Loading...

  • Ewa
    Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
    wczoraj ------------------------------------------------ 1107 ------------------------------------------------------- św. Herculanus z Perugia, św. Engelbert, św. Willibrord, św. Florencjusz ze Strasburga. --------------------------------------------------------------------------- Święty u władzy - św Engelbert INSTYTUCJA Kościół na świecie Watykan W jedności z Rzymem Kościół na kontynentach Kościół w Polsce Struktury i konkordat Sobory i synody Sobór Watykański II Synod o Słowie Bożym Synod dla Bliskiego Wschodu Synod o nowej ewangelizacji Synod o rodzinie Prawo kościelne Prawo kościelne Historia Ludzie, wydarzenia, obyczaje I Synod Archidiecezji Katowickiej LUDZIE Maryja Maryja Święci Święty na każdy dzień Jan Paweł II Ks. Jerzy Popiełuszko Świadkowie i osobowości Świadkowie i osobowości Kard. Stefan Wyszyński Ks. Franciszek Blachnicki POWOŁANIE Jak rozeznać? Jak rozeznać...? Kapłaństwo Kapłaństwo Życie konsekrowane O życiu konsekrowanym Zgromadzenia męskie Zgromadzenia żeńskie Instytuty świeckie Konsekracja indywidualna Małżeństwo i rodzina Małżeństwo i rodzina IDŹCIE I GŁOŚCIE Nowa ewangelizacja Nowa Ewangelizacja Misje O misjach teoretycznie Życie na misjach Dla misji FORMACJA I WSPÓLNOTA Diecezja i parafia Diecezja i parafia Duszpasterstwa Duszpasterstwa Ruchy w Kościele Akcja Katolicka Ruch Światło-Życie Ruch Rodzin Nazaretańskich Wspólnoty charyzmatyczne Droga neokatechumenalna Opus Dei Inne wspólnoty i ruchy w Kościele Katecheza i szkoły katolickie Katecheza i szkoły katolickie Szkoły wiary, rekolekcje, spotkania Szkoły wiary, rekolekcje, spotkania DZIEJE SIĘ W KOŚCIELE Modlitwą i postem... Modlitwą i postem... Dzieła miłosierdzia Dzieła miłosierdzia W obronie życia W obronie życia Wolność znaczy trzeźwość Wolność znaczy trzeźwość Na pielgrzymim szlaku Na pielgrzymim szlaku Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe W Polsce Na świecie Ziemia Święta Kultura, nauka, media Kościół i kultura Serwis poświęcony kulturze Inne inicjatywy Inne inicjatywy Wydarzenia w Kościele powszechnym Rok miłosierdzia Rok wiary Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 Rio De Janeiro: 2013 Madryt: 2011 Światowe Spotkanie Rodzin Mediolan: 2012 Filadelfia 2015 Wydarzenia w Kościele w Polsce 1050-lecie Chrztu Polski Zjazd Gnieźnieński Kongres Miłosierdzia Kongres Kultury Chrześcijańskiej Przystanek Jezus Dziedziniec Pogan Lednica Tydzień misyjny GREKOKATOLICY kosciol.wiara.pl Święci Święty u władzy - św Engelbert rss newsletter facebook twitter Święty u władzy - św Engelbert Święty u władzy - św Engelbert FOTO: ARTHUR W. MOHR, JR (PD) Barokowy relikwiarz św. Engleberta II w katedrze w Kolonii Engelbert przyszedł na świat około 1185 roku jako syn hrabiego von Berg. Gdy miał czternaście lat został kanonikiem w Kolonii, z czasem zaś – dokładnie od roku 1203 - pełnił funkcję prepozyta, czyli przewodniczącego kapituły kanoników katedry w Akwizgranie. Kiedy w Niemczech doszło do zbrojnego konfliktu pomiędzy Ottonem IV i Filipem Szwabskim, Engelbert poparł Filipa w jego staraniach o tron. Papież Innocenty III popierał jednak Ottona, w związku z czym, Engelbert, w wieku 21 lat, został ekskomunikowany. Z pokorą przyjął papieską decyzję, która zresztą z czasem została cofnięta, a późniejszy święty wziął nawet udział w zorganizowanej przez Innocentego wyprawie krzyżowej przeciw Albigensom, która miała miejsce 1212 roku... Mając zaledwie 31 lat Engelbert zostaje arcybiskupem Kolonii. Na terenie jego diecezji toczą się walki pomiędzy Teodorykiem, hrabią na Kleve oraz Walramem, księciem Limburga. Świętemu udało się – co dotąd wydawało się niemożliwe – pogodzić obie zwaśnione strony. Po tym dyplomatycznym sukcesie nie spoczął jednak na laurach. Następną rzeczą, jaką postanowił się zająć, było uporządkowanie kościelnej administracji oraz diecezjalnych finansów. Sprowadził do Kolonii franciszkanów i dominikanów, a także zajął się wychowaniem syna cesarza Fryderyka II, Henryka, którego w 1222 roku osobiście koronował na króla. Gdy Fryderyk przez pięć lat przebywał poza granicami Niemiec, to właśnie Engelbert, w jego zastępstwie, sprawował władzę na krajem. Święty wielokrotnie interweniował, gdy dochodziły go głosy o ucisku i cierpieniach chłopów, czy też zakonników, których atakowali możni, świecy panowie. Jedną z takich interwencji przypłacił Engelbert życiem... W 1225 roku Fryderyk z Insenburga zaczął nękać siostry zakonne w Essen. Próbujący wstawić się za nimi, Engelbert został napadnięty i zamordowany przez zbirów Fryderyka. Męczeńska śmierć świętego miała miejsce 7 listopada 1225 roku w Gevelsberg. Fryderyk z Insenburga został niebawem pochwycony i skazany na śmierć, jego dobra skonfiskowane, a zamki zburzone. Podczas pogrzebu legat papieski nazwał Engelberta „męczennikiem i drugim św. Tomaszem Becketem”. Do „Martyrologium rzymskiego” wpisano go w 1583 roku.wczoraj ------------------------------------------------ 1107 ------------------------------------------------------- św. Herculanus z Perugia, św. Engelbert, św. Willibrord, św. Florencjusz ze Strasburga. --------------------------------------------------------------------------- Święty u władzy - ...Więcej…
'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: