Loading...

Info

Kościoły i ich Patroni

Kościoły i ich Patroni

tu będę umieszczała kościoły ,świątynie które obchodzą właśnie odpust czyli swoje święto

 • Utworzona: Wrz 22 '19, 13:05
 • Admin: Ewa

Użytkownicy

Bieżące wiadomości

 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  2 czerwca Kościół katedralny w Rzeszowie ----------------------------------- Obecna parafia katedralna w Rzeszowie powstała jako samodzielny ośrodek duszpasterski w 1972 r. W 1976 r. otrzymała status parafii kanonicznej. W 1975 r. uzyskano pozwolenie na budowę kościoła. Rozpoczęto ją w roku 1977, a ukończono 5 lat później. Świątynia zbudowana jest na planie serca. Jej konsekracji dokonał papież św. Jan Paweł II 2 czerwca 1991 r. Po utworzeniu w 1992 r. diecezji rzeszowskiej kościół został podniesiony do rangi katedry. bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowskiDiecezja rzeszowska została powołana do istnienia na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 r. Jej ordynariuszem jest obecnie bp Jan Wątroba. Wspomaga go biskup pomocniczy Edward Białogłowski oraz senior, bp Kazimierz Górny. Patronami diecezji są św. Józef Sebastian Pelczar oraz bł. Karolina Kózkówna. Diecezja rzeszowska sąsiaduje z diecezją przemyską od wschodu, z sandomierską od północy i z tarnowską - od zachodu. Łącznie w skład diecezji rzeszowskiej wchodzą 24 dekanaty, 240 parafii, blisko 700 księży i ponad 600 tysięcy mieszkańców. Większość mieszkańców to ludność rolnicza, o wielkim przywiązaniu do tradycji i religii. 2 czerwca 1991 r., jeszcze przed powstaniem osobnej diecezji, w Rzeszowie gościł św. Jan Paweł II. Podczas sprawowanej tu Mszy św. dokonał beatyfikacji Sebastiana Józefa Pelczara (kanonizowanego również przez Papieża-Polaka w 2003 r.). Św. Jan Paweł II mówił wtedy: Św. Jan Paweł II w Rzeszowie, 2 czerwca 1991 r.Uczestnictwo w świętości Boga samego jest powołaniem wszystkich, każdego i każdej! To powołanie stało się udziałem biskupa Józefa Sebastiana, ale są obok niego także i inni słudzy Boży z ostatnich czasów, którzy wyróżnili się szczególną świętością życia. Wymieńmy choćby błogosławionego Rafała Kalinowskiego, który będzie wnet kanonizowany w Rzymie, a także zakonnicę Bolesławę Lament czy franciszkanina Rafała Chylińskiego, których będę miał szczęście wynieść do chwały ołtarzy w czasie obecnej pielgrzymki do Ojczyzny. Wymieńmy też synów i córki związanych z ziemią rzeszowską: ks. Jana Balickiego, Bronisława Markiewicza, Leonię Nastałównę, Kolumbę Białecką, Wenantego Katarzyńca, Augusta Czartoryskiego. Wymieńmy jeszcze siostrę Faustynę Kowalską, Anielę Salawę, Stanisławę Leszczyńską z Łodzi, ojca Jana Beyzyma, Jerzego Ciesielskiego, arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego, biskupa Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, Zygmunta Łozińskiego, Władysława Korniłowicza, Wincentego Frelichowskiego. To tylko niektórzy spośród tych, którzy czekają na uroczyste potwierdzenie ich świętości przez Kościół, a przecież każdy znał i myśli teraz o kimś bliskim, który heroicznie realizował swoje chrześcijańskie powołanie. A w wiekach minionych - w owych sześciu stuleciach dziejów - z pewnością niemało było wśród ludu Bożego waszej diecezji osób, które szły tą samą drogą i budowały swój dom na skale wiary, spełniając wolę Bożą, którą jest uświęcenie człowieka. Tych wszystkich synów i córki prastarego Kościoła tych ziem mamy dzisiaj w żywej pamięci — na zachód i na wschód od Sanu, wzdłuż górskich łańcuchów Bieszczad ku południowi, wzdłuż rzecznych dolin w stronę Wisły ku północy. Za nich wszystkich dziękujemy Bogu.2 czerwca Kościół katedralny w Rzeszowie ----------------------------------- Obecna parafia katedralna w Rzeszowie powstała jako samodzielny ośrodek duszpasterski w 1972 r. W 1976 r. otrzymała status parafii kanonicznej. W 1975 r. uzyskano pozwolenie na budowę kościoła. Rozpoczęto ją w roku 1977, a ...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  30 maja Bazylika metropolitalna w Szczecinie Dzisiejsza bazylika metropolitalna w Szczecinie jest jednym z najstarszych kościołów Pomorza Zachodniego. Została ufundowana w XII wieku. Początkowo była zbudowana z drewna. W połowie XIII w. rozpoczęto budowę murowanej, gotyckiej bazyliki. Budowa i kolejne przebudowy trwały aż do XVI stulecia. W 1534 r. kościół został przejęty przez protestantów. Od tego czasu, do 1944 r., nie zmieniał swych zasadniczych form, poza wymianą poszczególnych elementów zniszczonych przez pożary i wichury. W 1944 r. kościół uległ niemal kompletnemu zniszczeniu. W formie częściowo zabezpieczonej ruiny pozostawał do 1972 r. Wówczas przejęty został ponownie przez Kościół katolicki i nowo utworzone biskupstwo szczecińsko-kamieńskie, należące - tak jak w wiekach średnich - do metropolii gnieźnieńskiej. W latach 1972-1974 odbudowano go, rekonstruując średniowieczne rozplanowanie bryły i przestrzeni. Od 1992 r. kościół pw. św. Jakuba ma rangę bazyliki archikatedralnej. W 2007 r. rozpoczęła się rekonstrukcja wieży katedry w celu przywrócenia jej dawnej sylwetki. 12 stycznia 2008 r. na wieży postawiono strzelisty hełm, w którym mają znaleźć się punkty widokowe. Po rekonstrukcji wieży, katedra mierzy 110,18 m i jest drugim pod względem wysokości budynkiem w Szczecinie i drugą co do wysokości świątynią w Polsce (po bazylice w Licheniu - 141,5 m). 15 czerwca 2008 r. uroczyście poświęcone zostały nowe organy. Mają one 66 głosów i składają się z 4743 piszczałek (o wysokości od 11 milimetrów do 10 m), w tym 183 rezonatory trąbki hiszpańskiej. Cały instrument o wysokości 10 m waży 36 ton. abp Andrzej Dzięga, metropolita i ordynariusz archidiecezji szczecińsko-kamieńskiejDiecezja szczecińsko-kamieńska istnieje w swej obecnej formie od roku 1972. Powołał ją do istnienia - znosząc istniejącą wcześniej tymczasową organizację administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych - papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniæ Cœtus. Pierwszym biskupem diecezji został ks. dr Jerzy Stroba, który pełnił tę funkcję do roku 1978. Kolejnym ordynariuszem diecezji został bp Kazimierz Majdański. 25 marca 1992 r. bullą Totus Tuus Poloniae Populus św. Jan Paweł II podniósł dotychczasową diecezję do rangi archidiecezji. Obecnie ordynariuszem diecezji jest abp Andrzej Dzięga. Wspierają go biskup pomocniczy Henryk Wejman oraz dwaj biskupi seniorzy: Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv. oraz Jan Gałecki. Patronami archidiecezji są Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła i św. Otton z Bambergu, biskup. Na terenie liczącej ponad 12,5 tys. km kw. archidiecezji w 274 parafiach podzielonych na 37 dekanatów pracuje ponad 500 księży diecezjalnych i 180 kapłanów zakonnych. Katedrę szczecińską 11 czerwca 1987 r. nawiedził św. Jan Paweł II podczas III pielgrzymki do Polski. Spotkał się w niej bezpośrednio po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod diecezjalne seminarium z alumnami, księżmi i zakonnikami. Powiedział wtedy: Św. Jan Paweł II w katedrze szczecińskiej, 11 czerwca 1987 r.Teologia winna służyć posłannictwu pasterskiemu Kościoła. Jest to zarazem służba na rzecz polskiej kultury chrześcijańskiej jako podstawowego dobra własnego narodu. Nauka katolicka winna podejmować i spełniać swoje zadania stosownie do wymagań intelektualnych i moralnych polskiego społeczeństwa, a wymagania te, jak wiadomo, bardzo się podniosły i stale się podnoszą. Stąd też ważne jest dla Kościoła i dla społeczeństwa katolickiego ugruntowanie charakteru akademickiego studiów w wyższych seminariach duchownych w całej Polsce. Funkcja dydaktyczna bowiem - czyli nauczanie - łączy się z "uprawianiem nauki", ze żmudną niejednokrotnie pracą badawczą, która jest istotna dla twórczości naukowej. Rzetelna formacja filozoficzna i teologiczna winna uzdolnić przyszłych kapłanów - w duchu dialogu-konfrontacji z dzisiejszym światem - do ukazywania chrześcijańskiej wizji Boga, człowieka i świata oraz jej intelektualnych, społecznych i etycznych implikacji.30 maja Bazylika metropolitalna w Szczecinie Dzisiejsza bazylika metropolitalna w Szczecinie jest jednym z najstarszych kościołów Pomorza Zachodniego. Została ufundowana w XII wieku. Początkowo była zbudowana z drewna. W połowie XIII w. rozpoczęto budowę murowanej, gotyckiej bazyliki. Budowa i kolej...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  30 maja Bazylika metropolitalna w Białymstoku Bazylika metropolitalna w Białymstoku Obecna archikatedra białostocka jest przybudówką do pierwszego kościoła, zwanego farnym, który jest o wiele starszy od samej katedry. W 1899 r. po 39 latach oczekiwań mieszkańcy Białegostoku doczekali się pomyślnej decyzji ówczesnych władz guberni carskiej: wyrażono zgodę na postawienie przybudówki do istniejącego budynku starego kościoła, chociaż mieszkańcy starali się o pozwolenie na budowę nowego. Dzięki umiejętnie skrywanym pracom budowlanym udało się wznieść trzynawowy neogotycki kościół z charakterystycznej czerwonej cegły. W ten sposób ominięto carski zakaz budowy nowej świątyni katolickiej. "Przybudówka" wielkością przerasta dziesięciokrotnie dawny kościół. Świątynia została wzniesiona w stylu gotyku z dwiema wieżami. Zastosowany rozkład ciężaru sklepienia na filary (poprzez żebra oraz łukami odpornymi na przypory boczne) jest w Polsce rzadkością. Nowy kościół pełnił rolę prokatedry dla tej części archidiecezji wileńskiej, która pozostała po wojnie w granicach Polski, a od 1992 r. jest katedrą archidiecezji białostockiej. W 1985 r. został podniesiony przez św. Jana Pawła II do godności bazyliki mniejszej. W czasie wizyty w Białymstoku 5 czerwca 1991 r. św. Jan Paweł II ogłosił utworzenie diecezji białostockiej. Przed udzieleniem błogosławieństwa na zakończenie uroczystej celebry na lotnisku białostockim powiedział: "Mając na względzie racje duszpasterskie, ustanawiam dziś dwie diecezje w tym regionie Polski: diecezję białostocką ze stolicą w Białymstoku, obejmującą teren tej części archidiecezji wileńskiej, która znajduje się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Biskupa Edwarda Kisiela, dotychczasowego administratora apostolskiego, mianuję biskupem diecezji białostockiej. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku staje się katedrą biskupa i diecezji". Drugą utworzoną wówczas diecezją była diecezja drohiczyńska. abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita i ordynariusz archidiecezji białostockiejStolica Apostolska nie wydała wówczas żadnego dokumentu, gdyż trwały prace nad nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce. W niecały rok później, bullą Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. św. Jan Paweł II dokonał reorganizacji metropolii i diecezji polskich. Dokumentem tym ustanowił również metropolię białostocką, składającą się z archidiecezji białostockiej oraz diecezji łomżyńskiej i drohiczyńskiej. Obecnie archidiecezja białostocka liczy 115 parafii podzielonych na 13 dekanatów, w których pracuje ponad 410 księży. Na terenie archidiecezji mieszka ponad 420 tys. mieszkańców, w tym około 350 tys. katolików. Resztę stanowią przedstawiciele innych wyznań (głównie prawosławni) i religii (muzułmanie) oraz niewierzący. Pasterzem archidiecezji jest abp Tadeusz Wojda SAC. W pracy wspiera go biskup pomocniczy Henryk Ciereszko oraz seniorzy: abp Stanisław Szymecki i abp Edward Ozorowski. Patronami archidiecezji są Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, Matka Miłosierdzia, oraz św. Jerzy, męczennik, a także św. Kazimierz, królewicz, bł. Bolesława Lament i bł. Michał Sopoćko.30 maja Bazylika metropolitalna w Białymstoku Bazylika metropolitalna w Białymstoku Obecna archikatedra białostocka jest przybudówką do pierwszego kościoła, zwanego farnym, który jest o wiele starszy od samej katedry. W 1899 r. po 39 latach oczekiwań mieszkańcy Białegostoku doczekali się pomyślnej ...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  23 maja Rocznica poświęcenia bazyliki św. Franciszka w Asyżu 23 maja rodzina franciszkańska, na która składają się przede wszystkim trzy zakony: pierwszy - franciszkanie, drugi - klaryski oraz trzeci - franciszkanie świeccy, a ponadto wiele rodzin zakonnych opartych na regułach franciszkańskich, przeżywa liturgiczne święto - rocznicę poświęcenia bazyliki św. Franciszka z Asyżu. W tej bazylice spoczywają relikwie św. Franciszka i jest ona jakby "matką" wszystkich kościołów franciszkańskich na świecie. Została ona konsekrowana przez papieża Innocentego IV 25 maja 1253 roku. Od 25 marca 1754 r., kiedy to papież Benedykt XIV nadał jej tytuł bazyliki patriarchalnej oraz kaplicy papieskiej, jest ona włączona do grona świątyń o największej randze w całym Kościele. Oprócz niej, tymi wyjątkowymi świątyniami są bazyliki rzymskie: Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej i św. Wawrzyńca za Murami oraz jeszcze jedna świątynia w Asyżu - bazylika Matki Bożej Anielskiej, czyli słynna Porcjunkula. Bazylika św. Franciszka została zbudowana na Wzgórzu Piekielnym, nazwanym tak w związku z wykonywanymi na nim kiedyś wyrokami śmierci. Podarował je zakonowi mieszkaniec Asyżu, Szymon Pucciarelli. Ponieważ reguła zakonu nie pozwala na posiadanie dóbr, teren ten już od 1228 r. stał się własnością Watykanu. Dzień po kanonizacji św. Franciszka, w dniu 17 lipca 1228 r., papież Grzegorz IX, który był przyjacielem i świadkiem życia Biedaczyny, poświęcił kamień węgielny pod świątynię i zmienił nazwę wzgórza na Wzgórze Rajskie. Budowa dolnego kościoła trwała zaledwie dwa lata i właśnie tutaj 25 maja 1230 roku przeniesiono z kościoła św. Jerzego ciało św. Franciszka i pochowano je w krypcie pod głównym ołtarzem. Krypta, w której znajduje się kaplica grobu św. Franciszka, jest najważniejszym miejscem w bazylice. Relikwie Biedaczyny spoczywają w wykutej w skale kolumnie, wokół której w niszach znajdują się groby czterech pierwszych towarzyszy św. Franciszka: Leona, Masseo, Anioła i Rufina. Dwupoziomową bazylikę, zbudowaną w stylu gotycko-romańskim, zaprojektował franciszkański architekt Eliasz Buonbarone. W 1239 roku zakończono prace nad wznoszeniem bazyliki, klasztoru i dzwonnicy. Całe lata trwało ozdabianie świątyni. Uwagę zwracają niezwykle cenne freski. Ich autorami są mistrzowie czterech szkół malarskich: Giunto Pisano i Maestro di San Francisco pochodzili z Pizy, Cimabue i Giotto z Florencji, Jacopo Torritti, Pietro Cavallini i Filippo Rusuti z Rzymu, a Pietro Lorenzetti i Simone Martini ze Sieny. Znajdujący się przy bazylice klasztor franciszkański, zwany Sacro Convento, zbudowano w XIV i XV w. Bazylika została znacznie uszkodzona w czasie trzęsienia ziemi 8 września 1997 r. Zginęło wtedy 4 zakonników, w tym jeden Polak. Sklepienie bazyliki odbudowano, jednak nie udało się odtworzyć części fresków. W roku 2000 bazylika została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.23 maja Rocznica poświęcenia bazyliki św. Franciszka w Asyżu 23 maja rodzina franciszkańska, na która składają się przede wszystkim trzy zakony: pierwszy - franciszkanie, drugi - klaryski oraz trzeci - franciszkanie świeccy, a ponadto wiele rodzin zakonnych opartych na regułach franciszkańskich, prz...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  17 maja Kościół katedralny w Elblągu Diecezja w Elblągu - podobnie jak wiele innych diecezji w Polsce - została erygowana 25 marca 1992 r. na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. 10 maja 2014 r. ordynariuszem elbląskim został mianowany biskup Jacek Jezierski. Dotychczasowy ordynariusz, bp Jan Styrna, przeszedł na emeryturę. Ponadto w diecezji pomaga także biskup Wojciech Skibicki oraz biskup senior Józef Wysocki. Patronami diecezji są św. Wojciech, biskup i męczennik, św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik i bł. Dorota z Mątowów Wielkich. Na terenie diecezji, obejmującym ok. 9,5 tys. km kwadratowych, mieszka 450 tys. osób. W 157 parafiach podzielonych na 20 dekanatów, pracuje ok. 280 kapłanów diecezjalnych i ok. 80 zakonnych. Kościół katedralny pw. św. Mikołaja w ElbląguPierwsza, prowizoryczna świątynia w Elblągu powstała już ok. 1240 r. Została poświęcona patronowi żeglarzy - św. Mikołajowi. Pod koniec XIII w. ludność miasta wzrosła do tego stopnia, że konieczna była przebudowa świątyni. Powstał wówczas kościół trójnawowy. W XIV w. nadano mu charakter bazyliki - z nawą główną wyższą od bocznych. 26 kwietnia 1777 r. podczas gwałtownej burzy piorun trafił w wieżę kościoła, powodując pożar, który strawił dach kościoła i uszkodził jego sklepienie. Odbudowa wieży trwała 130 lat - poświęcono ją dopiero w 1906 r. Kolejnych strat kościół św. Mikołaja doznał podczas II wojny światowej. Jego odbudowę podjęto w 1949 r. W czerwcu 1999 r. diecezję elbląską odwiedził św. Jan Paweł II. Podczas nabożeństwa czerwcowego odprawionego w Elblągu 6 czerwca 1999 r. Ojciec Święty powiedział: Św. Jan Paweł II w Elblągu, 6 czerwca 1999 r.Pozdrawiam cały młody Kościół elbląski, który w szczególny sposób związany jest z postacią świętego Wojciecha. Niedaleko bowiem stąd - jak głosi tradycja - oddał on życie za Chrystusa [w Świętym Gaju]. Śmierć tego męczennika wydaje w ciągu historii obfite owoce świętości na tej ziemi. Pragnę w tym miejscu wspomnieć błogosławioną Dorotę z Mątowów, żonę i matkę dziewięciorga dzieci, a także sługę Bożą Reginę Protmann, założycielkę zgromadzenia sióstr świętej Katarzyny, [którą - jak Bóg pozwoli - wyniesie Kościół do chwały ołtarzy w czasie tej pielgrzymki w Warszawie]. W poczet błogosławionych zostanie również zaliczony syn tej ziemi, ksiądz Władysław Demski, który oddał życie w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, broniąc publicznie krzyża znieważonego świętokradzko przez oprawców. Wy przejęliście niejako to wspaniałe duchowe dziedzictwo i trzeba, byście je chronili, rozwijali i na tym solidnym fundamencie wiary i życia religijnego budowali przyszłość tej ziemi i Kościoła elbląskiego.17 maja Kościół katedralny w Elblągu Diecezja w Elblągu - podobnie jak wiele innych diecezji w Polsce - została erygowana 25 marca 1992 r. na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. 10 maja 2014 r. ordynariuszem elbląskim został mianowany biskup Jacek Jezierski. Dotychczasowy ordyn...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  16 maja Kościół katedralny w Gliwicach Diecezja gliwicka została powołana do istnienia na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 roku. Jej terytorium wydzielono z dwóch starszych diecezji: katowickiej i opolskiej. Diecezje gliwicka, opolska i katowicka utworzyły nową metropolię - górnośląską. Gliwice stały się siedzibą nowej diecezji, a konsekrowany 16 maja 1900 roku kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła został podniesiony do godności katedry. bp Jan Kopiec, ordynariusz gliwickiGłównymi patronami diecezji są święci Apostołowie: Piotr i Paweł, Najświętsza Maryja Panna Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, oraz św. Anna, matka Najświętszej Maryi Panny. Ordynariuszem tej diecezji jest obecnie bp Jan Kopiec, w pracy wspomaga go bp Andrzej Iwanecki oraz seniorzy: bp Gerard Kusz i poprzedni ordynariusz, bp Jan Wieczorek. Terytorium diecezji obejmuje obszar 2250 km kwadratowych. Terytorialnie diecezja gliwicka należy więc do najmniejszych w Polsce. Pod względem wielkości powierzchni znajduje się na przedostatnim miejscu - po diecezji sosnowieckiej. Zamieszkuje ją ok. 680 tys. osób. W 156 parafiach pracuje ok. 370 księży diecezjalnych i ok. 150 księży zakonnych. Kościół katedralny w Gliwicach Kościół katedralny został zbudowany w latach 1886-1900 i należy do najwybitniejszych przykładów świątyń w stylu neogotyckim na terenie Śląska. Bryła kościoła składa się z trójnawowego bazylikowego korpusu i bogatego w formy architektoniczne prezbiterium. Nad głównym portalem umieszczona jest barwna mozaika przedstawiająca patronów kościoła, świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kościele znajdują się najlepsze na Górnym Śląsku organy - stąd też odbywają się tu liczne recitale organowe i koncerty. Diecezja gliwicka przeżyła w 1999 r. niezwykłą wizytę św. Jana Pawła II. Papież miał przybyć 15 czerwca na gliwickie lotnisko, gdzie oczekiwało na niego ponad 400 tys. wiernych. Niestety, nagła choroba uniemożliwiła Ojcu Świętemu osobisty udział w spotkaniu. Jako legat papieski przybył metropolita Detroit w USA, kard. Adam Maida. W kazaniu, które odczytał nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk, papież napisał: Cały lud Śląska jest bliski memu sercu. Jako metropolita krakowski pielgrzymowałem każdego roku do Matki Bożej Piekarskiej i tam spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie. Bardzo sobie ceniłem każde zaproszenie. Było to dla mnie zawsze głębokie przeżycie. Ale w diecezji gliwickiej jestem po raz pierwszy, bo jest to młoda diecezja, która powstała kilka lat temu. Dlatego przyjmijcie moje serdeczne pozdrowienie. (...) Z wielką radością nawiedzam tę ziemię ludzi ciężkiej pracy, ziemię polskiego górnika, ziemię hut, kopalń i pieców fabrycznych, ale też ziemię posiadającą bogatą tradycję religijną. Myśli moje i serce otwierają się dzisiaj ku wam tu obecnym, ku wszystkim ludziom Górnego Śląska i całej ziemi śląskiej. Pozdrawiam was wszystkich w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Gliwice doczekały się jednak papieskich odwiedzin. Św. Jan Paweł II przybył tam 2 dni później, 17 czerwca, na krótko. Słowa, które tam spontanicznie wypowiedział, rozsławiły diecezję nie tylko w Polsce: "Widać, że Ślązak cierpliwy i twardy. Bo ja bym z takim Papieżem nie wytrzymał. Ma przyjechać, nie przyjeżdżo, potem znowu ni ma przyjechać - przyjeżdżo"16 maja Kościół katedralny w Gliwicach Diecezja gliwicka została powołana do istnienia na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 roku. Jej terytorium wydzielono z dwóch starszych diecezji: katowickiej i opolskiej. Diecezje gliwicka, opolska i katowicka utworzyły now...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  1016 Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej
  Parafia św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu
  Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
  Parafia
  pw. Świętego Antoniego Padewskiego i świętej Jadwigi
  w Granowcu
  Państwo Polska
  Siedziba Granowiec
  Adres Granowiec, ul. Odolanowska 44
  63-435 Sośnie
  Wyznanie katolickie
  Kościół rzymskokatolicki
  Diecezja kaliska
  Dekanat Odolanów
  Kościół parafialny św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi
  Proboszcz Ksiądz kanonik mgr lic. Michał Pacyna
  Wezwanie św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi
  Wspomnienie liturgiczne 13 czerwca i 16 października
  Położenie na mapie gminy Sośnie
  (Przełącz na mapę Polski)
  Mapa lokalizacyjna gminy Sośnie
  Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego i świętej Jadwigi w Granowcu
  Parafia
  pw. Świętego Antoniego Padewskiego i świętej Jadwigi
  w Granowcu
  Ziemia51°30′33,60″N 17°39′31,64″E
  Parafia świętego Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji kaliskiej, w dekanacie Odolanów[1].I
  1016 Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej
  Parafia św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi w Granowcu
  Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
  Parafia
  pw. Świętego Antoniego Padewskiego i świętej Jadwigi
  w Granowcu
  Państwo Polska
  Siedziba Granowiec
  Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  1016 Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej w Gliwicach-Brzezince – parafia metropolii katowickiej, diecezji gliwickiej, dekanatu Gliwice-Łabędy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Powstała w 1447III
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  1014 Parafia św. Mikołaja biskupa i św. Małgorzaty męczenniczki w Jedlni – rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu pionkowskiego w diecezji radomskiej. Jedlnia stanowiła miejsce częstego pobytu Jagiellonów i innych królów. Ludność została uwolniona w 1387 od wszystkich świadczeń poza obowiązkiem służby myśliwskiej dla króla. Władysław Jagiełło w 1430 ułożył tu statuty zwane Jedlińskimi, które zostały zatwierdzone w Krakowie w 1433. Kościół pierwotny drewniany pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty, z fundacji prawdopodobnie Władysława Jagiełły, powstał w latach 1387–1391 i wtedy też erygowano parafię. Obecny kościół według projektu Jana Kantego Fontany, z fundacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, powstał w latach 1790–1792. Zewnętrzna część była kończona w latach 1818–1819 przez arch. Jakuba Kubickiego, a wewnętrzna w 1834. Pierwotnie był klasycystyczny na planie krzyża greckiego, kryty kopułą. Przebudowany został zupełnie według projektu arch. Stefana Szyllera w latach 1898–1901. Konsekrował go w 1903 bp. Stefan Zwierowicz. W latach 2009–2010 staraniem proboszcza parafii ks. Janusza Smerdy przeprowadzono gruntowne prace konserwatorskie kościoła w Jedlni. Jest budowlą w stylu neorenesansowym, trójnawową, bazylikową, wzniesioną z czerwonej cegły. Proboszczowie do 1946 – ks. Czesław Bociański 1947–1958 – ks. Jan Śpiewankiewicz 1958–1978 – ks. Józef Smulczyński 1978–2000 – ks. kan. Marian Jaskólski 2000–2006 – ks. kan. Stanisław Celej 2006–nadal – ks. kan. Janusz Smerda Grupy parafialne Ministranci Schola Domowy Kościół Koło Żywego Różańca Stowarzyszenie Jedlnia KSM Harcerze Caritas parafialna Orkiestra Dęta Zespół Królewskie ŹródłaIII1014 Parafia św. Mikołaja biskupa i św. Małgorzaty męczenniczki w Jedlni – rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu pionkowskiego w diecezji radomskiej. Jedlnia stanowiła miejsce częstego pobytu Jagiellonów i innych królów. Ludność została uwolniona w 1387 od wszystkich świadczeń poza obowiązki...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  1005 Kościół św. Faustyny Kowalskiej – rzymskokatolicki kościół znajdujący się w Starych Brynkach. Budynek świątyni został wzniesiony pod koniec XIX w. w stylu neoromańskim z elementami gotyckimi. Do budowy użyto ciosów granitowych. Podczas wojny kościół został częściowo zniszczony. Rekonstrukcji wymagało 70% budowli. Nieodbudowywany ulegał dewastacji, później długo pozostawał w ruinie. Dopiero w latach 1988-2007 staraniem księdza, sołtysa i części mieszkańców budynek odrestaurowano. Poświęcenie świątyni nastąpiło 8 listopada 2007 r. przez metropolitę szczecińsko-kamieńskiego Zygmunta Kamińskiego. Otrzymała ona wezwanie św. Faustyny Kowalskiej[2]. Kościół należy do parafii rzymskokatolickiej p.w. MB Królowej Polski w Radziszewie, dekanatu Szczecin-Słoneczne, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej[3]. Budynek wpisano do rejestru zabytków w dniu 1 sierpnia 1989[III1005 Kościół św. Faustyny Kowalskiej – rzymskokatolicki kościół znajdujący się w Starych Brynkach. Budynek świątyni został wzniesiony pod koniec XIX w. w stylu neoromańskim z elementami gotyckimi. Do budowy użyto ciosów granitowych. Podczas wojny kościół został częściowo zniszczony. Rekonstrukcji w...Więcej…

Moja Tablica

Musisz się zalogować, aby komentować
Brak komentarzy

Forum

Temat Ostatnia odpowiedź
Nie ma jeszcze tematów, napisz pierwszy.
'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: