Loading...

Info

Liturgia na każdy dzień

Liturgia na każdy dzień

będę tu wpisywać czytania,ewangelie każdego dnia i rozważania tych tekstów.
 • Utworzona: Maj 13 '16, 12:44
 • Admin: Ewa

Użytkownicy

Bieżące wiadomości

 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  7 czerwca 2020niedziela Rok liturgiczny: A/II Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie:Wj 34, 4b-6. 8-9Psalm responsoryjny:Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)Drugie czytanie:2 Kor 13, 11-13Werset przed Ewangelią:Ap 1, 8Ewangelia:J 3, 16-18 ---------------- 2 Kor 13, 11-13 Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) Ap 1, 8 Alleluja, alleluja, alleluja Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. Alleluja, alleluja, alleluja7 czerwca 2020niedziela Rok liturgiczny: A/II Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie:Wj 34, 4b-6. 8-9Psalm responsoryjny:Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)Drugie czytanie:2 Kor 13, 11-13Werset przed Ewangelią:Ap 1, 8Ewangelia:J 3, 16-18 ---------------- 2 Kor 13, 11-13 Czytanie z Drugi...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  6 czerwca 2020sobota Rok liturgiczny: A/II Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Norberta, biskupa Pierwsze czytanie:2 Tm 4, 1-8Psalm responsoryjny:Ps 71Werset przed Ewangelią:Mt 5, 3Ewangelia:Mk 12, 38-44 ---------------------------------- Ps 71 Ps 71 (70), 8-9. 14-15b. 16-17 (R.: por. 15a) Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość Pełne Twojej chwały były moje usta, * sławiłem Cię przez dzień cały. Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, * nie opuszczaj, gdy siły ustaną. Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość Ja zaś będę zawsze ufał * i pomnażał wszelką Twoją chwałę. Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość * i przez cały dzień Twoją pomoc. Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość Opowiem o potędze Pana, * będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości * i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) Mt 5, 3 Alleluja, alleluja, alleluja Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Alleluja, alleluja, alleluja6 czerwca 2020sobota Rok liturgiczny: A/II Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Norberta, biskupa Pierwsze czytanie:2 Tm 4, 1-8Psalm responsoryjny:Ps 71Werset przed Ewangelią:Mt 5, 3Ewangelia:Mk 12, 38-44 ---------------------------------- Ps 71 Ps 71 (70), 8-9. 14-15b. 16-17 (R.: por. 15a) Będę wys...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  5 czerwca 2020piątek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Św. Bonifacego, biskupa i męczennika Pierwsze czytanie:2 Tm 3, 10-17Psalm responsoryjny:Ps 119Werset przed Ewangelią:J 14, 23Ewangelia:Mk 12, 35-37 --------------------- J 14, 23 Alleluja, alleluja, alleluja Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Mk 12, 35-37 Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?» A liczny tłum chętnie Go słuchał.5 czerwca 2020piątek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Św. Bonifacego, biskupa i męczennika Pierwsze czytanie:2 Tm 3, 10-17Psalm responsoryjny:Ps 119Werset przed Ewangelią:J 14, 23Ewangelia:Mk 12, 35-37 --------------------- J 14, 23 Alleluja, alleluja, alleluja Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zacho...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  7 czerwca 2020niedziela Rok liturgiczny: A/II Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie:Wj 34, 4b-6. 8-9Psalm responsoryjny:Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)Drugie czytanie:2 Kor 13, 11-13Werset przed Ewangelią:Ap 1, 8Ewangelia:J 3, 16-18 --------------------------- Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b) Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b) Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, * pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje † pełne chwały i świętości, * uwielbione i wywyższone na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, * uwielbiony i przesławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, * uwielbiony i przesławny na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, † który zasiadasz na Cherubach, * pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, * pełen chwały i wywyższony na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże7 czerwca 2020niedziela Rok liturgiczny: A/II Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie:Wj 34, 4b-6. 8-9Psalm responsoryjny:Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)Drugie czytanie:2 Kor 13, 11-13Werset przed Ewangelią:Ap 1, 8Ewangelia:J 3, 16-18 --------------------------- Dn 3, 52. 53-54. 55-5...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  6 czerwca 2020sobota Rok liturgiczny: A/II Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Norberta, biskupa Pierwsze czytanie:2 Tm 4, 1-8Psalm responsoryjny:Ps 71Werset przed Ewangelią:Mt 5, 3Ewangelia:Mk 12, 38-4 -------------------------- 6 czerwca 2020sobota Rok liturgiczny: A/II Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Norberta, biskupa Pierwsze czytanie:2 Tm 4, 1-8Psalm responsoryjny:Ps 71Werset przed Ewangelią:Mt 5, 3Ewangelia:Mk 12, 38-4 ---------------------- 2 Tm 4, 1-8 Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy: Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.6 czerwca 2020sobota Rok liturgiczny: A/II Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Norberta, biskupa Pierwsze czytanie:2 Tm 4, 1-8Psalm responsoryjny:Ps 71Werset przed Ewangelią:Mt 5, 3Ewangelia:Mk 12, 38-4 -------------------------- 6 czerwca 2020sobota Rok liturgiczny: A/II Dzień Powszedni albo wspom...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  5 czerwca 2020piątek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Św. Bonifacego, biskupa i męczennika Pierwsze czytanie:2 Tm 3, 10-17Psalm responsoryjny:Ps 119Werset przed Ewangelią:J 14, 23Ewangelia:Mk 12, 35-37 -------------------------------- Ps 119 Ps 119 (118), 157 i 160. 161 i 165. 166 i 168 (R.: por. 165a) Obfity pokój miłującym Prawo Wielu mnie prześladuje i nęka, * nie uchylam się od Twoich napomnień. Istotą Twojego słowa jest prawda * i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny. Obfity pokój miłującym Prawo Możni prześladują mnie bez powodu, * moje serce lęk czuje przed Twoimi słowami. Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, * i nigdy się nie potkną. Obfity pokój miłującym Prawo Czekam, Panie, na Twoją pomoc * i spełniam Twe przykazania. Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, * bo wszystkie moje drogi są przed Tobą. Obfity pokój miłującym Prawo WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) J 14, 23 Alleluja, alleluja, alleluja Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, alleluja, alleluja5 czerwca 2020piątek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Św. Bonifacego, biskupa i męczennika Pierwsze czytanie:2 Tm 3, 10-17Psalm responsoryjny:Ps 119Werset przed Ewangelią:J 14, 23Ewangelia:Mk 12, 35-37 -------------------------------- Ps 119 Ps 119 (118), 157 i 160. 161 i 165. 166 i 168 (R.: por. 1...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  4 czerwca 2020czwartek Rok liturgiczny: A/II Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Pierwsze czytanie:Rdz 22, 9-18Psalm responsoryjny:Ps 40Werset przed Ewangelią:Flp 2, 8-9Ewangelia:Mt 26, 36-42 -------------------------- Alleluja, alleluja, alleluja Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię. Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA Mt 26, 36-42 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną». I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!» Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»4 czerwca 2020czwartek Rok liturgiczny: A/II Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Pierwsze czytanie:Rdz 22, 9-18Psalm responsoryjny:Ps 40Werset przed Ewangelią:Flp 2, 8-9Ewangelia:Mt 26, 36-42 -------------------------- Alleluja, alleluja, alleluja Dla nas Chrystus stał się posł...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  7 czerwca 2020niedziela Rok liturgiczny: A/II Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie:Wj 34, 4b-6. 8-9Psalm responsoryjny:Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)Drugie czytanie:2 Kor 13, 11-13Werset przed Ewangelią:Ap 1, 8Ewangelia:J 3, 16-18 ----------------------------- Wj 34, 4b-6. 8-9 Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność». Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».7 czerwca 2020niedziela Rok liturgiczny: A/II Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie:Wj 34, 4b-6. 8-9Psalm responsoryjny:Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)Drugie czytanie:2 Kor 13, 11-13Werset przed Ewangelią:Ap 1, 8Ewangelia:J 3, 16-18 ----------------------------- Wj 34, 4b-6. 8-9 C...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  5 czerwca 2020piątek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Św. Bonifacego, biskupa i męczennika Pierwsze czytanie:2 Tm 3, 10-17Psalm responsoryjny:Ps 119Werset przed Ewangelią:J 14, 23Ewangelia:Mk 12, 35-37 ------------------------ 2 Tm 3, 10-17 Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Najmilszy: Ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. PSALM RESPONSORYJNY Ps 119 Ps 119 (118), 157 i 160. 161 i 165. 166 i 168 (R.: por. 165a) Obfity pokój miłującym Prawo Wielu mnie prześladuje i nęka, * nie uchylam się od Twoich napomnień. Istotą Twojego słowa jest prawda * i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny. Obfity pokój miłującym Prawo Możni prześladują mnie bez powodu, * moje serce lęk czuje przed Twoimi słowami. Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, * i nigdy się nie potkną. Obfity pokój miłującym Prawo Czekam, Panie, na Twoją pomoc * i spełniam Twe przykazania. Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, * bo wszystkie moje drogi są przed Tobą. Obfity pokój miłującym Prawo5 czerwca 2020piątek Rok liturgiczny: A/II Wspomnienie Św. Bonifacego, biskupa i męczennika Pierwsze czytanie:2 Tm 3, 10-17Psalm responsoryjny:Ps 119Werset przed Ewangelią:J 14, 23Ewangelia:Mk 12, 35-37 ------------------------ 2 Tm 3, 10-17 Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymot...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  4 czerwca 2020czwartek Rok liturgiczny: A/II Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Pierwsze czytanie:Rdz 22, 9-18Psalm responsoryjny:Ps 40Werset przed Ewangelią:Flp 2, 8-9Ewangelia:Mt 26, 36-42 -------------------------------- Hbr 10, 4-10) Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Niemożliwe jest, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże». Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.4 czerwca 2020czwartek Rok liturgiczny: A/II Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Pierwsze czytanie:Rdz 22, 9-18Psalm responsoryjny:Ps 40Werset przed Ewangelią:Flp 2, 8-9Ewangelia:Mt 26, 36-42 -------------------------------- Hbr 10, 4-10) Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca Czy...Więcej…

Moja Tablica

Musisz się zalogować, aby komentować
jakubowski
Lis 22 '16, 06:28
atu bede pisal ewagelie i słowo boże o do dziś pozdrawiam cię
Ewa
Cze 2 '16, 14:50
"Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19, 34).
Złącz się dziś z milionami, które dziękczynieniem, miłością i wynagrodzeniem składają hołd Sercu Odkupiciela. Cześć Serca Jezusowego jest nabożeństwem naszych czasów. Zatoczyło ono już kręgi po całym globie ziemskim i wydało wyborne owoce, zwłaszcza na polu życia wewnętrznego i ruchu eucharystycznego. "Palec to jest Boży!" (Wj 8, 19). Lecz nawet i bez tego Serce Zbawiciela zasługuje na szczególną cześć. Dlaczegoż to?
Serce Jezusa jest najszlachetniejszą częścią jego bosko-ludzkiego ciała, które jest także złączone z bóstwem. Jako relikwia byłaby bezwzględnie najcenniejszą ze wszystkich.
Serce Jezusa jest źródłem najświętszego życia, jakie kiedykolwiek było na ziemi. I to życia w pełnym tego słowa znaczeniu dla ciebie i dla mnie!
Serce Jezusa jest fontanną przenajdroższej krwi, jaka kiedykolwiek wytrysnęła. A została wylana za ciebie i za mnie i za odkupienie całego świata!
Serce Jezusa jest piecem ognistym miłości. Powszechnie mówi się o sercu jako o symbolu miłości, o jądrze miłości i nazywa się je centrum miłości. Gdy ktoś chce miłości innego, wtedy mówi: "Daj mi swoje serce!" Sam Bóg przywłaszczył sobie ten ludzki sposób mówienia. Żebrze on o całkowitą i bez zastrzeżeń miłość człowieka: "Daj mi swe serce!" (Prz 23, 26). Tak więc Serce Jezusa jest również ogniskiem tej szczególnej miłości, którą ciebie, mnie i wszystkich ludzi umiłował już w łonie Maryi - która tak przedziwnie płonęła dla ciebie i wszystkich w Betlejem, Egipcie, i Nazaret - która dla ciebie i dla wszystkich wynalazła eucharystyczną tajemnicę miłości - która dla ciebie i wszystkich wyzbywa się wszystkiego na krzyżu - którą ciebie i wszystkich ludzi miłuje nadal w niebie, "aby się wstawiać za nami" (Hbr 7, 25).
Zastanów się przez chwilkę nad tym. Oddaj się dziś całkowicie Sercu Jezusa. Błagaj serdecznie i z głębokim zrozumieniem: "Słodkie Serce Jezusa, proszę cię najgoręcej, spraw, niech cię kocham, kocham coraz więcej!"
"Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19, 34).
Złącz się dziś z milionami, które dziękczynieniem, miłością i wynagrodzeniem składają hołd ...Więcej…
Ewa
Cze 2 '16, 14:41
ROZMYŚLANIA "Z BOGIEM"
"Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty" (Łk 14, 24).
Nawet dziś jeszcze jest wielu, nawet bardzo wielu, którzy mniemają, że potrafią się obejść bez częstej Komunii św. Tyle bractw, stowarzyszeń, uroczystych nabożeństw, ruch liturgiczny i inne najrozmaitsze starania i zjazdy - a przecież postępu nie widać! Musieli i muszą ostatecznie wyznać: "Moje serce wysycha, zapominam nawet o spożyciu chleba" (Ps 102, 5). Chleba duchowego częstej Komunii świętej!
Ale może powie niejeden: "Ja nie odczuwam w sobie mimo częstej Komunii św. żadnej zmiany. A przecież Zbawiciel jest dobrym nasieniem, które powinno przynosić bogaty plon. To właśnie napełnia mnie taką obawą."
Na to trzeba by tak odpowiedzieć: nie trzeba marzyć zaraz o nagłym postępie, o postępie namacalnym. Przecież fizycznie rośniesz, choć tego nie widzisz. Rośniesz także duchowo, o ile masz dobrą wolę, lecz nie zawsze możesz się i o tym namacalnie przekonać. Pamiętaj, że łaska Boża nie lubuje się w skokach. Nikt nie każe ci uświęcić się w ciągu jednej nocy. Bóg jest cierpliwy i przyzwyczaja do cierpliwości. Dlatego powierzył ci całe życie, byś się udoskonalił i dojrzał dla nieba. A więc miej cierpliwość dla siebie samego! A jeśli sądzisz, że jedna jedyna Komunia św. byłaby już zdolna uświęcić cię, to oczywiście masz rację. Lecz w planach bożych Komunia św. wywiera tylko ograniczony skutek, inaczej Zbawiciel by nie zlecił szerzenia częstej, a nawet codziennej Komunii św. Nie żądaj więc od Komunii św. więcej, niż sam Bóg przez nią zamierza!
Należy też wiedzieć i wciąż to sobie uświadamiać, że Komunia św. nakłada obowiązek myśleć, czuć i działać tak, jak Jezus, I choćby rzeczywistość nie wiadomo jak odbiegała od tego ideału, to przecież twoim codziennym, pięknym i świętym zadaniem jest dążyć ustawicznie do tego ideału. Nie daj się zatem w żaden sposób odwieść od współdziałania z ruchem eucharystycznym. Jest to ruch ze wszystkich najważniejszy! "To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki" (J 6, 58).
ROZMYŚLANIA "Z BOGIEM"
"Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty" (Łk 14, 24).
Nawet dziś jeszcze jest wielu, naw...Więcej…
Ewa
Maj 31 '16, 14:54
Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych" (Łk 14, 21).
Znana śpiewka. Chrześcijanie starych katolickich krajów przechodzą nad wezwaniem do częstej Komunii św. do porządku dziennego, podczas gdy prości - czarni, Chińczycy na misjach pogańskich wyciągają obydwie dłonie po chleb aniołów. Świat dzisiejszy kryje się za szaniec wykrętnych pozorów, jak już ubolewał Leon XIII.
Jeden z takich brzmi: Przecież niepodobna stale się spowiadać!
Ale powiedz tylko, czy Komunia św. i spowiedź są nieodłączne? Jeżeli tak, to rzeczywiście kapłani byliby skazani na bezustanne słuchanie spowiedzi, a ci, co często komunikują na ustawiczne spowiadanie się. Coś z tego musi więc ustąpić. Częsta Komunia św. nie może ustąpić ze względu na cele Chrystusa i jego Kościoła. A więc musi ustąpić spowiedź. I rzeczywiście spowiedź może ustąpić. Gdyż ona jest ustanowiona w pierwszym rzędzie w celu odpuszczania grzechów śmiertelnych. Zaś Komunia święta gładzi grzechy powszednie. Dlaczego więc chcieć ustawicznie spowiadać się z grzechów powszednich?
Oprócz tego dobrze wiedzieć, że Kościół sam jest za rozumnym ograniczeniem niekoniecznych spowiedzi. W prawie kanonicznym czytamy: "Wierzący chrześcijanie, którzy mają zwyczaj codziennie komunikować w stanie łaski z dobrą i pobożną intencją, choćby nawet raz, drugi w tygodniu opuścili Komunię św., mogą wszystkie zyskiwać odpusty i to bez spowiedzi".
Dlatego nie należy w tej kwestii żądać więcej, niż sam Kościół się domaga. I to ani od siebie, ani od innych! Wzbijaj się na szczyty ufności do Zbawiciela w Eucharystii i powierzaj jego wspaniałomyślnemu Sercu swoje codzienne nędze. On zmaże je. Albowiem Kościół św. uczy: "Komunia św. gładzi winy powszednie".
WSPÓLNOTA MODLITEWNA
Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych" (Łk 14, 21).
Znana śpiewka. Chrześcijanie sta...Więcej…
Ewa
Maj 31 '16, 14:49
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
KOMENTARZ
Newsletter - komentarz
ks. Mirosława na niedzielę
Zapisz się, aby co tydzień otrzymywać rozważania niedzielnych czytań. Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym!
Imię
Adres e-mail
Zapisz się
KOMENTARZ KSIĘDZA MIROSŁAWA MATUSZNEGO
Temat: Rodzinne spotkanie
SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA
Jakże pożądane było to spotkanie, gdy Maryja i Elżbieta mogły wesprzeć się doświadczeniem, jakie stało się ich udziałem z woli Najwyższego. Dwie kobiety, które w decydującym momencie historii przyjęły pod swoje serca dwa życia, mające na dobre zmienić losy świata. Teraz to spotkanie staje się więc nie tylko rozmową Maryi i Elżbiety. W tym spotkaniu uczestniczą już Jan i Pan Jezus, choć ich obecność jest niedostrzegalna dla ludzi stojących z boku. Jednak jedna i druga matka wie, że pod ich sercami bije jeszcze inne serce. Serce dziecka, które będzie spełnieniem modlitw i pragnień tak wielu pokoleń.
Nie może więc to spotkanie zamknąć się tylko w obrębie rozmowy dwóch kuzynek. Oto Jan reaguje na obecność Tego, przed Którym kiedyś pójdzie, by przygotować Mu drogę. Obecność Zbawiciela jeszcze przed narodzeniem naznacza ten szczególny moment, który zostanie później tak skrzętnie odnotowany na kartach Ewangelii, ową chwilę, w której padną tak znamienite słowa, rozmowę, której ta część, co jest uwielbieniem Stwórcy trafi do codziennej modlitwy Kościoła, aby lud Boży w drodze do Ojczyzny Niebieskiej wspominał nieustannie tą doniosłą chwilę.
Czym jest dla nas dzisiaj nawiedzenie, jakie sprezentowała swojej kuzynce Matka Zbawiciela? Czy tylko wspomnieniem odległej przeszłości? Jedną z tajemnic różańca, daną Kościołowi, aby ją zgłębiał aż do końca świata?
SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jest z całą pewnością chwilą, która pokazuje, że Bóg pozostaje wierny Swoim obietnicom. Pamiętał o Elżbiecie i wysłuchał jej modlitw. Pamiętał o Maryi, i ją właśnie wybrał na Matkę Zbawiciela. Pamiętał wreszcie o całej ludzkości, zwracając się do kobiet, które gotowe były powiedzieć Bogu „tak”. Zwraca się też do nas, abyśmy Go przyjęli już nie pod swoje serca, lecz wprost do serc swoich. Przychodzi do nas obecny w Sakramencie Ołtarza, aby wypełnić także w naszym życiu Swoją obietnicę.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy gotów jestem przyjąć Jezusa do swojego serca?
Jan Paweł II:
Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie” modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem Ducha Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze życia publicznego. Modlitwa pozostaje zawsze głosem wszystkich, którzy pozornie nie mają głosu, a w głosie tym rozlega się zawsze owo „donośne wołanie” Chrystusa, o którym mówi List do Hebrajczyków.
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dz...Więcej…
Ewa
Maj 31 '16, 14:41
Pierwsze CZYTANIE
So 3, 14-18
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego.Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta».
Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi
Pierwsze CZYTANIE
So 3, 14-18
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego niep...Więcej…
Ewa
Maj 14 '16, 16:04
tylko że tam nie ma miejsca na rozważania na temat liturgii
marek
Maj 14 '16, 10:02
Witam, mamy to na stronie :)

http://zywyrozaniec.pl/czytania

Forum

Temat Ostatnia odpowiedź
Nie ma jeszcze tematów, napisz pierwszy.
'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: