Loading...

Info

Modlitwy do Krwii Jezusa

Modlitwy do Krwii Jezusa

teksty modlitw do Krwii Jezusa które odmawiamy przed różańcem na żywo w Radio.

 • Utworzona: Lut 7 '18, 20:19
 • Admin: Ewa

Użytkownicy

Bieżące wiadomości

 • wiki
  wiki jest w grupie
 • Ewa
  Ewa
  Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
  Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
  I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
  który się począł z Ducha Świętego;
  narodził się z Maryi Panny;
  umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
  zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;
  wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
  stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.


  Wierzę w Ducha Świętego;
  święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
  grzechów odpuszczenie;
  ciała zmartwychwstanie;
  żywot wieczny.


  Amen.
  Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
  Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
  I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
  który się począł z Ducha Świętego;
  narodził się z Maryi Panny;
  umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i ...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Kasię i jej córkę
  za Janka
  za Anastazję i córkę
  za Halinką
  za Michalka
  Za Marikę
  za Krysię ijej wnuki i męża
  za Kasię R
  za Basię
  Mateusza
  za dzieci i wnuki Teresy
  za Wiolę
  za Magdę i jej syna
  ------------------------------------------------
  Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy, i wszelką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę. Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, od grzechu, pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana, od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa. Napełnij nas, Panie Jezu, swoim Duchem Świętym i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania, tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale, wypełniając wszystko to, co dobre.
  Chwała Ci, Jezu!
  Dziękuję Ci, Jezu!
  Kocham Cię, Jezu!
  Uwielbiam Cię, Jezu!
  Kasię i jej córkę
  za Janka
  za Anastazję i córkę
  za Halinką
  za Michalka
  Za Marikę
  za Krysię ijej wnuki i męża
  za Kasię R
  za Basię
  Mateusza
  za dzieci i wnuki Teresy
  za Wiolę
  za Magdę i jej syna
  -------------...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

  O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przyka­zaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
  Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen
  Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

  O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twem...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
  Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K. Jezu cichy i pokornego serca.
  W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

  Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
  Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  ...Więcej…
 • Wiola Półtorak
  Wiola Półtorak jest w grupie
 • Ewa
  Ewa
  Święty Michale Archaniele!

  Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

  Amen.
 • Ewa
  Ewa
  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko,
  Święta Panno nad pannami,
  Matko Chrystusowa,
  Matko Kościoła,
  Matko łaski Bożej,
  Matko nieskalana,
  Matko najczystsza,
  Matko Dziewicza,
  Matko nienaruszona,
  Matko najmilsza,
  Matko przedziwna,
  Matko dobrej rady,
  Matko Stworzyciela,
  Matko Zbawiciela,
  Panno roztropna,
  Panno czcigodna,
  Panno wsławiona,
  Panno można,
  Panno łaskawa,
  Panno wierna,
  Zwierciadło sprawiedliwości,
  Stolico mądrości,
  Przyczyno naszej radości,
  Przybytku Ducha Świętego,
  Przybytku chwalebny,
  Przybytku sławny pobożności,
  Różo duchowna,
  Wieżo Dawidowa,
  Wieżo z kości słoniowej,
  Domie złoty,
  Arko przymierza,
  Bramo niebieska,
  Gwiazdo zaranna,
  Uzdrowienie chorych,
  Ucieczko grzesznych,
  Pocieszycielko strapionych,
  Wspomożenie wiernych,
  Królowo Aniołów,
  Królowo Patriarchów,
  Królowo Proroków,
  Królowo Apostołów,
  Królowo Męczenników,
  Królowo Wyznawców,
  Królowo Dziewic,
  Królowo Wszystkich Świętych,
  Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
  Królowo Wniebowzięta,
  Królowo Różańca Świętego,
  Królowo rodzin,
  Królowo pokoju,
  Królowo Polski,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  P. Módl się nad nami, święta Boża Rodzicielko.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się:
  Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  O, Niepokalane Serce Maryi,
  mojej ukochanej Matki,
  ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia.
  Błagam Cię, pobłogosław każdą chwilę,
  by ona była przeżyta dobrze,
  pobłogosław wszystkie modlitwy,
  by były odmówione pobożnie,
  wszystkie prace, by zostały uświęcone
  i wykonane zgodnie z wolą Bożą,
  wszystkie myśli i słowa,
  by nie zakradła się do nich niegodziwość,
  a wreszcie wszystkie skłonności,
  aby były całkowicie skierowane do Boga.
  Pobłogosław też, Najukochańsza Matko,
  wszystkich moich krewnych, przyjaciół,
  dobroczyńców i nieprzyjaciół.
  A przede wszystkim pobłogosław
  ostatnią decydującą godzinę mojego życia,
  gdy będę umierał.
  Niechaj umrę w Twoich świętych Ramionach,
  przytulony do Twojego Niepokalanego Serca
  do samego końca.
  Amen.
  O, Niepokalane Serce Maryi,
  mojej ukochanej Matki,
  ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia.
  Błagam Cię, pobłogosław każdą chwilę,
  by ona była przeżyta dobrze,
  pobłogosław wszystkie modlitwy,
  by były odmówione pobożnie,
  wszystkie prace, by z...Więcej…
 • Ewa
  Ewa
  Wielbię Rany i Krew Chrystusa,
  Ona uzdrawia moje ciało,
  Ona koi moją duszę,
  Ona leczy mój umysł.
  Chwała i moc Barankowi Bożemu, który za nas wśród mąk przelał swoją Krew.
  Jego Krew ma moc oczyszczenia,
  Jego Krew ma moc przebaczenia,
  Jego Krew ma moc wyzwolenia,
  Jego Krew ma moc odnowienia,
  Jego Krew ma moc ocalenia,
  Jego Krew zwycięża.
  Wszystko jest możliwe dla tego, kto uwierzył w moc Krwi Baranka.
  Wielbię Krew Baranka, który obmywa mnie z win, aż jak śnieg biały się staję.
  Wielbię Krew Baranka, która mocą swą wyzwala mnie z pęt grzechów i przywiązań.
  Wielbię Krew Baranka, mocniejszą niż moja.
  Ona kształtuje mnie na obraz i podobieństwo Boże.
  Wielbię Krew Baranka, która zwycięża wszelkie przytłaczające mnie wrogie moce.
  Wielbię Krew Baranka, Ona chroni mnie od chytrych zakusów wroga.
  Wielbię Krew Baranka, która przygotowuje mi weselne szaty.
  Wielbię Krew Baranka, która wszystko, wszystko czyni nowym.
  Alleluja! Amen.
  Wielbię Rany i Krew Chrystusa,
  Ona uzdrawia moje ciało,
  Ona koi moją duszę,
  Ona leczy mój umysł.
  Chwała i moc Barankowi Bożemu, który za nas wśród mąk przelał swoją Krew.
  Jego Krew ma moc oczyszczenia,
  Jego Krew ma moc przebaczenia,
  Jego Krew ma moc w...Więcej…

Moja Tablica

Musisz się zalogować, aby komentować
jakubowski
Lut 18 '18, 07:21
bardzo ładna jest ta modlitwa do krwi jezuza robię iom sobie codzenie po jest piękna i pomaga mi w mich problemach i w mi depresj bo jest w cieszkim stanie depresyjnym pozdrawia was

Forum

Temat Ostatnia odpowiedź
Nie ma jeszcze tematów, napisz pierwszy.