Loading...

Info

ROZMYŚLANIA "Z BOGIEM"

ROZMYŚLANIA "Z BOGIEM"

codzienne rozmyślania o Bogu 

 • Utworzona: Sie 25 '16, 20:00
 • Admin: Ewa

Użytkownicy

Bieżące wiadomości

 • Ewa
  Ewa
  Jakiej łaski udzielają nam Sakramenty?
  Sakramenty udzielają nam łaski uświęcającej albo ją w nas pomnażają, i łaski sakramentalnej, czyli prawa do szczególnych pomocy, żebyśmy mogli osiągnąć cel pojedynczych Sakramentów.
 • Ewa
  Ewa
  Jakiej łaski udzielają nam Sakramenty?
  Sakramenty udzielają nam łaski uświęcającej albo ją w nas pomnażają, i łaski sakramentalnej, czyli prawa do szczególnych pomocy, żebyśmy mogli osiągnąć cel pojedynczych Sakramentów.
 • Ewa
  Ewa
  Jakim sposobem tych siedmiu Sakramentów potrzeba i starczy dla celu Kościoła?
  Tych siedmiu Sakramentów potrzeba i starczy dla celu Kościoła, ponieważ pięć pierwszych zmierza do własnego duchowego udoskonalenia się każdego człowieka z osobna, dwa zaś ostatnie zmierzają do rządzenia całym Kościołem i do rozmnożenia wiernych.
 • Ewa
  Ewa
  Także i wy teraz doznajecie smutku" (J 16, 22).
  W coraz to nowszych zwrotach jakby spoufala Zbawiciel uczniów swoich z cierpieniem. I ty słyszałeś już o nim niejedno. Staraj się zgłębić raz jeszcze drogi Boże. Są one przede wszystkim świadome celu.
  Cóż jest więc naszym celem na ziemi? Słuchajmy co nam odpowie stary Tobiasz: "Czekamy onego żywota, który Bóg da tym, którzy wiary swej nigdy nie odmienią od niego" (daw. Tb 2, 18). Lecz bierz człowieka tak, jakim jest. Jakże mało myślą ludzie o życiu wiecznym!... Zanurzeni w doczesności, z lubością chcieliby tu pobudować sobie szałasy, by wiecznie na ziemi pozostawać. Zapominają całkowicie o słowach Apostoła: "Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść" (Hbr 13, 14). A przecież Bóg, najlepszy Ojciec, chce by i oni dostali się do nieba. Nie pozostaje mu więc nic innego, jak zesłać na nich utrapienia i cierpienia. Te sprawiają, że brzydnie im ziemia i zaczynają tęsknić za prawdziwą ojczyzną, za niebem. Naprawdę celowe, choć może niejednokrotnie bolesne są drogi Najwyższego.
  O tak, Przedwieczny ma zawsze na oku rzeczy wieczne. Matka narzeka i opłakuje śmierć najmłodszego ulubieńca. Bóg zaś zabrał go do siebie, ponieważ przewidział, że później byłby zszedł na manowce i bezdroża. O jakże okazał się dobrotliwy! Wojna zmiotła z tego świata niezliczoną ilość ledwie rozkwitających do życia młodzieńców. Nie musiało przecież tak być. Lecz w Bożych planach było to dobre. Albowiem iluż to poległych wojowników śpiewa dziś w niebie pieśń uwielbienia: "Niepojęty Boże, jakże dobrotliwe twoje zamiary względem nas! Dzięki Ci, żeś zesłał wojnę! Ona dla tylu nas otwarła bramy niebios; ona doprowadziła nas do opamiętania się i zawrócenia z szerokiej drogi, a przyczyniła się do osiągnięcia wiecznego celu. Chwała Ci i dziękczynienie, o dobry Boże!" Idź do szpitali. Ilu niewierzących, zbłąkanych przychodzi tutaj dopiero do siebie, nawraca się, by w końcu dobrze umrzeć!
  Masz znowu namacalne dowody, że drogi Boże to nie nasze drogi, nie są wprawdzie według naszego ziemskiego sposobu myślenia - ale zawsze prowadzą do dobrego celu. Niedorzecznością więc jest robić z cierpienia zarzuty przeciw opatrznościowym rządom Boga nad światem. Zachowaj dlatego spokój i równowagę w cierpieniu i nie zapominaj, że: "Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku" (2 Kor 4, 17).
  Także i wy teraz doznajecie smutku" (J 16, 22).
  W coraz to nowszych zwrotach jakby spoufala Zbawiciel uczniów swoich z cierpieniem. I ty słyszałeś już o nim niejedno. Staraj się zgłębić raz jeszcze drogi Boże. Są one przede wszystkim świadome celu.
  Cóż jest więc naszym celem na ziemi? ...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość" (J 16, 20).
  Znów mowa o cierpieniu. I o weselu w cierpieniu. W jaki sposób najszybciej dojdziesz do tej radości? Zagłęb się w rozważaniu dróg bożych. Oczywiście drogi te są niezgłębione. Z piersi Apostoła wyrywa się okrzyk: "O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!" (Rz 11, 33). Niedorzeczne więc jest pytanie: "Po co cierpienie?" W czasie podróży pociąg wiezie cię czasem po słonecznych polach i łąkach, czasem przez ciemne, zimne tunele. I choćby było wokoło ciebie ponuro i mroczno, to przecież nie przejmujesz się tym. Mimo woli masz świadomość, że maszynista jest doskonale obeznany ze swoim fachem i jeżeli zachowasz tylko spokój i nie będziesz stawiał oporu, to zawiezie cię do upragnionego celu. Całkiem tak samo zachowaj się względem Boga. On jest najlepszym maszynistą. "W nim bowiem żyjemy i poruszamy się i jesteśmy" (Dz 17, 28). Czy cię więc zechce prowadzić świetlaną drogą uśmiechu i powodzenia, czy też ponurym tunelem utrapień i cierpień - zostaw mu swobodę, zachowaj spokój i równowagę, a na pewno dojdziesz do celu. Pamiętaj o przysłowiu: "Zdaj wszystko na opatrzne rządy najlepszego Boga, który utrzymuje potoki, łąki, lasy i pola, ziemię i niebiosa, a także i twoja sprawa weźmie jak najlepszy obrót."
  Nie zapominaj o tym także, że drogi Boże są bezwarunkowo najsprawiedliwsze. To znaczy, że Bóg nikomu, a więc i tobie nie pozwoli więcej dźwigać, niż zdolne do tego twoje siły. Przypomnij sobie tylko symboliczną legendę o objawieniu procesji krzyżowej. Ona mówi ci, że krzyż, który ci trzeba dźwigać, jest doskonale dopasowany do twoich ramion. Przekonasz się o tym naocznie dopiero w wieczności i będziesz wtedy wielbił Boga za wszystko.
  Zaprzestań więc dlatego wszelkich nierozumnych, krótkowzrocznych i bezskutecznych swarów z Bogiem. One tylko pogarszają i obciążają brzemię cierpienia. Skłoń głowę przed tajemnymi i sprawiedliwymi planami i rządami Najwyższego. On woła do ciebie w świętym majestacie: "Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Biada temu, kto spiera się ze swoim twórcą, dzbanowi spomiędzy dzbanów glinianych! Czyż powie glina temu, co ją kształtuje: Co robisz?" (Iz 45, 7.9).
  Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość" (J 16, 20).
  Znów mowa o cierpieniu. I o weselu w cierpieniu. W jaki sposób najszybciej dojdziesz do tej radości? Zagłęb się w rozważaniu dróg bożych. Oczywiście drogi te są niezgłębione. Z piersi Apostoła wyrywa się okrzyk: "O głę...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  V0110
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Patronka w dniu 10 stycznia dla imienia: Setryda

  św Setryda z Faremoutier (+ok 660)

  Według relacji Bedy była pasierbicą Anny, króla wschodnich Anglów. Razem z Etelbergą udała się do Eboriacum, położonego na terenie diecezji Meaux, do klasztoru założonego i rządzonego przez św Farę (Burgundofarę) - stąd jego nazwa Faremoutiers-en-Brie. Z czasem nabrała tych właściwości, które predysponowały ją do objęcia rządów w klasztorze. Została ksienią. Zmarła około 660 r. Jej wspomnienie obchodzone było w dniu 10 stycznia.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  V0110
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Patronka w dniu 10 stycznia dla imienia: Setryda

  św Setryda z Faremoutier (+ok 660)

  Według relacji Bedy była pasierbicą Anny, kr...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  "Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać" (J 16, 16).
  Chwila według św. Augustyna oznacza życie ziemskie w porównaniu z wiecznością. Jest ono zarazem ceną szczęścia wiecznego. Stąd to hasło: "Korzystaj z czasu z pamięcią na wieczność!"
  Czas tu na ziemi jest niezwykle cenny. "Nic nie ma droższego nad czas!" woła św. Bernard. Dlaczego? Ponieważ w czasie możesz zdobyć sobie skarb najdroższy, najcenniejszy owoc dzieła odkupienia i krwi Jezusa Chrystusa, szczęśliwą wieczność.
  Nie igraj więc sobie z czasem, tym bardziej, że i dla ciebie nadejdzie moment decydujący, o którym wspomina Pismo: "że już nie będzie zwłoki" (Ap 10, 6).
  Strzeż się marnotrawienia i straty czasu. Nie oddawaj się więc próżniactwu ani tak zwanemu pracowitemu próżnowaniu - nie podejmuj się prac, których ani Bóg, ani przełożeni, ani powołanie nie żąda od ciebie - nie spędzaj czasu bez oglądania się na Boga, w którego służbie, jako chrześcijanin powinieneś stać wiernie - nie nadużywaj czasu do grzechu, a w ten sposób nie obrażaj dawcy czasu, Boga, jego darem.
  Nie zaliczaj się do tych, co "cały dzień stoją bezczynnie" (Mt 20, 6). Ani też do "wielu nieużytecznych" (daw. Ps 14, 3). Tym bardziej strzeż się, by cię nie spotkał wyrok jak sługę ewangelicznego, który zagrzebał talent w ziemi (Łk 19, 20). Jest to bolesne, a zarazem ściąga olbrzymią odpowiedzialność, że talenty całkowicie zawodzą!
  Zastanów się także nad fatalnymi skutkami lenistwa. "Lenistwo bowiem nauczyło wiele złego" (Syr 33, 28). Lenistwo jest źródłem wszystkich grzechów i wygodną poduszką dla szatana! Nikt jeszcze nie znalazł prawdziwego zadowolenia w lenistwie. Bądź zawsze pszczółką, a nigdy trutniem! "A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim!" (Ga 6, 10).
  "Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać" (J 16, 16).
  Chwila według św. Augustyna oznacza życie ziemskie w porównaniu z wiecznością. Jest ono zarazem ceną szczęścia wiecznego. Stąd to hasło: "Korzystaj z czasu z pamięcią na wieczność!"
  Czas t...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Czy Najśw. Maryja Panna, Matka Boża, jest także naszą matką?
  Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża, jest także naszą matka przez przybranie, dzięki któremu my jesteśmy braćmi jej Syna; Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, sam to potwierdził, gdy wszystkich ludzi w osobie św.Jana dał za synów Najśw.Maryi Pannie tymi słowy: Niewiasto, oto syn twój", a wszystkim ludziom dał za matkę Najśw.Maryję Pannę tymi słowy: "Oto matka twoja"
  Czy Najśw. Maryja Panna, Matka Boża, jest także naszą matką?
  Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża, jest także naszą matka przez przybranie, dzięki któremu my jesteśmy braćmi jej Syna; Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, sam to potwierdził, gdy wszystkich ludzi w osobie św.Jana dał za synów N...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Od kogo pochodzą słowa: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, i o co prosimy, gdy je wymawiamy?
  Słowa: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej dodał Kościół; wymawiając je, prosimy Najśw. Maryję Pannę, żeby się nami opiekowała we wszystkich potrzebach naszych, a przede wszystkim w godzinę naszej śmierci.
  Od kogo pochodzą słowa: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, i o co prosimy, gdy je wymawiamy?
  Słowa: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej dodał Kościół; wymawiając je, prosimy Najśw. Mary...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Czyje są i co znaczą słowa: Błogosławiony owoc żywota twojego?
  Słowa: Błogosławiony owoc żywota twojego, wypowiedziała św.Elżbieta, przyjmując w gościnę Najśw.Maryje Pannę; mają one to znaczenie, że Chrystus Pan, Syn Najśw. Maryi Panny, jest nadewszystko błogosławiony na wieki.

Moja Tablica

Musisz się zalogować, aby komentować
jakubowski
Lis 12 '16, 07:51
super grupa bede pisal i tutai prosze weszystki o modlitwe za mie zdrowie bug zaplac bo kiepsko czuje i gardlo mnie boli

Forum

Temat Ostatnia odpowiedź
Nie ma jeszcze tematów, napisz pierwszy.