Loading...

  • Ewa
    Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
    26 marca 2020czwartek Rok liturgiczny: A/II IV Tydzień Wielkiego Postu ---------------- Dyzma, określany mianem „Dobry Łotr”, praw. Rach (zm. 30[1]) – pierwszy święty chrześcijański, ukrzyżowany wraz z Chrystusem Postać Dyzmy opisana jest w Biblii. Dobry Łotr był tym człowiekiem i złoczyńcą, o którym pisze Łukasz Ewangelista w swojej Ewangelii. Ukrzyżowany po prawej stronie Chrystusa żałował za grzechy i prosił Jezusa Chrystusa, aby wspomniał o nim „gdy przyjdzie do swego Królestwa”. Chrystus zapewnił skruszonego przestępcę[2]: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. Imię Dyzma pojawia się w apokryficznej ewangelii według Nikodema, inaczej Akta Piłata (IV wiek), a później w Protoewangelii Jakuba (V wiek). W Ewangelii Dzieciństwa Arabskiej (VI wiek) określany jest imieniem Titus[3]. Złoczyńca, który nawrócił się i zmarł skruszony, za sprawą odpuszczenia mu grzechów przez Chrystusa, stał się symbolem Miłosierdzia Bożego i podstawą kultu. Kult „Dobrego Łotra” rozwijał się od początków chrześcijaństwa, a nabrał znaczenia w IV wieku, kiedy to pojawiła się pogłoska o znalezieniu jego krzyża. Relikwiom tego krzyża oddawano cześć m.in. w Bolonii. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 26 marca, będące jednocześnie w polskim Kościele katolickim Dniem Modlitw za Więźniów (ustanowionym na Konferencji Episkopatu Polski w 2009)[4]. Święty Dyzma jest patronem więźniów, skazańców, kapelanów więziennych, umierających, pokutujących i nawróconych grzeszników oraz skruszonych złodziei. Stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy. Święty jest również patronem Archidiecezji przemyskiej i Apulii. W ikonografii przedstawiany jest rozmaicie, często jako młodzieniec, również w wieku dojrzałym, a nieraz też jako starzec. Jego strojem jest opaska na biodrach lub krótka tunika. Święty występuje głównie w scenach zbiorowych: na krzyżu obok Chrystusa, w wyobrażeniach wstąpienia Chrystusa do otchłani, w przedstawieniach Sądu Ostatecznego, w przedstawieniach Chrystusa z grzesznikami, w wyobrażeniach raju. Przedstawienia indywidualne Dobrego Łotra spotyka się przede wszystkim w sakralnej sztuce Kościołów wschodnich. W XVII wieku w Rosji powstał typ ikony tzw. marszowej. Przedstawiały one Dobrego Łotra jako mężczyznę w czerwonej opończy przerzuconej przez ramię, z krzyżem w jednym ręku, a z mieczem lub nożem w drugim. Ikony te przeznaczone były dla band rozbójników. Atrybutami świętego Dyzmy są krzyż, łańcuch, maczuga, miecz lub nóż. Zobacz też Ikona portalu Portal: Chrześcijaństwo Ikona portalu Portal: Święci zły łotr modlitwa za wstawiennictwem świętego święci i błogosławieni Kościoła katolickiego święci prawosławni26 marca 2020czwartek Rok liturgiczny: A/II IV Tydzień Wielkiego Postu ---------------- Dyzma, określany mianem „Dobry Łotr”, praw. Rach (zm. 30[1]) – pierwszy święty chrześcijański, ukrzyżowany wraz z Chrystusem Postać Dyzmy opisana jest w Biblii. Dobry Łotr był tym człowiekiem i złoczyńcą, o który...Więcej…
'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: