Loading...

  • Bożena
    Bożena dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
    ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, PATRONÓW EUROPY Cyryl, urodzony w Tesalonice (Saloniki), w Konstantynopolu otrzymał gruntowne wykształcenie. Wraz z bratem Metodym udał się na Morawy, aby tam głosić Ewangelię. Obaj przygotowali teksty liturgiczne w języku słowiańskim, spisując je alfabetem zwanym później cyrylicą. Cyryl zmarł 14 lutego 869 roku w Rzymie, dokąd obaj zostali wezwani, Metody zaś, otrzymawszy święcenia biskupie, udał się do Panonii (dzisiejsze Węgry), gdzie niestrudzenie głosił Ewangelię. Wiele wycierpiał od zazdrosnych przeciwników, cieszył się jednak poparciem papieży. Zmarł 6 kwietnia 885 roku w Welehradzie na Morawach. / brewiarz.pl / 1 Oto kapłani Boga Najwyższego, Których On wybrał na sługi zbawienia, Święci pasterze wiernie miłujący Swoją owczarnię. 2 Strzegąc troskliwie otrzymanych darów, Zawsze gotowi na przyjście Chrystusa, Mądrzy i czyści, nieśli w swoich rękach Jasne pochodnie. 3 Pełni czujności stali przy podwojach, Aby usłyszeć, gdy Pan zakołacze; Kiedy zaś przyszedł, dom Mu otworzyli Z wielką radością. 4 Tobie, o Boże, Królu nad królami, Cześć i majestat niech będzie na wieki; Ciebie niech wielbi pieśnią dziękczynienia Całe stworzenie. Amen. / hymn z dzisiejszej Jutrzni /ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, PATRONÓW EUROPY Cyryl, urodzony w Tesalonice (Saloniki), w Konstantynopolu otrzymał gruntowne wykształcenie. Wraz z bratem Metodym udał się na Morawy, aby tam głosić Ewangelię. Obaj przygotowali teksty liturgiczne w języku słowiańskim, spisując j...Więcej…
'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: