Loading...

Info

Modlitwy do Krwii Jezusa

Modlitwy do Krwii Jezusa

teksty modlitw do Krwii Jezusa które odmawiamy przed różańcem na żywo w Radio.

 • Utworzona: Lut 7 '18, 20:19
 • Admin: Ewa

Użytkownicy

Bieżące wiadomości

 • Ewa
  Ewa
  Święty Michale Archaniele!

  Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

  Amen.
 • Ewa
  Ewa
  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko,
  Święta Panno nad pannami,
  Matko Chrystusowa,
  Matko Kościoła,
  Matko łaski Bożej,
  Matko nieskalana,
  Matko najczystsza,
  Matko Dziewicza,
  Matko nienaruszona,
  Matko najmilsza,
  Matko przedziwna,
  Matko dobrej rady,
  Matko Stworzyciela,
  Matko Zbawiciela,
  Panno roztropna,
  Panno czcigodna,
  Panno wsławiona,
  Panno można,
  Panno łaskawa,
  Panno wierna,
  Zwierciadło sprawiedliwości,
  Stolico mądrości,
  Przyczyno naszej radości,
  Przybytku Ducha Świętego,
  Przybytku chwalebny,
  Przybytku sławny pobożności,
  Różo duchowna,
  Wieżo Dawidowa,
  Wieżo z kości słoniowej,
  Domie złoty,
  Arko przymierza,
  Bramo niebieska,
  Gwiazdo zaranna,
  Uzdrowienie chorych,
  Ucieczko grzesznych,
  Pocieszycielko strapionych,
  Wspomożenie wiernych,
  Królowo Aniołów,
  Królowo Patriarchów,
  Królowo Proroków,
  Królowo Apostołów,
  Królowo Męczenników,
  Królowo Wyznawców,
  Królowo Dziewic,
  Królowo Wszystkich Świętych,
  Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
  Królowo Wniebowzięta,
  Królowo Różańca Świętego,
  Królowo rodzin,
  Królowo pokoju,
  Królowo Polski,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  P. Módl się nad nami, święta Boża Rodzicielko.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się:
  Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  O, Niepokalane Serce Maryi,
  mojej ukochanej Matki,
  ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia.
  Błagam Cię, pobłogosław każdą chwilę,
  by ona była przeżyta dobrze,
  pobłogosław wszystkie modlitwy,
  by były odmówione pobożnie,
  wszystkie prace, by zostały uświęcone
  i wykonane zgodnie z wolą Bożą,
  wszystkie myśli i słowa,
  by nie zakradła się do nich niegodziwość,
  a wreszcie wszystkie skłonności,
  aby były całkowicie skierowane do Boga.
  Pobłogosław też, Najukochańsza Matko,
  wszystkich moich krewnych, przyjaciół,
  dobroczyńców i nieprzyjaciół.
  A przede wszystkim pobłogosław
  ostatnią decydującą godzinę mojego życia,
  gdy będę umierał.
  Niechaj umrę w Twoich świętych Ramionach,
  przytulony do Twojego Niepokalanego Serca
  do samego końca.
  Amen.
  O, Niepokalane Serce Maryi,
  mojej ukochanej Matki,
  ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia.
  Błagam Cię, pobłogosław każdą chwilę,
  by ona była przeżyta dobrze,
  pobłogosław wszystkie modlitwy,
  by były odmówione pobożnie,
  wszystkie prace, by z...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Wielbię Rany i Krew Chrystusa,
  Ona uzdrawia moje ciało,
  Ona koi moją duszę,
  Ona leczy mój umysł.
  Chwała i moc Barankowi Bożemu, który za nas wśród mąk przelał swoją Krew.
  Jego Krew ma moc oczyszczenia,
  Jego Krew ma moc przebaczenia,
  Jego Krew ma moc wyzwolenia,
  Jego Krew ma moc odnowienia,
  Jego Krew ma moc ocalenia,
  Jego Krew zwycięża.
  Wszystko jest możliwe dla tego, kto uwierzył w moc Krwi Baranka.
  Wielbię Krew Baranka, który obmywa mnie z win, aż jak śnieg biały się staję.
  Wielbię Krew Baranka, która mocą swą wyzwala mnie z pęt grzechów i przywiązań.
  Wielbię Krew Baranka, mocniejszą niż moja.
  Ona kształtuje mnie na obraz i podobieństwo Boże.
  Wielbię Krew Baranka, która zwycięża wszelkie przytłaczające mnie wrogie moce.
  Wielbię Krew Baranka, Ona chroni mnie od chytrych zakusów wroga.
  Wielbię Krew Baranka, która przygotowuje mi weselne szaty.
  Wielbię Krew Baranka, która wszystko, wszystko czyni nowym.
  Alleluja! Amen.
  Wielbię Rany i Krew Chrystusa,
  Ona uzdrawia moje ciało,
  Ona koi moją duszę,
  Ona leczy mój umysł.
  Chwała i moc Barankowi Bożemu, który za nas wśród mąk przelał swoją Krew.
  Jego Krew ma moc oczyszczenia,
  Jego Krew ma moc przebaczenia,
  Jego Krew ma moc w...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
  Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
  Synu, Odkupicielu świata, Boże -
  Duchu Święty, Boże -
  Święta Trójco, Jedyny Boże -
  Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego – wybaw nas!
  Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego -
  Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza -
  Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię -
  Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu -
  Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony -
  Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu -
  Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia -
  Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia -
  Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii -
  Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia -
  Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy -
  Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników -
  Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców -
  Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice -
  Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych -
  Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących -
  Krwi Chrystusa, pociecho płaczących -
  Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących -
  Krwi Chrystusa, otucho umierających -
  Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych -
  Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego -
  Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej -
  Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza -
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
  W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
  Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
  Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
  Synu, Odkupicielu świata, Boże -
  Duchu Święty, Boże -
  Święta Trójco, Jedyny Boże -
  Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojc...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy, i wszelką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę. Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, od grzechu, pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana, od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa. Napełnij nas, Panie Jezu, swoim Duchem Świętym i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania, tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale, wypełniając wszystko to, co dobre.
  Chwała Ci, Jezu!
  Dziękuję Ci, Jezu!
  Kocham Cię, Jezu!
  Uwielbiam Cię, Jezu!
  Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt m...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
  że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
  kto się do Ciebie ucieka,
  Twej pomocy wzywa,
  Ciebie o przyczynę prosi.

  Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
  o Panno nad pannami i Matko,
  biegnę, do Ciebie przychodzę,
  przed Tobą jako grzesznik
  płaczący staję. O Matko Słowa,
  racz nie gardzić słowami moimi,
  ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

  Amen.
  Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
  że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
  kto się do Ciebie ucieka,
  Twej pomocy wzywa,
  Ciebie o przyczynę prosi.

  Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
  o Panno nad pannami i Matko,
  biegnę, do Ciebie przychodzę,<...Więcej…
 • Beata
  Beata dołączył(a) do grupy
  Modlitwy do Krwii Jezusa
  Modlitwy do Krwii Jezusa
  teksty modlitw do Krwii Jezusa które odmawiamy przed różańcem na żywo w Radio.

Moja Tablica

Musisz się zalogować, aby komentować
jakubowski
Lut 18 '18, 07:21
bardzo ładna jest ta modlitwa do krwi jezuza robię iom sobie codzenie po jest piękna i pomaga mi w mich problemach i w mi depresj bo jest w cieszkim stanie depresyjnym pozdrawia was

Forum

Temat Ostatnia odpowiedź
Nie ma jeszcze tematów, napisz pierwszy.