Loading...

Info

Święci każdego dnia

Święci każdego dnia

Prośby za wstawiennictwem świętych ,rozważania ich historii jak żyli jak tworzyli.

Męczennicy i wyznawcy; pustelnicy i ludzie aktywnie zaangażowani w życie codzienne; duchowni i świeccy; mędrcy i ludzie prości; królowie i łachmaniarze. Łączy ich jedno: Kościół oficjalnie uznał, iż w swoim życiu tak dobrze współpracowali z Bożą łaską, że dziś oglądają już Boga twarzą w twarz. Dziś mogą za nami orędować. I być wzorem dla tych, którzy szukają swojej drogi do Boga.

 • Utworzona: Maj 9 '16, 16:25
 • Admin: Ewa

Użytkownicy

Bieżące wiadomości

 • Ewa
  Ewa
  I 0515 św. Berchtun, św. Pachomiusz, święci Bertha i Rupert, św. Izydor z Chios,
  św. Gerebernus, św. Hallvard, św. Izajasz z Rostowa,
  św. Hilary z Galeaty, św. Piotr z Lampsaku, św. Izydor Rolnik, św. Torquatus i jego Towarzysze
 • Ewa
  Ewa
  św. Ethelhard

  Czternasty arcybiskup Canterbury, Anglia, nieznana data urodzenia; zmarł 12 maja 805 r. Wiele szczegółów dotyczących jego życia poprzedza wybory. Jest opisany przez Symeona z Durham jako „Abbas Hludensis Monasterii”, ale nie jest pewne, jaki klasztor został w ten sposób wyznaczony. Znajdował się on w Louth w Lincolnshire (najbardziej prawdopodobna identyfikacja), Lydd i Luddersdown w Kent oraz w Malmesbury. William z Malmesbury z pewnością myli się identyfikując go z Ethelhardem, dziewiątym biskupem Winchester.

  Powstanie Offa, króla Mercians (757-796), podzieliło Anglię na trzy wielkie stany: Northumbria, Mercia i Wessex. Król starał się skonsolidować swoje królestwo, nadając mu niezależną organizację kościelną; bo chociaż Northumbria miała swoje własne arcybiskupstwo w Yorku, Mercia, po zdobyciu Kentu, była nadal podporządkowana duchowi potężnej stolicy Canterbury, a następnie rządzonej przez Jaenberta (766-791). Plan Offy polegał na osłabieniu wpływów Canterbury, dzieląc południową prowincję i tworząc arcybiskupstwo merciańskie w Lichfield : udało mu się to z powodzeniem, kiedy przyjechał George i Theophylact, wysłany przez papieża Hadriana I (772-795) w 786 r. -788, Higbert otrzymał pallium jako arcybiskup Lichfield, a Canterbury pozostało z Londynem, Winchester, Sherborne, Rochester i Selsey, jak widzi sufragan. Po śmierci Jaenberta (12 sierpnia 791) Ethelhard został podniesiony do rodu dzięki wpływowi Offa, co sprawia, że ​​prawdopodobnie był on opatem Mercian. Chociaż został wybrany w 791 r., Jego konsekracja miała miejsce 21 lipca 793 r .: opóźnienie było prawdopodobnie spowodowane niechęcią duchowieństwa Kentów i ludu do przyjęcia arcybiskupa mercińskiego i jego konsekracji przez arcybiskupa Lichfield. Gdyby polityka Offy przejęła odrębną organizację kościelną, utrudniłoby to osiągnięcie jedności narodowej, a jej porażka z Ethelhardem jest wydarzeniem o największym znaczeniu w historii tworzenia narodu angielskiego. Podczas życia Offy niewiele można było zrobić, aby przywrócić prawa i prestiż Canterbury. Rok 796 był pełen incydentów: arystokraci Kentu wznieśli broń, a zgromadzenie wokół Eadberta Praena, duchownego i członka ich królewskiego domu, usiłowało otrząsnąć się z jarzma Merciana Offy. Wraz ze wzrostem trudności Ethelharda Alcuin zachęcał go, by nie opuszczał swojego Kościoła; ale po podjęciu poważnych środków kościelnych przeciwko opornemu duchownemu był zobowiązany do ucieczki. Offa zmarł 26 lipca. Jego następca Egfrith zmarł po bardzo krótkim panowaniu, około 13 grudnia; Cenwulf odniósł sukces w Merci, ale walka trwała w Kent aż do zdobycia Eadberta w 798 roku.
  Współpraca z Ethelhard i Cenwulf w deposing Eadbert, aw podtrzymując Mercian przyczynę w Kent, zwiększyła znaczenie Canterbury, a organ arcybiskupi z Higbert zanikła. Cenwulf przywrócił posiadłość przejętą z Canterbury przez Offę i napisał w 798 r. Do papieża Leona, prosząc go o zbadanie kwestii zmniejszenia praw tego widzenia i dołączenia listu od Ethelharda i jego sufraganów. W międzyczasie Ethelhard wrócił do swojej siedziby, a Alkuin napisał, aby zachęcił go do pokuty za to, że go opuścił. Sukces misji opata Wady w Rzymie, ton listu Leona III do Cenwulfa i udanej konferencji z Eanbaldem II z Yorku, w odniesieniu do przywrócenia praw jego poglądu, zdecydował, że Ethelhard wyruszy do Rzymu w 801 roku. Przyjaźń Alcuina po raz kolejny stanęła mu na dobrej pozycji; wysłał służącego, aby spotkał się z nim w St. Josse-sur-Mer, i przekazał mu listy polecające Karolowi Wielkiemu. Sukces uczestniczył w jego wysiłkach w Rzymie. Papież Leon III (795-816) spełnił jego prośbę i zakończył spór między Canterbury a Lichfield , pozbawiając Lichfield ostatnio zdobytych zaszczytów i uprawnień. Decyzja papieża została oficjalnie uznana przez Radę Clovesho dniu 12 października 803, w obecności Cenwulf i jego Witan i Higbert został pozbawiony paliusz, mimo zarzutu alcuin, że tak dobry człowiek powinien być oszczędzone, że upokorzenia.

  To właśnie podczas zajmowania Stolicy Canterbury przez Ethelharda spotykamy się po raz pierwszy z oficjalnymi zapisami wyznania wiary i posłuszeństwa dokonanego przez wybranych biskupów angielskich do ich metropolii. Pierwszym tego typu dokumentem jest zawód posłuszeństwa Stolicy Canterbury wykonany w 796 r. Przez biskupa Eadulfa z Linsey, który jako sufragan z Lichfield powinien był zostać konsekrowany przez Higberta: wydaje się, że zbiegnie się z upadkiem Władza arcybiskupia Higberta po śmierci Offy.
  św. Ethelhard

  Czternasty arcybiskup Canterbury, Anglia, nieznana data urodzenia; zmarł 12 maja 805 r. Wiele szczegółów dotyczących jego życia poprzedza wybory. Jest opisany przez Symeona z Durham jako „Abbas Hludensis Monasterii”, ale nie jest pewne, jaki klasztor został w ten sposób ...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  0512 św. Fremund,
 • Ewa
  Ewa
  VII 0512 św. Ethelhard
 • Ewa
  Ewa
  VII 0512 św. Ethelhard, św. Fremund, święci Nereusz i Achilles*, św. Pankracy z Rzymu męcz.*, św. Epifaniusz z Salaminy, św. Germanus z Konstantynopola, św. Modoaldus, św. Rictrudis, bł. Juta z Bielczyna, wdowa
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  VII 0512 św. Ethelhard, św. Fremund, święci Nereusz i Achilles*, św. Pankracy z Rzymu męcz.*, św. Epifaniusz z Salaminy, św. Germanus z Konstantynopola, św. Modoaldus, św. Rictrudis, bł. Juta z Bielczyna, wdowa
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  VII 0515 św. Berchtun, św. Pachomiusz, święci Bertha i Rupert, św. Izydor z Chios, św. Gerebernus, św. Hallvard, św. Izajasz z Rostowa, św. Hilary z Galeaty, św. Piotr z Lampsaku, św. Izydor Rolnik, św. Torquatus i jego Towarzysze
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  VII 0514 Święto Św. Macieja Apostoła
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  III1111 Św. Marcina z Tours, biskupa (WO) Św. Marcin z Tours urodził się w 316/317? roku w Sabarii (Szombathely? ) - na terenie dzisiejszych Węgier. Ojciec był trybunem wojskowym. Uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens oddał połowę swej opończy Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz. Pod wpływem tego wydarzenia przyjął chrzest i opuścił wojsko (356). Miał wtedy 18 lat. Odwiedził swoich rodziców których doprowadził do chrześcijaństwa. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers, stając się jego uczniem. Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui. W 361 roku założył pierwszy klasztor w Galii - w Ligugé. Dziesięć lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Torus. Św. Marcin jako pasterz diecezji prowadził nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory które zakładał, łączyły koncepcję życia mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele wypraw misyjnych. Zmarł 8 listopada 397 roku w Candes podczas podróży duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 11 listopada. Jako pierwszy wyznawca - nie męczennik - zaczął odbierać cześć świętego w Kościele Zachodnim. Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci Świętego. Jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów diecezji w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga, Amiens. dzieci, hotelarzy jeźdźców kawalerii, kapeluszników kowali, krawców młynarzy tkaczy podróżników więźniów właścicieli winnic, żebraków żołnierzy. W IKONOGRAFII przedstawiany jest św. Marcin w stroju biskupa lub jako żołnierz oddający płaszcz żebrakowi. Jego atrybutami są: dzban, gęś na księdze, gęś u jego stóp, koń, księga, model kościoła, dwaIII1111 Św. Marcina z Tours, biskupa (WO) Św. Marcin z Tours urodził się w 316/317? roku w Sabarii (Szombathely? ) - na terenie dzisiejszych Węgier. Ojciec był trybunem wojskowym. Uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram mi...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  VI 0527 Dnia 27-go maja w Anglii złożenie zwłok św. Bedy Czcigodnego, Wyznawcy, kapłana i Nauczyciela Kościoła, który cieszył się wielką czcią i powagą z powodu swej świętości i uczoności. Również uroczystość św. Jana, papieża i Męczennika, który na rozkaz ariańskiego króla Gotów wschodnich Teodoryka został wygnany za stałość w wierze katolickiej do Rawenny i tam wrzucony do więzienia, gdzie po długich cierpieniach zakończył życie. W Sylistrii w Bułgarii męczeństwo św. Juliusza, który za niezachwiane przywiązanie do świętej wiary chrześcijańskiej skazany został na śmierć za panowania cesarza Aleksandra. Pod Sorą śmierć męczeńska św. Restytuty za cesarza Aureliana. Mocą wiary triumfowała nad natarczywością złych duchów, nad pochlebstwami rodziców i nad złością oprawców. W końcu zdobyła koronę męczeńską przez ścięcie wraz z wielu innymi chrześcijanami. W okolicy Arras pamiątka św. Ranulfa, Męczennika. - W Orange we Francji uroczystość św. Eutropiusza, biskupa, który wielce był poważany ze względu na swe cnoty i cuda.VI 0527 Dnia 27-go maja w Anglii złożenie zwłok św. Bedy Czcigodnego, Wyznawcy, kapłana i Nauczyciela Kościoła, który cieszył się wielką czcią i powagą z powodu swej świętości i uczoności. Również uroczystość św. Jana, papieża i Męczennika, który na rozkaz ariańskiego króla Gotów wschodnich Teodory...Więcej…

Moja Tablica

Musisz się zalogować, aby komentować
jakubowski
Lis 22 '16, 06:26
ciekaw strone bede pisal naiei kometarze i o świetym łukasz
Ewa
Cze 9 '16, 15:40
Anna, Bertrand, Efrem, Felicjan, Józef, Kanimir, Kolumb, Maksymian, Pelagia, Prosimir, Ryszard, Sylwester i Sylwestra.
Ewa
Cze 2 '16, 20:31
św. Marcelin (zm. ok 288) – prezbiter, męczennik
św. Marcelin I (zm. 304) – papież
św. Marcelin Champagnat (1789-1840) – francuski ksiądz, założyciel Braci Szkolnych Marystów
Zobacz też:
Ewa
Cze 2 '16, 20:31
Fotyn z Lyonu[edytuj]
Święty
Fotyn z Lyonu
biskup
męczennik
Vitrail de St-Pothin par Bégule.jpg
Witraż ze św. Potynem w kościele jego imienia w Lyonie (Eglise St-Pothin de Lyon)
Data urodzenia ok. 87
Data śmierci 177
Lugdunum (dzis. Lyon)
Czczony przez
Kościół/
wyznanie katolicki
Wspomnienie 2 czerwca
Patron diecezji lyońskiej
Commons Multimedia w Wikimedia Commons
Fotyn[1], również Potyn (ur. ok. 87, zm. w 177 w Lugdunum)[2] – pierwszy biskup Lyonu (ok. 150-177), ewangelizator Galii[2], męczennik chrześcijański i święty katolicki.

Śmierć męczeńską poniósł, wraz z 47. towarzyszami, podczas prześladowania chrześcijan w Lugdunum (dzis. Lyon).

Jego następcą został św. Ireneusz z Lyonu (177-202).

Wspomnienie liturgiczne św. Fotyna obchodzone jest w Kościele katolickim w grupie męczenników liońskich w dniu 2 czerwca[1].
Fotyn z Lyonu[edytuj]
Święty
Fotyn z Lyonu
biskup
męczennik
Vitrail de St-Pothin par Bégule.jpg
Witraż ze św. Potynem w kościele jego imienia w Lyonie (Eglise...Więcej…
Ewa
Cze 2 '16, 20:22
Fotyn[edytuj]
Fotyn – imię męskie pochodzenia grecko-łacińskiego, wywodzące się od słowa φως (phos), oznaczającego "światło, jasność". Fotyn oznacza "należący do Focjusza, pochodzący od Focjusza", przy czym imię Focjusz powstało bezpośrednio od słowa phōs, phōtós. W Kościele katolickim istnieje trzech świętych o tym imieniu[1]. Patronem imienia jest m.in. św. Fotyn, pierwszy biskup Lyonu[2].

Żeńskim odpowiednikiem jest Fotyna.

Fotyn imieniny obchodzi

2 czerwca, jako wspomnienie św. Fotyna, wspominanego razem z towarzyszami
Fotyn[edytuj]
Fotyn – imię męskie pochodzenia grecko-łacińskiego, wywodzące się od słowa φως (phos), oznaczającego "światło, jasność". Fotyn oznacza "należący do Focjusza, pochod...Więcej…
Ewa
Cze 2 '16, 20:20
Ewa Hołowińska
11 min
Eugeniusz I[edytuj]
Eugeniusz I
Eugenius
Święty Kościoła katolickiego
Papież
Eugeniusz I
Miejsce urodzenia Rzym
Data i miejsce śmierci 2 czerwca 657
Rzym
Wyznanie chrześcijaństwo
Kościół rzymskokatolicki
Pontyfikat 10 sierpnia 654
Święty
Eugeniusz
Wspomnienie 2 czerwca
Eugeniusz I, (ur. w Rzymie, zm. 2 czerwca 657 w tamże[1]) – święty katolicki, papież w okresie od 10 sierpnia 654 do 2 czerwca 657[2].
Zdjęcie użytkownika Ewa Hołowińska.
Ewa Hołowińska
11 min
Eugeniusz I[edytuj]
Eugeniusz I
Eugenius
Święty Kościoła katolickiego
Papież
Eugeniusz I
Miejsce urodzenia Rzym
Dat...Więcej…
Ewa
Cze 2 '16, 20:18
Florianna[edytuj]
Florianna, Floriana — imię żeńskie; żeński odpowiednik imienia Florian[1], które z kolei pochodzi od łac. florus – "kwitnący"[2] i oznacza "należący do Florusa". Florianna jest nadawana w Polsce od XV wieku, a po raz pierwszy zapisana była w formie Floryjana. Zanotowano także zdrobnienie Floszka, oraz drugie, Tworka, które mogło pochodzić od Florianny z substytucją polską (jak Florian → Tworzyjan), lub też od imion rodzimych zaczynających się na Tworzy-[3].

Florianna, Floriana imieniny obchodzi:

2 czerwca, jako wspomnienie św. Florianny lub Flory[4];
9 lipca, jako wspomnienie św. Florianny, wspominanej razem ze św. Faustyną[5].
Florianna[edytuj]
Florianna, Floriana — imię żeńskie; żeński odpowiednik imienia Florian[1], które z kolei pochodzi od łac. florus – "kwitnący"[2] i oznacza "należący do Florusa&...Więcej…
Ewa
Cze 2 '16, 17:46
Domna[edytuj]
Domna — imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce już od 1438 roku[1], wywodzące się od łacińskiego przydomka Domna, pochodzącego od celt. Domnus, Donnus lub łac. Dominus ("Pan")[2].

Domna imieniny obchodzi:

2 czerwca, jako wspomnienie św. Domny, wspomninanej razem ze śwśw. Blandyną i Fotynem oraz innymi towarzyszami[3]
Domna[edytuj]
Domna — imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, notowane w Polsce już od 1438 roku[1], wywodzące się od łacińskiego przydomka Domna, pochodzącego od celt. Domnus, Donnus lub łac. Do...Więcej…
Ewa
Cze 2 '16, 17:45
Blandyna z Lyonu[edytuj]
Święta
Blandyna z Lyonu
dziewica
męczennica
ND de Fourvière Vitrail 250709 20.jpg
Data śmierci zm. 177
Lugdunum (dzis. Lyon)
Czczony przez
Kościół/
wyznanie katolicki, prawosławny
Wspomnienie 2 czerwca (kat.),
25 lipca/7 sierpnia (praw.)
Atrybuty gałąź palmowa, lwy
Patronka pokojówek i dziewic
Commons Multimedia w Wikimedia Commons
Blandyna z Lyonu, cs. Blandina Lionskaja[1] (zm. 177 w Lugdunum)[2] − niewolnica, dziewica[1] i męczennica chrześcijańska, święta katolicka oraz prawosławna.

Poniosła śmierć męczeńską, w czasach prześladowania chrześcijan, za panowania cesarza Marka Aureliusza (161-180). Nieugiętą chrześcijankę rzucono spętaną siecią na pożarcie dzikim zwierzętom, a gdy te nie uczyniły jej nic złego, poddano ją okrutnym torturom, a następnie dobito.

Według jednego z przekazów została ścięta mieczem[2].
Blandyna z Lyonu[edytuj]
Święta
Blandyna z Lyonu
dziewica
męczennica
ND de Fourvière Vitrail 250709 20.jpg
Data śmierci zm. 177
Lugdunum (dzis. Lyon)Więcej…
Ewa
Cze 2 '16, 14:48
Dnia 3-go czerwca w Arezzo w Toskanii męczeństwo św. braci Pergentyna i Laurentyna, którzy za prześladowania decjańskiego, jakkolwiek młodzi wiekiem, wycierpieli bardzo okrutne męczarnie i wreszcie po wielu cudach zostali straceni.
W Konstantynopolu śmierć męczeńska św. Lucyliana i czterech dzieci: Klaudiusza, Hipacjosza, Pawła i Dionizjusza. Lucylian stał się z kapłana bałwochwalczego chrześcijaninem i został po różnych męczarniach wraz z wymienionymi chłopcami wrzucony do ognistego pieca, z którego jednak wyszli nienaruszeni, gdyż nagły deszcz ugasił płomienie. Ostatecznie starosta kazał przybić św. Wyznawcę do krzyża, chłopców zaś pościnać.
Tamże pamiątka św. Pauli, Dziewicy i Męczenniczki. Ponieważ zbierała krew wcześniej wymienionych Męczenników, pochwycono ją, biczowano, wrzucono w ogień i w końcu ścięto mieczem na tym samym miejscu, na którym został ukrzyżowany św. Lucylian.
W Cordobie w Hiszpanii pamiątka św. Izaaka, mnicha, który radośnie przelał krew swoją za wiarę Chrystusową.
W Kartaginie uroczystość św. Cecyliusza, kapłana, który nawrócił św. Cypriana do prawdziwej wiary.
W okolicy Orleanu pamiątka św. Lipharda, kapłana i Wyznawcy. - W Luce w Toskanii uroczystość św. Dawina, Wyznawcy. - W Anagni pamiątka św. Oliwy, Dziewicy.
W Paryżu uroczysty obchód św. Klotyldy, królowej, na której prośby małżonek jej, król Chlodwik, przyjął wiarę chrześcijańską.
Dnia 3-go czerwca w Arezzo w Toskanii męczeństwo św. braci Pergentyna i Laurentyna, którzy za prześladowania decjańskiego, jakkolwiek młodzi wiekiem, wycierpieli bardzo okrutne męczarnie i wreszcie po...Więcej…
Strony: 1 2 3 »

Forum

Temat Ostatnia odpowiedź
Nie ma jeszcze tematów, napisz pierwszy.
'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: