Loading...

Info

Liturgia na każdy dzień

Liturgia na każdy dzień

będę tu wpisywać czytania,ewangelie każdego dnia i rozważania tych tekstów.
 • Utworzona: Maj 13 '16, 12:44
 • Admin: Ewa

Użytkownicy

Bieżące wiadomości

 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  CXVI 28 listopada 2020 sobota Rok liturgiczny: A/II XXXIV Tydzień zwykły Pierwsze czytanie: Ap 22, 1-7 Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c (R.: por. 7bc) Werset przed Ewangelią: Łk 21, 36 Ewangelia: Łk 21, 34-36 św. Stefan mł., św. Katarzyna Labouré, św. Symeon Metaphrastes, św. Jakub z Marchii, św. Józef Pignatelli. Kolor szat PIERWSZE CZYTANIE Ap 22, 1-7 Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach. I już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I rzekł do mnie: «Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swego anioła, by sługom swoim ukazać, co stać się musi niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi». PSALM RESPONSORYJNY Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c (R.: por. 7bc) My ludem Pana i Jego owcami Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * z weselem śpiewajmy Mu pieśni. My ludem Pana i Jego owcami Bo Pan jest Bogiem wielkim, † wielkim Królem nad wszystkimi bogami. * W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą. Jego własnością jest morze, które sam stworzył, * i ziemia, którą ulepiły Jego ręce. My ludem Pana i Jego owcami Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, * klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, * a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. My ludem Pana i Jego owcami WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) Łk 21, 36 Alleluja, alleluja, alleluja Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Łk 21, 34-36 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».CXVI 28 listopada 2020 sobota Rok liturgiczny: A/II XXXIV Tydzień zwykły Pierwsze czytanie: Ap 22, 1-7 Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c (R.: por. 7bc) Werset przed Ewangelią: Łk 21, 36 Ewangelia: Łk 21, 34-36 św. Stefan mł., św. Katarzyna Labouré, św. Symeon Metaphrastes, św. Jakub z ...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  cxv 27 listopada 2020 piątek Rok liturgiczny: A/II XXXIV Tydzień zwykły Pierwsze czytanie: Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2 Psalm responsoryjny: Ps 84 Werset przed Ewangelią: Łk 21, 28bc Ewangelia: Łk 21, 29-33 św. Jakub Intercisus, św. Cungar z Somerset, święci Barlaam i Jozafat, św. Maximus z Riez, św. Fergus z Strathern, św. Wergiliusz z Salzburga, św. Secundinus lub Sechnall. Kolor szat PIERWSZE CZYTANIE Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2 Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest Diabeł i Szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony – a na nich zasiedli sędziowie, i dano im władzę sądzenia – i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekły ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. PSALM RESPONSORYJNY Ps 84 Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a (R.: por. Ap 21, 3b) Oto przybytek Pana Boga z ludźmi Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, * serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, † gdzie złoży swe pisklęta: * przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże! Oto przybytek Pana Boga z ludźmi Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, * nieustannie wielbiąc Ciebie. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. * Mocy im będzie przybywać. Oto przybytek Pana Boga z ludźmi WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) Łk 21, 28bc Alleluja, alleluja, alleluja Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Łk 21, 29-33 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: «Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą»cxv 27 listopada 2020 piątek Rok liturgiczny: A/II XXXIV Tydzień zwykły Pierwsze czytanie: Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2 Psalm responsoryjny: Ps 84 Werset przed Ewangelią: Łk 21, 28bc Ewangelia: Łk 21, 29-33 św. Jakub Intercisus, św. Cungar z Somerset, święci Barlaam i Jozafat, św. Maximus z Riez, św. Ferg...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  CXIV
  26 listopada 2020
  czwartek
  Rok liturgiczny: A/II
  XXXIV Tydzień zwykły
  Pierwsze czytanie:
  Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
  Psalm responsoryjny:
  Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a)
  Werset przed Ewangelią:
  Łk 21, 28bc
  Ewangelia:
  Łk 21, 20-28
  św. Konrad z Konstancji, św. Piotr z Aleksandrii, św. Jan Berchmans, św. Basolus, św. Syrycjusz, św. Leonard z Porto Maurizio, św. Sylwester Gozzolini.
  Kolor szat
  PIERWSZE CZYTANIE
  Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
  Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

  Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła.

  I głosem potężnym tak zawołał: «Upadł, upadł Babilon, wielka stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt».

  I potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: «Tak za jednym zamachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona, i już jej nie odnajdą. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie odnajdą. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody».

  Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiący: «Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług». I rzekli powtórnie: «Alleluja!» A dym jej wznosi się na wieki wieków.

  I mówi mi anioł: «Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!»
  PSALM RESPONSORYJNY
  Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a)
  Błogosławieni wezwani na ucztę

  Służcie Panu z weselem, *
  stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
  Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
  On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
  Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

  Błogosławieni wezwani na ucztę

  W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
  z hymnami w Jego przedsionki, *
  chwalcie i błogosławcie Jego imię.
  Albowiem Pan jest dobry, †
  Jego łaska trwa na wieki, *
  a Jego wierność przez pokolenia.

  Błogosławieni wezwani na ucztę
  WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA)
  Łk 21, 28bc
  Alleluja, alleluja, alleluja

  Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
  ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

  Alleluja, alleluja, alleluja
  EWANGELIA
  Łk 21, 20-28
  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  Jezus powiedział do swoich uczniów:

  «Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane.

  Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią.

  Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».
  CXIV
  26 listopada 2020
  czwartek
  Rok liturgiczny: A/II
  XXXIV Tydzień zwykły
  Pierwsze czytanie:
  Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
  Psalm responsoryjny:
  Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a)
  Werset przed Ewangelią:
  Łk 21, 28bc
  ...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  CXIII 25 listopada 2020 Środa Rok liturgiczny: A/II Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy albo wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), dziewicy Pierwsze czytanie: Ap 15, 1-4 Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 7-8. 9 (R.: por. Ap 15, 3b) Werset przed Ewangelią: Ap 2, 10c Ewangelia: Łk 21, 12-19 św. Mojżesz Męczennik, św. Merkuriusz z Cezarei, bł. Maria Franciszka Siedliska, św. Katarzyna Aleksandryjska męcz.* Kolor szat PIERWSZE CZYTANIE Ap 15, 1-4 Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, oraz tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, trzymających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: «Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki». PSALM RESPONSORYJNY Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 7-8. 9 (R.: por. Ap 15, 3b) Dzieła Twe wielkie i godne podziwu Śpiewajcie Panu pieśń nową, * albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * i święte ramię Jego. Dzieła Twe wielkie i godne podziwu Pan okazał swoje zbawienie, * na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * dla domu Izraela. Dzieła Twe wielkie i godne podziwu Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, * krąg ziemi i jego mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą w dłonie, * góry niech razem wołają z radości. Dzieła Twe wielkie i godne podziwu W obliczu Pana, który nadchodzi, * aby osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie * i ludy według słuszności. Dzieła Twe wielkie i godne podziwu WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) Ap 2, 10c Alleluja, alleluja, alleluja Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Łk 21, 12-19 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».CXIII 25 listopada 2020 Środa Rok liturgiczny: A/II Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy albo wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), dziewicy Pierwsze czytanie: Ap 15, 1-4 Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 1bcd...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  CXII 24 listopada 2020 wtorek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy Pierwsze czytanie: Ap 14, 14-20 Psalm responsoryjny: Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab) Werset przed Ewangelią: Ap 2, 10c Ewangelia: Łk 21, 5-11 święci Flora i Maria, św. Chrysogonus, św. Colman z Cloyne, św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze męcz.* Kolor szat PIERWSZE CZYTANIE Ap 14, 14-20 Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem: oto biały obłok – a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie i w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: «Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!» A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do trzymającego ostry sierp: «Zapuść Twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały!» I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu – ogromnej. I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni na odległość tysiąca i sześciuset stadiów. PSALM RESPONSORYJNY Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab) Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię Głoście wśród ludów, * że Pan jest królem. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, * będzie sprawiedliwie sądził ludy. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, * niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, * niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię Przed obliczem Pana, który już się zbliża, * który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, * a ludy według swej prawdy. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) Ap 2, 10c Alleluja, alleluja, alleluja Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Łk 21, 5-11 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie»CXII 24 listopada 2020 wtorek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy Pierwsze czytanie: Ap 14, 14-20 Psalm responsoryjny: Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab) Werset przed Ewangelią: Ap 2, 10c Ewangelia: Łk 21, 5-11 święci Flora i Maria...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  CXI 23 listopada 2020 poniedziałek Rok liturgiczny: A/II Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Klemensa I, papieża i męczennika albo wspomnienie Św. Kolumbana, opata Pierwsze czytanie: Ap 14, 1-3, 4b-5 Psalm responsoryjny: Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6) Werset przed Ewangelią: Mt 24, 42a. 44 Ewangelia: Łk 21, 1-4 św. Klemens I, papież i męcz.*, św. Aleksander, książę, św. Kolumban, opat*, św. Amfiloch, św. Trudo, św. Grzegorz z Girgenti, św. Felicyta z Rzymu męcz.* Kolor szat PIERWSZE CZYTANIE Ap 14, 1-3, 4b-5 Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Istotami żyjącymi, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi. Ci Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są bez zarzutu. PSALM RESPONSORYJNY Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6) Oto lud wierny, szukający Boga Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, * świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził * i utwierdził ponad rzekami. Oto lud wierny, szukający Boga Kto wstąpi na górę Pana, * kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, * którego dusza nie lgnęła do marności. Oto lud wierny, szukający Boga On otrzyma błogosławieństwo od Pana * i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, * którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Oto lud wierny, szukający Boga WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) Mt 24, 42a. 44 Alleluja, alleluja, alleluja Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Łk 21, 1-4 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie»CXI 23 listopada 2020 poniedziałek Rok liturgiczny: A/II Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Klemensa I, papieża i męczennika albo wspomnienie Św. Kolumbana, opata Pierwsze czytanie: Ap 14, 1-3, 4b-5 Psalm responsoryjny: Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6) Werset przed Ewangelią: Mt 24, 42a. 4...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  CX 22 listopada 2020 niedziela Rok liturgiczny: A/II Chrystusa Króla Pierwsze czytanie: Ez 34, 11-12. 15-17 Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b) Drugie czytanie: 1 Kor 15, 20-26. 28 Werset przed Ewangelią: Mk 11, 9c. 10a Ewangelia: Mt 25, 31-46 św. Cecylia*, święci Filemon i Apphia. Kolor szat PIERWSZE CZYTANIE Ez 34, 11-12. 15-17 Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie». Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły». PSALM RESPONSORYJNY Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b) Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego Pan jest moim pasterzem, * niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć * na zielonych pastwiskach. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * przez wzgląd na swoją chwałę. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego Stół dla mnie zastawiasz * na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, * kielich mój pełny po brzegi. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana * po najdłuższe czasy. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 15, 20-26. 28 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) Mk 11, 9c. 10a Alleluja, alleluja, alleluja Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Mt 25, 31-46 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».CX 22 listopada 2020 niedziela Rok liturgiczny: A/II Chrystusa Króla Pierwsze czytanie: Ez 34, 11-12. 15-17 Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b) Drugie czytanie: 1 Kor 15, 20-26. 28 Werset przed Ewangelią: Mk 11, 9c. 10a Ewangelia: Mt 25, 31-46 św. Cecylia*, święci Filemo...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  CIX 21 listopada 2020 sobota Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny Pierwsze czytanie: Ap 11, 4-12 Psalm responsoryjny: Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b) Werset przed Ewangelią: 2 Tm 1, 10b Ewangelia: Łk 20, 27-40 św. Gelazjusz, papież, św. Albert z Louvain, Ofiarowanie NMP* Kolor szat PIERWSZE CZYTANIE Ap 11, 4-12 Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Mnie, Janowi, powiedziano: «Oto dwaj moi Świadkowie; oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi zginąć. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć w ziemię, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia ogląda ich zwłoki; a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Z ich powodu mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katusze. A po trzech i pół dnia duch życia z Boga w nich wstąpił, i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: „Wstąpcie tutaj!” I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie zobaczyli ich». PSALM RESPONSORYJNY Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b) Błogosławiony Pan, Opoka moja Błogosławiony Pan, Opoka moja, † On moje ręce zaprawia do walki, * moje palce do bitwy. On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, * moją tarczą i schronieniem, On, który mi poddaje ludy. Błogosławiony Pan, Opoka moja Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, * grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach. Ty królom dajesz zwycięstwo, * Ty wyzwoliłeś Dawida, swego sługę. Błogosławiony Pan, Opoka moja WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) 2 Tm 1, 10b Alleluja, alleluja, alleluja Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Łk 20, 27-40 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś». I już o nic nie śmieli Go pytać.CIX 21 listopada 2020 sobota Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny Pierwsze czytanie: Ap 11, 4-12 Psalm responsoryjny: Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b) Werset przed Ewangelią: 2 Tm 1, 10b Ewangelia: Łk 20, 27-40 św. Gelazjusz, papież, św. Albert z Louvain, Ofiarowanie NMP...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  CVIII 20 listopada 2020 piątek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera Pierwsze czytanie: Ap 10, 8-11 Psalm responsoryjny: Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103) Werset przed Ewangelią: J 10, 27 Ewangelia: Łk 19, 45-48 św. Edmund Męczennik, św. Maxentia z Beauvais, św. Nerses z Sahgerd, św. Bernward, św. Feliks z Walois, św. Dazjusz, św. Rafał Kalinowski* Kolor szat PIERWSZE CZYTANIE Ap 10, 8-11 Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: «Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!» Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: «Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód». I wziąłem książeczkę z ręki anioła, i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, gdy zaś ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: «Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach». PSALM RESPONSORYJNY Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103) Nad miód są słodsze Twoje przykazania Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia * niż z wszelkiego bogactwa. Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, * moimi doradcami Twoje ustawy. Nad miód są słodsze Twoje przykazania Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze * niż tysiące sztuk złota i srebra. Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, * ponad miód słodsza dla ust moich. Nad miód są słodsze Twoje przykazania Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, * bo są radością mojego serca. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, * bo pragnę Twoich przykazań. Nad miód są słodsze Twoje przykazania WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) J 10, 27 Alleluja, alleluja, alleluja Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Łk 19, 45-48 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchemCVIII 20 listopada 2020 piątek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera Pierwsze czytanie: Ap 10, 8-11 Psalm responsoryjny: Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103) Werset przed Ewangelią: J 10, 27 Ewangelia: Łk 19, 45-48 św. Edmund Męczennik, św. Maxen...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  CVII 19 listopada 2020 czwartek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Bł. Salomei, zakonnicy Pierwsze czytanie: Ap 5, 1-10 Psalm responsoryjny: Ps 149 (148), 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10) Werset przed Ewangelią: Ps 95 (94), 8a. 7d Ewangelia: Łk 19, 41-44 św. Ermenburga, św. Barlaam z Antiochii, św. Nerses I, bł. Salomea zak.* Kolor szat PIERWSZE CZYTANIE Ap 5, 1-10 Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem na prawej dłoni Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie opieczętowaną siedmiu pieczęciami. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?» A nie mógł nikt – na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci». I ujrzałem między tronem z czterema Istotami żyjącymi a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, cztery Istoty żyjące i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi». PSALM RESPONSORYJNY Ps 149 (148), 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10) Tyś nas uczynił kapłanami Boga Albo: Alleluja Śpiewajcie Panu pieśń nową, * głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * a synowie Syjonu radują swym Królem. Tyś nas uczynił kapłanami Boga Albo: Alleluja Niech imię Jego czczą tańcem, * niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan swój lud miłuje, * pokornych wieńczy zwycięstwem. Tyś nas uczynił kapłanami Boga Albo: Alleluja Niech święci cieszą się w chwale, * niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach; * to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Tyś nas uczynił kapłanami Boga Albo: Alleluja WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) Ps 95 (94), 8a. 7d Alleluja, alleluja, alleluja Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Łk 19, 41-44 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».CVII 19 listopada 2020 czwartek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Bł. Salomei, zakonnicy Pierwsze czytanie: Ap 5, 1-10 Psalm responsoryjny: Ps 149 (148), 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10) Werset przed Ewangelią: Ps 95 (94), 8a. 7d Ewangelia: Łk 19, 41-44 św. Ermenburga, św. Barlaam z Antiochi...Więcej…

Moja Tablica

Musisz się zalogować, aby komentować
jakubowski
Lis 22 '16, 06:28
atu bede pisal ewagelie i słowo boże o do dziś pozdrawiam cię
Ewa
Cze 2 '16, 14:50
"Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19, 34).
Złącz się dziś z milionami, które dziękczynieniem, miłością i wynagrodzeniem składają hołd Sercu Odkupiciela. Cześć Serca Jezusowego jest nabożeństwem naszych czasów. Zatoczyło ono już kręgi po całym globie ziemskim i wydało wyborne owoce, zwłaszcza na polu życia wewnętrznego i ruchu eucharystycznego. "Palec to jest Boży!" (Wj 8, 19). Lecz nawet i bez tego Serce Zbawiciela zasługuje na szczególną cześć. Dlaczegoż to?
Serce Jezusa jest najszlachetniejszą częścią jego bosko-ludzkiego ciała, które jest także złączone z bóstwem. Jako relikwia byłaby bezwzględnie najcenniejszą ze wszystkich.
Serce Jezusa jest źródłem najświętszego życia, jakie kiedykolwiek było na ziemi. I to życia w pełnym tego słowa znaczeniu dla ciebie i dla mnie!
Serce Jezusa jest fontanną przenajdroższej krwi, jaka kiedykolwiek wytrysnęła. A została wylana za ciebie i za mnie i za odkupienie całego świata!
Serce Jezusa jest piecem ognistym miłości. Powszechnie mówi się o sercu jako o symbolu miłości, o jądrze miłości i nazywa się je centrum miłości. Gdy ktoś chce miłości innego, wtedy mówi: "Daj mi swoje serce!" Sam Bóg przywłaszczył sobie ten ludzki sposób mówienia. Żebrze on o całkowitą i bez zastrzeżeń miłość człowieka: "Daj mi swe serce!" (Prz 23, 26). Tak więc Serce Jezusa jest również ogniskiem tej szczególnej miłości, którą ciebie, mnie i wszystkich ludzi umiłował już w łonie Maryi - która tak przedziwnie płonęła dla ciebie i wszystkich w Betlejem, Egipcie, i Nazaret - która dla ciebie i dla wszystkich wynalazła eucharystyczną tajemnicę miłości - która dla ciebie i wszystkich wyzbywa się wszystkiego na krzyżu - którą ciebie i wszystkich ludzi miłuje nadal w niebie, "aby się wstawiać za nami" (Hbr 7, 25).
Zastanów się przez chwilkę nad tym. Oddaj się dziś całkowicie Sercu Jezusa. Błagaj serdecznie i z głębokim zrozumieniem: "Słodkie Serce Jezusa, proszę cię najgoręcej, spraw, niech cię kocham, kocham coraz więcej!"
"Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19, 34).
Złącz się dziś z milionami, które dziękczynieniem, miłością i wynagrodzeniem składają hołd ...Więcej…
Ewa
Cze 2 '16, 14:41
ROZMYŚLANIA "Z BOGIEM"
"Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty" (Łk 14, 24).
Nawet dziś jeszcze jest wielu, nawet bardzo wielu, którzy mniemają, że potrafią się obejść bez częstej Komunii św. Tyle bractw, stowarzyszeń, uroczystych nabożeństw, ruch liturgiczny i inne najrozmaitsze starania i zjazdy - a przecież postępu nie widać! Musieli i muszą ostatecznie wyznać: "Moje serce wysycha, zapominam nawet o spożyciu chleba" (Ps 102, 5). Chleba duchowego częstej Komunii świętej!
Ale może powie niejeden: "Ja nie odczuwam w sobie mimo częstej Komunii św. żadnej zmiany. A przecież Zbawiciel jest dobrym nasieniem, które powinno przynosić bogaty plon. To właśnie napełnia mnie taką obawą."
Na to trzeba by tak odpowiedzieć: nie trzeba marzyć zaraz o nagłym postępie, o postępie namacalnym. Przecież fizycznie rośniesz, choć tego nie widzisz. Rośniesz także duchowo, o ile masz dobrą wolę, lecz nie zawsze możesz się i o tym namacalnie przekonać. Pamiętaj, że łaska Boża nie lubuje się w skokach. Nikt nie każe ci uświęcić się w ciągu jednej nocy. Bóg jest cierpliwy i przyzwyczaja do cierpliwości. Dlatego powierzył ci całe życie, byś się udoskonalił i dojrzał dla nieba. A więc miej cierpliwość dla siebie samego! A jeśli sądzisz, że jedna jedyna Komunia św. byłaby już zdolna uświęcić cię, to oczywiście masz rację. Lecz w planach bożych Komunia św. wywiera tylko ograniczony skutek, inaczej Zbawiciel by nie zlecił szerzenia częstej, a nawet codziennej Komunii św. Nie żądaj więc od Komunii św. więcej, niż sam Bóg przez nią zamierza!
Należy też wiedzieć i wciąż to sobie uświadamiać, że Komunia św. nakłada obowiązek myśleć, czuć i działać tak, jak Jezus, I choćby rzeczywistość nie wiadomo jak odbiegała od tego ideału, to przecież twoim codziennym, pięknym i świętym zadaniem jest dążyć ustawicznie do tego ideału. Nie daj się zatem w żaden sposób odwieść od współdziałania z ruchem eucharystycznym. Jest to ruch ze wszystkich najważniejszy! "To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki" (J 6, 58).
ROZMYŚLANIA "Z BOGIEM"
"Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty" (Łk 14, 24).
Nawet dziś jeszcze jest wielu, naw...Więcej…
Ewa
Maj 31 '16, 14:54
Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych" (Łk 14, 21).
Znana śpiewka. Chrześcijanie starych katolickich krajów przechodzą nad wezwaniem do częstej Komunii św. do porządku dziennego, podczas gdy prości - czarni, Chińczycy na misjach pogańskich wyciągają obydwie dłonie po chleb aniołów. Świat dzisiejszy kryje się za szaniec wykrętnych pozorów, jak już ubolewał Leon XIII.
Jeden z takich brzmi: Przecież niepodobna stale się spowiadać!
Ale powiedz tylko, czy Komunia św. i spowiedź są nieodłączne? Jeżeli tak, to rzeczywiście kapłani byliby skazani na bezustanne słuchanie spowiedzi, a ci, co często komunikują na ustawiczne spowiadanie się. Coś z tego musi więc ustąpić. Częsta Komunia św. nie może ustąpić ze względu na cele Chrystusa i jego Kościoła. A więc musi ustąpić spowiedź. I rzeczywiście spowiedź może ustąpić. Gdyż ona jest ustanowiona w pierwszym rzędzie w celu odpuszczania grzechów śmiertelnych. Zaś Komunia święta gładzi grzechy powszednie. Dlaczego więc chcieć ustawicznie spowiadać się z grzechów powszednich?
Oprócz tego dobrze wiedzieć, że Kościół sam jest za rozumnym ograniczeniem niekoniecznych spowiedzi. W prawie kanonicznym czytamy: "Wierzący chrześcijanie, którzy mają zwyczaj codziennie komunikować w stanie łaski z dobrą i pobożną intencją, choćby nawet raz, drugi w tygodniu opuścili Komunię św., mogą wszystkie zyskiwać odpusty i to bez spowiedzi".
Dlatego nie należy w tej kwestii żądać więcej, niż sam Kościół się domaga. I to ani od siebie, ani od innych! Wzbijaj się na szczyty ufności do Zbawiciela w Eucharystii i powierzaj jego wspaniałomyślnemu Sercu swoje codzienne nędze. On zmaże je. Albowiem Kościół św. uczy: "Komunia św. gładzi winy powszednie".
WSPÓLNOTA MODLITEWNA
Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych" (Łk 14, 21).
Znana śpiewka. Chrześcijanie sta...Więcej…
Ewa
Maj 31 '16, 14:49
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
KOMENTARZ
Newsletter - komentarz
ks. Mirosława na niedzielę
Zapisz się, aby co tydzień otrzymywać rozważania niedzielnych czytań. Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym!
Imię
Adres e-mail
Zapisz się
KOMENTARZ KSIĘDZA MIROSŁAWA MATUSZNEGO
Temat: Rodzinne spotkanie
SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA
Jakże pożądane było to spotkanie, gdy Maryja i Elżbieta mogły wesprzeć się doświadczeniem, jakie stało się ich udziałem z woli Najwyższego. Dwie kobiety, które w decydującym momencie historii przyjęły pod swoje serca dwa życia, mające na dobre zmienić losy świata. Teraz to spotkanie staje się więc nie tylko rozmową Maryi i Elżbiety. W tym spotkaniu uczestniczą już Jan i Pan Jezus, choć ich obecność jest niedostrzegalna dla ludzi stojących z boku. Jednak jedna i druga matka wie, że pod ich sercami bije jeszcze inne serce. Serce dziecka, które będzie spełnieniem modlitw i pragnień tak wielu pokoleń.
Nie może więc to spotkanie zamknąć się tylko w obrębie rozmowy dwóch kuzynek. Oto Jan reaguje na obecność Tego, przed Którym kiedyś pójdzie, by przygotować Mu drogę. Obecność Zbawiciela jeszcze przed narodzeniem naznacza ten szczególny moment, który zostanie później tak skrzętnie odnotowany na kartach Ewangelii, ową chwilę, w której padną tak znamienite słowa, rozmowę, której ta część, co jest uwielbieniem Stwórcy trafi do codziennej modlitwy Kościoła, aby lud Boży w drodze do Ojczyzny Niebieskiej wspominał nieustannie tą doniosłą chwilę.
Czym jest dla nas dzisiaj nawiedzenie, jakie sprezentowała swojej kuzynce Matka Zbawiciela? Czy tylko wspomnieniem odległej przeszłości? Jedną z tajemnic różańca, daną Kościołowi, aby ją zgłębiał aż do końca świata?
SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jest z całą pewnością chwilą, która pokazuje, że Bóg pozostaje wierny Swoim obietnicom. Pamiętał o Elżbiecie i wysłuchał jej modlitw. Pamiętał o Maryi, i ją właśnie wybrał na Matkę Zbawiciela. Pamiętał wreszcie o całej ludzkości, zwracając się do kobiet, które gotowe były powiedzieć Bogu „tak”. Zwraca się też do nas, abyśmy Go przyjęli już nie pod swoje serca, lecz wprost do serc swoich. Przychodzi do nas obecny w Sakramencie Ołtarza, aby wypełnić także w naszym życiu Swoją obietnicę.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy gotów jestem przyjąć Jezusa do swojego serca?
Jan Paweł II:
Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie” modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem Ducha Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze życia publicznego. Modlitwa pozostaje zawsze głosem wszystkich, którzy pozornie nie mają głosu, a w głosie tym rozlega się zawsze owo „donośne wołanie” Chrystusa, o którym mówi List do Hebrajczyków.
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dz...Więcej…
Ewa
Maj 31 '16, 14:41
Pierwsze CZYTANIE
So 3, 14-18
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego.Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta».
Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi
Pierwsze CZYTANIE
So 3, 14-18
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego niep...Więcej…
Ewa
Maj 14 '16, 16:04
tylko że tam nie ma miejsca na rozważania na temat liturgii
marek
Maj 14 '16, 10:02
Witam, mamy to na stronie :)

http://zywyrozaniec.pl/czytania

Forum

Temat Ostatnia odpowiedź
Nie ma jeszcze tematów, napisz pierwszy.
'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: