbiajmy Maryję w Jej posłudze wobec Elżbiety i wobec całej ludzkości. Wspomagajmy Ją w tym posługiwaniu.

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna rózanca, , nawiedzenie nmp

Wtym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto, bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Niepokalana Najświętsza Maryja Panna, najpokorniejsza służebnica Pańska, Matka Syna Bożego z woli Boga Ojca Wszechmogącego wybiera się w odwiedziny do swojej krewnej, która również spodziewa się dzieciątka. Matka Boga udaje się do św. Elżbiety, by nieść jej pomoc, wspomagać ją, by nieść jej radość i miłość. O Maryjo Najświętsza, dziękujemy Ci za ten przykład pokory, posłuszeństwa i miłości w wypełnianiu woli Bożej. Tym bardziej godny naśladowania, gdyż wolę Boga spełniasz chętnie i radośnie, bezzwłocznie i bez najmniejszego oporu. Matko Boga, naucz nas gorliwości w poddaniu się woli Bożej, która jest miła Bogu, a zarazem pożyteczna dla naszych dusz. Bądź nam Matką na drogach naszych zwątpień i załamań. Niepokalana Matko Boża – nasze rodziny oczekują również Twojego nawiedzenia, Twojej wizyty – proszą Ci o to. Potrzebują, bowiem odnowy życia w świętości, wzajemnym zrozumieniu, poszanowaniu i wzajemnej miłości. Pogłębiaj w nas życie chrześcijańskie. Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Wyjednaj nam ducha miłości, który nigdy nie ustaje. O Duchu Święty, ześlij na nas strumień łask Siedmiu Twoich Darów, abyśmy, oświeceni światłem wiary, mogli słowa Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, pojąć i zachować całym swym życiem. Spraw, aby modlitwa, która zanosimy do Ciebie, była mocna i stała, przyśpiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego. Rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi, naszych braci, gdyż wszyscy odkupieni jesteśmy najdroższą krwią Jezusa Chrystusa. Niech nas uświęca Twój duch o Panie!

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna rózanca, , nawiedzenie nmp

Maryja wybrała się z pośpiechem i poszła w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Błogosławiona jesteś, bo uwierzyłaś, że dla Boga jest możliwe nawet to, co umysłowi ludzkiemu wydaję się niemożliwe! Mówi Elżbieta: Błogosławiona jesteś, bo dzięki twej wierze wypełniasz rzeczy przepowiedziane ci przez Pana i ujawnione prorokom na ten czas. Elżbieta, niewiasta o nieugiętej wierze, zdana z ufnością na wolę Bożą, zasługuje na zrozumienie zamkniętej w Maryi tajemnicy. Duch przemawia do niej przez poruszenie się dziecka w jej łonie. W swojej pokorze zatrzymuje jednak świętą tajemnicę dla siebie. Nie wymawia jej nawet swojemu małżonkowi Zachariaszowi. Elżbieta rozumie dzięki swej świętości i milczy. Święty jest, bowiem zawsze uległy i pokorny. Dar Boży powinien nas czynić coraz lepszymi. Im więcej otrzymujemy od Boga tym więcej powinniśmy dawać. Właśnie, dlatego Maryja odłożyła swoją pracę i pośpiesznie udała się w daleką drogę do krewnej. Nie pozwoliła się opanować obawie, że zabraknie jej czasu na jej własne sprawy. Bóg jest panem czasu. On zaopatruje nawet w sprawach codziennych tego, kto Mu ufa, egoizm nie przynagla, lecz opóźnia. Miłość zaś nie opóźnia, lecz przyśpiesza. Niech to będzie zawsze obecne w naszej pamięci.

rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Ledwie Maryja przyjęła pod swoje serce naszego Zbawiciela, Bóg Ojciec objawia Jej swą wolę, aby odwiedziła swą krewną Elżbietę zamieszkałą z mężem Zachariaszem w Górach Judzkich. Panna Maryja, pokorna służebnica Pańska, posłuszna woli Bożej, udaje się do domu Zachariasza oddalonego od Nazaretu o cztery dni drogi. Podróż ta była z pewnością uciążliwa dla Niepokalanej zważywszy na Jej stan. Obydwie św. Matki oczekiwały potomstwa. Obie całym sercem i gorącą wiarą kochały Boga. Maryja, nawiedzając rodzinę swej krewnej, przybyła tu nie tylko z chęcią pomocy przy posługiwaniu św. Elżbiecie, ale również przyniosła Jezusa i dary Ducha Świętego. W ten sposób spełniły się słowa Archanioła Gabriela wypowiedziane Zachariaszowi, że jego syn już w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym przez obecność Zbawiciela. Maryja, wchodząc do domu Zachariasza pozdrowiła Elżbietę, która, pełna podziwu i radości, wyrzekła: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, z radości poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Boga. Przenajświętsza Maryja w swej mądrości i pokorze w odpowiedzi wyśpiewała znamienne słowa Magnifikatu: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Stwórcy moim. Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a swoje miłosierdzie zachowuje z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją. Najświętsza Panna Maryja podkreśla, że przez swoje posłuszeństwo i pokorę wobec Boga osiągnęła błogosławieństwo wszystkich narodów. Czyli na szczęście to zasłużyć sobie mogą wszyscy pokorni, posłuszni i o silnej wierze. Prośmy, więc Najświętszą Maryję Pannę o cierpliwość, posłuszeństwo, pokorę i silną wiarę w wypełnianiu woli Bożej, której najczęściej nie dostrzegamy naszym zamglonym duchowym wzrokiem. O Przenajświętsza Bogurodzico, która spieszysz z pomocą swojej krewnej Elżbiecie, chcąc w pokorze usługiwać drugiemu człowiekowi, Tobie hołd, uwielbienie i cześć. Użycz nam Twej świętej wiary i pokory świętego posłuszeństwa i bojaźni Bożej, aby choć w części móc Cię naśladować, spełniając wolę naszego Ojca Niebieskiego.

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna rózanca,, nawiedzenie nmp

Naśladuj Maryję, gdy kogoś odwiedzasz. Nie uskarżaj się i nie trać czasu. Dawaj budujący przykład i okazuj miłość rodzicom I dzieciom w odwiedzanym domu. Jeśli są to ludzie biedni, pomóż im w miarę możliwości. A gdy czegoś ci dla nich brak, wynagradzaj im to dobrym słowem, radami i modlitwą, bo nie samym chlebem żyje człowiek.

rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Tyle jest spotkań codziennych i świątecznych, przelotnych, znaczących, pięknych, byle, jakich, pierwszych i ostatnich. Z każdego spotka nią wychodzi się jednak trochę innym, lepszym lub gorszym, mądrzejszym lub głupszym, Bożym albo bezbożnym. Ktoś mnie nawiedza i ja nawiedzam kogoś, z Bogiem lub bez Boga... oby tak, jak Ma ryja i Elżbieta. Maryjo, która wniosłaś w dom Elżbiety niebo, pomóż mi tak się z kimś spotykać, by Bóg był w nas i między nami.

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna rózanca, rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety

Najpiękniejszym momentem życia Maryi była chwila, w której zgodziła się zostać Matką Jezusa. (...) Pospieszyła w swej godnej podziwu pokorze, w prawdziwym akcie miłości, aby~ spełnić wobec Elżbiety rolę służącej. Wiemy, czym okazała się ta pokora dla nienarodzonego jeszcze dziecka Elżbiety: poruszyło się w łonie swej matki. Była to pierwsza istota ludzka, która rozpoznała nadejście Chrystusa. Następnie Matka Pana zaśpiewała z radością, dziękczynieniem i uwielbieniem Magnificat (...). Maryja jest dla nas przykładem, w jaki sposób powinniśmy żyć. (...) To, co sama otrzymała w darze, chciała przekazać innym.

rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Chciałbym w tej tajemnicy uczcić Najświętszą Pannę i lepiej przygotować was do korzystania z łask Jej Nawiedzenia. (...) Zatem w pokorze serca (...)„ w zgodzie wzajemnej, z ufnością największą oddajcie się Jej w opiekę, gotowi będąc na wszystko, byle znaleźć Boga. Podajcie Jej swe ręce, niechaj was prowadzi, kędy się Jej podoba. Proście, by was nawiedzić raczyła, ale oczyszczajcie zarazem sumienie wasze (...). Gotujcie swe serca, a otwórzcie je szeroko w skrusze i modlitwie na Jej przyjęcie (...). Wzywajcie Jej nieustannie, albowiem głos wasz usłyszy i nawiedzi was.

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica 1 radosna rózanca, rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 46-47). Święta Boża Rodzicielka nawiedza Elżbietę, a w niej cały rodzaj ludzki, i wzywa nas do wielbienia Boga, który jest Zbawicielem. Trójco Przenajświętsza: w miłosierdziu swoim nawiedzasz mnie i wszystkich, którzy siedzą w mrokach grzechu i w cieniu śmierci (por. Łk 1, 79), aby nas zbawić. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w radosnym sercu Maryi, które niesie zbawienie świata.

nawiedzenie, tajemnica radosna, nawiedzenie nmp, tajemnica radosna 1 rózanca, rózaniec tajemnica radosna, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety

Maryjo, Ty z pośpiechem dzielisz się radością z przyjścia Zbawiciela — Źródła wszelkiego szczęścia, którego tak bardzo pragnie ludzkość, idąca za samozwańczymi prorokami. Dziękujemy Ci, że Kościół podejmuje trudny dialog ze światem, i za owoce, które on przynosi: za przyjmowanie Dobrej Nowiny głoszonej po całym świecie przez Ojca Świętego, za liczne nawrócenia w Roku Jubileuszowym, za nowe dokumenty papieskie Wspólną deklarację katolików i luteran na temat nauki o usprawiedliwieniu, Pamięć i pojednanie, a zwłaszcza Dominus Jesus. Jezus jest Panem!

rózaniec tajemnica radosna 1, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Miejcie oczy zwrócone na Maryję, na wasz Wzór i Przykład i proście Ją, aby napełniła ser ca wasze uczuciami, jakimi przejęte było Jej serce najczystsze, gdy ofiarę swą z samej siebie składała Panu, żeby sama was oddała Panu Jezusowi i uprosiła wam łaskę wierności i ducha doskonałej miłości, która żyje ofiarą poświęceniem. Trzeba mi ciągle upokarzać się przed Panem Jezusem. Nie dziwię się wcale, że jestem taką nędzą, nicością, — lecz tak pragnę być malutką, malutką. 0, niech ja będę zawsze ostatnią, najmniejszą, niech będę służebnicą wszystkich, służebnicą mego Pana niech Pan Jezus tu panuje w całej pełni, wszędzie, zawsze, we wszystkim, a ja tylko Jego ostatnim narzędziem, ściereczką, której użyć raczy, do czego ze chce, do najostatniejszych rzeczy.

rózaniec tajemnica radosna 1, nawiedzenie sw. elzbiety, nawiedzenie swietej elzbiety, nawiedzenie nmp

Wszystko, co jest życiem, szczególnie życie duchowe, rodzi się w spotkaniu. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję jest równocześnie nawiedzeniem Jana Chrzciciela przez Jezusa. To wielkie spotkanie zaowocuje objawieniem się Miłości. Z intymności tych dwóch kobiet narodzi się wielkie umiłowanie. Módlmy się o czystość i piękno wszystkich naszych spotkań. Oby rodziło się z nich dobro, które zwycięża zło.