Loading...

Ćwiczenia Duchowe | Forum Nowenny Pompejańskiej

Lokalizacja tematu: Forum » Różności » Propozycje
Bożena
Bożena Sty 10, 07:44

Idź za Jezusem bez interesu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 10 stycznia

Tekst: Mk 1, 29-39

Prośba: o łaskę nieustannego towarzyszenia Jezusowi, dokądkolwiek się uda.

1.   Wczoraj słyszeliśmy o tym, jak Jezus był w synagodze, dzisiaj scena postępuje dalej. Możesz w niej zobaczyć, jak wyglądał jeden dzień z życia Jezusa. Wychodzą z synagogi i idą do domu Szymona. Tam leczy z gorączki teściową Szymona. Potem przychodzi wieczór i znoszą do Jezusa wielu chorych i opętanych. Ba, całe miasto znalazło się u drzwi. Każdy chciał, by Jezus zajął się także jego problemem. Przyszli wieczorem, bo pewnie cały dzień pracowali, byli w swoich obowiązkach i dopiero wieczorem mieli czas, by się tym zająć. Potem mamy noc i poranek, kiedy Jezus o świcie wstaje i idzie się modlić. Znajdują Go uczniowie, którzy chcą Go zatrzymać, lecz On wskazuje im kierunek dalszej drogi. Jak wygląda Twój dzień? Co się w nim dzieje? Czy Twoje życie (a więc i każdy kolejny dzień) ma swój kierunek, swój cel? Czy wiesz, dokąd zdążasz? Czy masz również jakieś cele pośrednie, mniejsze niż ten podstawowy? A głębokie pragnienia… czy je masz? Wyrażasz je jakoś codziennie wobec Boga i samego siebie?

2.   Zobaczyliśmy Jezusa, który działa w czasie. Przecież to Bóg, który postanowił ograniczyć siebie przez czas i przestrzeń. W tym czasie i przestrzeni, jaką ma do dyspozycji: działa, modli się, wypoczywa, przemieszcza się. Wszystko, co robi, jest w funkcji Jego „powołania”, czyli tego, po co przyszedł na świat. A według jakiej hierarchii powołania Ty działaś? Czy wszystko układasz, biorąc za punkt odniesienia Twoje powołanie, Twoją życiową „misję” (bycie np. małżonkiem, rodzicem, pracownikiem, przyjacielem, itd.), czy też jest to bardziej przypadkowe? Czy wystarcza Ci wtedy czasu na ważne rzeczy? Na początku tej listy nie musisz ustawiać Boga. On jest poza tą „konkurencją”. On przenika wszystko i jest bardziej na JEDYNYM miejscu (Swoim), niż na pierwszym. Bo sam się przedstawia, jako Bóg Jedyny (por. Mk 12, 29-31 z przypisami). Zwłaszcza, że kiedy to „ja” stawiam Boga na jakimkolwiek miejscu, to jakby za Boga decyduję, gdzie On ma stać… a kto tu jest Bogiem i kto decyduje?

3.   Popatrz również i uświadom sobie, co robi Jezus, żyjąc swoim „powołaniem”. Na pewno jest w nieustannym ruchu i nie pozwala zamknąć się i być przypisany – czy to do jednej miejscowości, czy do jednego zajęcia. W synagodze naucza, u Szymona podnosi teściową (i wtedy opuszcza ją gorączka), uzdrawia chorych, wyrzuca złe duchy. Również modli się (spotyka z Ojcem). Gdyby próbować podsumować to Jego działanie, to na pewno jest zawsze skierowane na człowieka i człowiek jest niejako w centrum troski Jezusa (centrum Jego zainteresowania). A to za-interes-owanie człowiekiem nie wypływa z tego, że Jezus ma jakiś „interes” (np. nie pobiera opłat za uzdrawianie, nie szuka władzy, nie buduje sobie bazy klientów, czy zwolenników, itp.). On to robi bez-interes-ownie. Inaczej mówiąc – kocha tych, dla których działa. I nic więcej. Zależy Mu na człowieku, więc go naucza i wskazuje prawdę, uzdrawia, podnosi z gorączki, wypędza z jego życia zło, itd. A Ty… na co jesteś w swoim działaniu nakierowany? Czy bliźni jest dla Ciebie ważny? Z jakim nastawieniem do niego podchodzisz? Coś od niego chcesz? (jeśli jesteś przedsiębiorcą, to wiadomo, że masz interes do człowieka, ale i w tym wypadku nie trzeba drugiego traktować jak „przedmiot” działań marketingowych, lecz jako człowieka właśnie). Pójdź za Jezusem w Jego drodze ku człowiekowi… Grzegorz Ginter SJ

Edytowany przez Bożena Sty 10, 07:47
Bożena
Bożena Sty 11, 07:29
Przegrać bitwę

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 11 stycznia

Tekst: 1 Sm 4, 1-11

Proś o łaskę otworzenia się na prawdziwe działanie Boga w życiu.

W pierwszym czytaniu możemy dziś przeczytać o serii bitew, które rozegrały się pomiędzy Izraelitami i Filistynami. Po pierwszej klęsce Izraelici decydują się na przywiezienie z Szilo Arki Przymierza. Była to najświętsza rzecz, jaką posiadali – symbol obecności Jedynego Boga pośród nich. Byli przekonani, że zadziała ona niczym magiczny talizman, przestraszy Filistynów i pozwoli im wygrać wojnę. Efekt był odwrotny. Filistyni tak przestraszyli się, że bili się tak, jakby nie mieli już nic do stracenia. W konsekwencji Izraelici nie tylko przegrali, ale też stracili rzecz dla siebie najcenniejszą – Arkę. Na początku modlitwy poświęć chwilę, by przyjrzeć się motywacjom poszczególnych stron. Co kierowało Izraelitami? Czy lęk i determinacja Filistynów są Ci znane?

Przyprowadzenie Arki na pole bitwy można porównać do sytuacji, kiedy ktoś wymyśla jeden jedyny sposób na rozwiązanie jakiegoś problemu lub zdobycie szczęścia. Bywa czasem tak, że uzależniamy nasze szczęście od zaistnienia jakiejś konkretnej sytuacji czy od posiadania czegoś. Nie są to sprawy błahe – często są to pragnienia najświętsze ze świętych (szczęście, miłość, potomstwo, wymarzona praca, dobrobyt). Często też wtedy ponosimy jeszcze dotkliwszą klęskę tracąc nawet pozory tego, co wydawało się nam posiadać. Czego symbolem w Twoim życiu jest przyniesienie Arki na pole bitwy? Od czego Ty uzależniasz swoje szczęście?

Dzisiejsze czytanie nie kończy się optymistycznie. Kropka została postawiona w momencie, w którym nie widać żadnej nadziei. Może właśnie chodzi o to, by doświadczyć porażki, by zostały nam odebrane wszystkie pozory dobra, na których chcieliśmy się opierać. Pozbawieni złudzeń, przestajemy walczyć o zachowanie swojej wizji świata. Wypuszczamy los z ręki i oddajemy kontrolę nad światem Temu, do kogo on należy. Zamiast wymagać i kontrolować, możemy zacząć przyjmować i akceptować świat takim, jakim jest.

Bożena
Bożena Sty 12, 07:45
Czterech

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 12 stycznia

Tekst: Mk 2,1-12

Prośba: o łaskę odkrycia tego, co prowadzi mnie do Boga

1. Jezus ponownie przychodzi do Kafarnaum. Jest już kimś, o kim się mówi, zatem w miejscach, gdzie On przebywa gromadzą się tłumy. Tego dnia jest podobnie. Przychodzą też z człowiekiem sparaliżowanym. Niesie go cztery osoby. Kim byli? Krewnymi? Znajomymi? Sąsiadami? Dlaczego czterech? Warto zauważyć, że liczba 4 w Biblii symbolizuje to, co ziemskie. Jakby Ewangelista chciał nam powiedzieć, że to, co ziemskie może być/jest drogą do spotkania z Bogiem. Czasami bywa przeszkodą, ale jest też pomocą – narzędziem. To dzięki tym czterem paralityk znalazł się u stóp Jezusa. A jak Ty patrzysz na różne ziemskie zadania, sprawy? Jakie znaczenie mają one na Twojej drodze do Boga?

2. Przed Jezusem zostaje położony paralityk. Czy on sam tego chciał? A może bardziej chcieli tego ci, którzy go przynieśli? Paraliż to niemożność poruszania się, człowiek nie może przemieszczać się tak, jak chce, w jakimś sensie jest unieruchomiony/związany. Grzech jest paraliżem duszy. Przede wszystkim paraliżuje nas w relacji do Boga – zamyka, stajemy się „sztuczni”, nie jesteśmy sobą. Grzech też paraliżuje nasze relacje, sprawia, że przestają się rozwijać, a wręcz obumierają. I może dlatego, Jezus najpierw odpuszcza grzechy temu człowiekowi, aby potem mogło dokonać się pełne uzdrowienie. A jakie jest Twoje doświadczenie uwalniającego działania Boga?

Bożena
Bożena Sty 13, 08:12
Ryzyko powołania

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 13 stycznia

Tekst: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1; Mk 2, 13-17

Prośba: o łaskę ciągłego nawracania.

1. Gdy zaginęły oślice Kisza… W pierwszym czytaniu poznajemy historię powołania Saula na króla Izraela. Do spotkania Saula z prorokiem Samuelem nie doszłoby, gdyby nie kryzys rodzinny, wywołany zaginięciem oślic. Przypadek? Nie rzadko trudna sytuacja zmusza nas do wyruszenia w drogę, porzucenia schematów, otwarcia się na nowe, zaryzykowania. Wychodzimy podczas ciemnej nocy z nadzieją znalezienia światła. Poszukujemy, choć do końca nie wiemy czego. Bywa, że tak, jak Saul, znajdujemy dużo więcej niż się spodziewaliśmy. Przywołajmy dziś z wdzięcznością sytuacje, w których Bóg posłużył się „przypadkiem”, tzw. zbiegiem okoliczności, kryzysem, aby zaskoczyć nas Swoją łaską. Niech to będzie dla nas umocnieniem w drodze.

2. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. W Ewangelii widzimy Jezusa, który przechodził, ujrzał i powołał. Było to tak totalne doświadczenie, że Lewi wstał i poszedł za Nim – wyszedł z komory celnej. Wyszedł z siebie – ze wszystkiego, co było mu znajome, bezpieczne, sprawdzone. Zadawanie się z Jezusem zawsze niesie ze sobą ryzyko powołania – wywołania, wyłowienia z tłumu, bycia zauważonym. Dzisiaj On patrzy na mnie i nie przeszkadza Mu, że jestem w kondycji celnika – zanurzony w grzechu. Dzisiaj mówi: Pójdź za mną! Nie bój się! Ja – Jezus, jestem Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”(Papież Franciszek). Jakie uczucia, pragnienia budzą się teraz we mnie? Co Mu odpowiem?

Bożena
Bożena Sty 14, 08:22
Idź za Nim wszędzie

Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę zwykłą, 14 stycznia

Tekst: J 1, 35-42

Prośba: o łaskę determinacji w pójściu za Chrystusem.

1.   Wejdź całym sobą w tę scenę. Wejdź także wyobraźnią, starając się, by przez ten ludzki środek, spotkać się z Bogiem, który zaprasza Cię do pójścia za sobą. To zaproszenie przychodzi przez Jana Chrzciciela, który wskazuje na Baranka. Przyjrzyj się najpierw ważnym cechom dwóch uczniów, którzy poszli za Jezusem. Pierwsze – usłyszeli jak Jan mówił. Usłyszeć słowo. Bez tego nie ma mowy o dalszych krokach. Usłyszeli oznacza, że mieli intencję słuchania, byli nastawieni na słuchanie. Oni nie tylko słuchali, co Jan mówił, ale u-słyszeli. To słuchanie się w nich dopełnił. Dopiero wtedy podjęli decyzję i poszli za Jezusem. Iść za Jezusem rozpoczyna się od usłyszenia wezwania. Czy jesteś nastawiony na słuchanie? Czy Twoje uszy i serce są przygotowane do odbioru, do przyjęcia Słowa? Bo nie można mówić o gotowości do usłyszenia, jeśli ktoś „wie lepiej”, albo „niczego nie potrzebuję”, lub też „nie mam czasu”.

2.   Kiedy uczniowie Jana ruszają za Jezusem, wtedy sam Jezus przejmuje inicjatywę. Zadaje im znane pytanie: „Czego szukacie?”. Pyta o pragnienia. Bo przecież po coś poszli za Nim. Czego Ty pragniesz, szczególnie w relacji do Boga? Bez pragnień nie da się wzrastać duchowo. Bez pragnień nie istnieje rozwój (jakikolwiek). To dynamizm, potężna siła w człowieku, determinacja pchająca go do przodu, do zaangażowania się, do ruszenia z miejsca. Nie chodzi o wielkie rzeczy. Chodzi o determinację, by każdy dzień był przesiąknięty miłością. By małe cegiełki, z jakich składa się życie, były spojone przez małą miłość. Wtedy można zbudować wielki gmach życia wypełnionego miłością. Wtedy w naszej „katedrze” zamieszka Bóg, a Duch Święty będzie nieustannie odnawiał Twoje wnętrze. Czego pragniesz? Uczniowie chcieli wiedzieć, gdzie Jezus mieszka. Czy to pytanie o adres? Niekoniecznie. Może bardziej o to, kim jesteś, jak żyjesz, co jest Twoją codzienną radością, a co troską.

3.   Oni ostatecznie trafiają do domu Jezusa. Gdzie to było fizycznie – nie wiemy. Znamy jednak zaproszenie Jezusa: „chodźcie, a zobaczycie”. To zaproszenie do zaangażowania się, do podjęcia kroków, do spaceru, który nie prowadzi pod nieznany adres, lecz do centrum życia Jezusa, do Jego serca. Bo Jezus, wzorem Boga mówiącego np. do Abrama, nie mówi, dokąd mają iść. Wyjdź z Twoje ziemi rodzinnej, a kraj do którego zmierzasz, później ci wskażę – mówi Bóg do Abrama. Jezus zaś mówi: chodźcie, a zobaczycie. Jeśli nie ruszycie, niczego nie zobaczycie. Bo żeby poznać Jezusa, trzeba ruszyć. Trzeba wyjść ze starego, by poznać Nowe. Czy chcesz wyjść i pójść za Jezusem? Nie chodzi o wielkie susy, o siedmiomilowe kroki ku świętości. Chodzi o głębokie pragnienie, wcielane w życie każdego dnia, by w drobnych sprawach „widzieć” Boga i poznawać Go w drugim człowieku, w wydarzeniach codzienności, w radościach i trudach, a nawet we własnych grzechach i upadkach. Bo On jest wszędzie, ogarnia wszystko, JEST we wszystkim. Tam, czyli wszędzie, możesz się z Nim spotkać. Wszędzie możesz za Nim pójść. A do tego wszak jesteśmy powołan

Bożena
Bożena Sty 15, 07:31
Posłuszeństwo

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 15 stycznia

Tekst: 1 Sm 15, 16-23

Prośba: o zaufanie, że Bóg prowadzi najlepszą z dróg i posłuszeństwo

1. W dzisiejszych czytaniach pojawia się Saul. Kiedy Izraelici zaczęli domagać się króla, to właśnie Jego Bóg wybrał do pełnienia tej funkcji. Do pewnego momentu Saul wsłuchiwał się w głos Pana i był Mu posłuszny. Potem jednak w jego życiu pojawiają się kolejne kompromisy, a Saul, zamiast pozwolić, by to Bóg go prowadził, realizuje własne pomysły. Utwierdzany przez kolejne sukcesy, jakie odnosi, zaczyna opierać się bardziej na swoich siłach niż na Panu Bogu. To jednak doprowadza go do porażki. Bóg posyła do niego Samuela, by go napomniał i pomógł w konfrontacji z prawdą. Pomyśl przez chwilę, w jaki sposób Bóg przemawia do Ciebie. Przez jakich ludzi pomaga Ci wracać na drogę prawdy? I czy dajesz Mu czas i przestrzeń, by On sam pokazywał Ci, co jest w Twoim sercu – przez codzienny rachunek sumienia?

2. Samuel odrzekł: „Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów.” Może nam się czasem wydawać, że posłuszeństwo jest nudne i niewiele wnosi w nasze życie. Zwłaszcza w chwilach, gdy Pan Bóg wydaje się milczeć albo zaprasza do wierności naszym zwyczajnym obowiązkom, możemy niekiedy czuć się znużeni. Jeśli są takie przestrzenie w Twoim życiu, w którym posłuszeństwo Panu Bogu wydaje Ci się szczególnie trudne, wsłuchaj się dziś uważnie w słowa Samuela. Porozmawiaj o swoich trudnościach z Jezusem, pytając Go o to, czym dla Niego jest posłuszeństwo. Zapytaj też siebie o to, na ile wierzysz w to, że Boże propozycje są dla Ciebie najlepsze, a On sam chce Twojego szczęścia. Jeśli w Twoim sercu pojawiają się jakieś wątpliwości, przedstawiaj je szczerze Panu Bogu.

Bożena
Bożena Sty 16, 07:30
Jezus i Prawo

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 16 stycznia

Tekst: Mk 2,23-28

Prośba: o łaskę wolności w Bogu

1. Z czego wypływał rygoryzm faryzeuszów? Być może z faktu, że patrzyli przez pryzmat samych siebie. Obrazu siebie, jako tych, którzy nie są w stanie wypełnić Prawa i z tego powodu doświadczają bezsilności. I nie mogą się z tym pogodzić. A z tej niezgody rodzi się frustracja objawiająca się w złości skierowanej na innych i na siebie. A przecież im dłużej kroczymy Bożą drogą, tym jaśniej widzimy jak niewiele możemy o własnych siłach i jak bardzo potrzebujemy Bożej łaski. Tylko, że bardzo trudno nam jest przyjąć tę prawdę. Zapominamy, że to nie grzech nas definiuje, ale Łaska. Trudno nam zrezygnować z działania na rzecz bycia przed Bogiem. Popatrz na swoje życie w kontekście różnych Twoich zaangażowań. Jakie są Twoje motywacje robienia tych wszystkich rzeczy?

2. Wszelkie zasady, przepisy, prawo tylko wtedy mają sens, kiedy służą człowiekowi, a nie odwrotnie. I to właśnie chce przekazać Ewangelista w dzisiejszym fragmencie. Widzimy różne postacie w tej scenie. Jezusa, który cierpliwie tłumaczy. Faryzeuszów, którzy wytykają łamanie świętego prawa. Uczniów, którzy robią, co im podpowiada serce i potrzeba, bez patrzenia na zewnętrzne przepisy. A wyznacznikiem wszystkiego jest Miłość, jako relacja: do Boga, do siebie samego, do drugiego człowieka. Miłość, jako umiejętność przyjęcia tego co jest i posiadania wszystkiego u Boga. Spodziewania się wszystkiego od Niego. I nie chodzi tu o bezczynność, ale o postawę serca, z której wypływa wszystko, co robię na zewnątrz. Jakie znaczenie dla Ciebie mają zasady, które spotykasz w codziennym życiu, według których potrzebujesz postępować: w pracy, w życiu rodzinnym, w przeżywaniu relacji do Boga?

Bożena
Bożena Sty 17, 07:28
Piękny i rudy

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 17 stycznia

Tekst: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51

Prośba: o łaskę przyjęcia swojego życia i pokochania siebie ze wszystkim.

1.   Dawid ma stoczyć walkę z Goliatem. Sam się zgłosił na ochotnika, wiedząc, że po ludzku nie ma szans. Chełpi się, że został wyrwany z łap lwów i niedźwiedzi, lecz że to wszystko uczynił mu Pan. Pokłada więc w Nim ufność także teraz, kiedy staje przed potężnym Filistynem. Dawid idzie z tym, co ma i co pasuje do niego. Próbował wcześniej założyć zbroję króla Saula, ale ona, zamiast mu pomóc i chronić, tylko mu przeszkadzała. Więc z niej zrezygnował, wziął swój kij i kilka kamieni ze strumienia, procę i… zaufanie Bogu. W jaki sposób Ty stajesz do „walki” każdego dnia? Czy w zaufaniu Panu? Czy też bardziej liczysz na własne siły i kiedy coś Cię przerasta, wycofujesz się? Tu nie chodzi o porywanie się z motyką na słońce. Bez realizmu żadna walka nie będzie wygrana. Nie chodzi tylko o walkę ze złem, ale też o walkę o dobro, miłość, prawdę w naszym życiu. Bo – jak mawiał św. Ignacy – czymś dużo trudniejszym jest zwyciężyć samego siebie (swój nieporządek duchowy, tendencje do marazmu i letniości), niż wskrzeszać umarłych. O co tak naprawdę walczysz? Jakimi środkami? Z jakim nastawieniem i zaufaniem?

2.   Dawid od początku swojej „kariery” w Biblii jest odpychany, pogardzany i przeznaczają mu ostatnie miejsce. Zwróć uwagę na słowa, jakie słyszymy o Dawidzie. Goliat przyjrzał mu się i wzgardził nim. Dlaczego? Bo był młodzieńcem (a więc niedoświadczony młokos), rudym, o pięknej powierzchowności. Czy coś te słowa Ci przypominają? Dokładnie te same słowa padają, kiedy Dawid zostaje namaszczony na króla, kilka rozdziałów wcześniej. Tam Samuel wybiera kandydata na króla spośród synów Jessego i nawet jemu, wielkiemu prorokowi, wydaje się, że to powinien być pierworodny syn, dojrzały mężczyzna w sile wieku, doświadczony i przystojny. A tymczasem Bóg wskazuje mu kogoś, kogo nawet nie zaproszono na ucztę, bo… pasie owce. Ma zajęcie, które należało do najmłodszego i nieomal pogardzanego, ostatniego. I to, co ostatnie, wybiera Bóg. Dlatego – można powiedzieć – Goliat od początku „nie ma szans”. Tylko o tym nie wie. Dawid też jeszcze nie wie, lecz jest pełen zaufania do Boga. Kim Ty jesteś?

3.   Teraz możesz głębiej zastanowić się nad pytaniem z poprzedniego punktu. Kim jesteś? W świetle tego, co widzimy u Dawida, Bóg również w Tobie szczególnie umiłował to, co może inni odrzucają. Coś, co uważają za godne wzgardy, odrzucenia, co nie pasuje do jakichś kryteriów, konwenansów, itp. Bóg kocha w Tobie wszystko, a szczególnie to, co w Tobie słabe, upadające, grzeszne. Dlaczego? Bo miłosierdzie z niezwykłą mocą lgnie do tego, co słabe i to kocha. Nam się to w głowie nie mieści, tak potrafi tylko Bóg i ludzie, którzy w Bogu są zakorzenieni. A Ty? Czy kochasz siebie ze swoimi słabościami (ludzką ułomnością)? A siebie ze swoimi grzechami? Nie oznacza to, że masz grzeszyć, lecz jaki jesteś wobec siebie, kiedy zdarzy Ci się zgrzeszyć. Możesz próbować walczyć ze sobą (jaki to jestem podły, zły, niegodny…), kiedy tak naprawdę potrzebujesz przyjąć siebie i objąć miłosierdziem. Tym samym miłosierdziem, jakim obejmuje Cię Bóg. Ludzka słabość w oczach Boga nabiera wartości i jest potężną siłą (bo Bóg może wtedy bardziej działać, kiedy w pokorze Mu na to pozwalamy), a ludzka siła w oczach Boga to proch i pył, puch na wietrze, nic nie znaczące. Dlatego też Goliat był na straconej pozycji – wydawało mu się, że jest kimś, ale tylko mu się wydawało. Popatrz na Dawida i zobacz na nowo – kim jesteś? Zobacz, czy przypadkiem nie ma w Tobie takiej pogardy do siebie, jaką miał Goliat w stosunku do Dawida. Co jest Twoim Dawidem?

Bożena
Bożena Sty 18, 07:23
Między Dawidem i Saulem

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 18 stycznia

Tekst: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

Proś o uczciwe serce, które słucha nawet tego, co trudne.

Kto jest głównym bohaterem dzisiejszego pierwszego czytania? Wbrew pozorom nie jest to Dawid. Wokół niego kręci się cała historia, ale on jest tylko biernym odbiorcą postaw innych ludzi:

Kobiety – po wygranej bitwie sławią czyny zwycięzców. Niestety, nie są zbyt poprawne – to nie królowi przypisują największe zasługi. Jakie są ich intencje? Czy mówią prawdę? Czy chcą jątrzyć? Jak Ty słuchasz tego, co inni o Tobie mówią? Jak sam mówisz o innych?

Saul – choć tę samą bitwę stoczył, okazał się dziesięć razy gorszy od swojego sługi, Dawida. W jego sercu rodzi się zazdrość. Nie potrafi poradzić sobie z rodzącym się w nim dyskomfortem. Zamiast zmieniać siebie, chce zabić Dawida. Przypatrz się uważnie tym wszystkim sprawom, kwestiom czy osobom, które chciałbyś, by zniknęły z Twojego życia. Jaką wiadomość Ci przynoszą? Co możesz dzięki nim zmienić na lepsze w swoim życiu?

Jonatan – mówi, jak jest. Ostrzega Dawida o złości króla. Ojcu przypomina zasługi Dawida i jego własne emocje tuż po wygranej bitwie. Jest głosem rozsądku kierowanym miłością. Ojca przestrzega przed grzechem morderstwa. Dawidowi pragnie ocalić życie. Jaką rolę odgrywają w Twoim życiu przyjaciele? Czy dostrzegasz ich wielką wartość? Jak o nich dbasz? Jakim Ty sam jesteś przyjacielem?
Bożena
Bożena Sty 19, 07:54
Wołanie i odpowiedź

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 19 stycznia

Tekst: Mk 3,13-19

Prośba: o łaskę odpowiedzi na wołanie Jezusa

1. Jezus wychodzi na górę. Zapewne najpierw po to, by się modlić. Bo góra w Biblii to miejsce spotkania z Bogiem, miejsce szczególnego objawiania się Jego. W życiu każdego z nas są takie miejsca i momenty bliskich spotkań z Panem. Czasami przychodzą w zaskakujący sposób, czasami po długiej „wspinaczce”. Przypomnij sobie choć jedno z nich. Przypomnij sobie myśli i uczucia, jakie Ci wtedy towarzyszyły. Co teraz rodzi się w Twoim sercu?

2. Jezus na górę zaprasza również tych, którzy idą za nim i przywołuje ich do siebie. A oni odpowiadają na to zaproszenie i przychodzą. Wtedy powołuje Dwunastu – tych najbliższych, którzy będą Mu towarzyszyli w czasie Jego ziemskiego życia. Słyszymy ich imiona. Bo Bóg do każdego człowieka zwraca się osobiście, po imieniu. Oznacza to coś więcej niż tylko znajomość. Pomyśl przez chwilę o tym, jak Ty zwracasz się do tych, którzy Cię otaczają. Co dla Ciebie oznacza zwrócenie się do kogoś po imieniu? Jaka to jest relacja? Przypomnij sobie ten moment, kiedy to Bóg wypowiedział Twoje imię? Jak zareagowałeś/reagujesz?

3. Jezus powołuje tych, których sam chce. I jak widzimy nie są to ludzie, z którymi łatwo jest budować relacje. Jeden z nich wyda Jezusa żołnierzom, drugi się go wyprze w sytuacji zagrożenia życia. Jeszcze inni będą się kłócić o miejsce w hierarchii. A jednak Jezus wybiera właśnie tych. Nie oznacza to, że innych, którzy za Nim szli odrzuca. Wręcz przeciwnie, wyznacza im tylko inne zadania. Do czego Ciebie zaprasza dziś Jezus?

Bożena
Bożena Sty 20, 08:16
Życie zaangażowane

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 20 stycznia

Tekst: 2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27 oraz Mk 3, 20-21

Prośba: o łaskę zaangażowania się w życie, relację, miłość.

1.   Do Dawida przybiega wojownik i donosi o klęsce wojsk izraelskich. Dodaje też, że zginął Saul i Jonatan, który był serdecznym przyjacielem Dawida. Przyjrzyj się, co robi Dawid, jak się zachowuje w tej sytuacji. Zaczyna przeżywać żałobę. Rozdziera szaty, płacze, lamentuje, pości. A potem ujawnia to, co jest w jego sercu odnośnie tych dwóch osób zabitych. Dawid bardzo pokazuje, że jest zaangażowany w życie i relacje. Wsłuchaj się w sposób, jaki opisuje Saula i Jonatana. Można to wziąć jako zwyczajowe mówienie o zmarłych, wydobywanie ich dobrych cech. Jednak wydaje się, że Dawid robi coś więcej. To były ważne osoby dla niego. On pokazuje, jakimi więzami był z nimi połączony. Nie płacze się po kimś, kto był nam obojętny. Popatrz na swoje zaangażowanie w relacje, budowanie bliskości, dbanie i troszczenie się o innych. Im ktoś był bliższy, tym stratę przeżywa się boleśniej. To widzimy u Dawida. Popatrz na jego wrażliwe serce i zobacz swoje serce.

2.   W Ewangelii widzimy Jezusa, który u progu swej działalności przeżywa trudności. Tuż po powołaniu apostołów okazuje się, że tłumy są tak liczne, iż nie mają czasu, by się posilić. Z kolei bliscy wybrali się, żeby go powstrzymać, traktując Go jako „wariata”. A Jezus? Spotyka Go to, bo jest zaangażowany w sprawy człowieka. Choć słyszymy dzisiaj o tłumie, to przecież dobrze wiemy, że Jezus tłumy nauczał, a spotykał się i uzdrawiał i dbał o konkretnego człowieka. W ten sposób możemy powiedzieć, że Bóg nie zbawia wszystkich ludzi – On zbawia każdego człowieka (określenie „wszystkich ludzi” jest bardzo ogólne i dość bezosobowe, jakby jakaś „masa”). Znów popatrz na swoje zaangażowanie w drugiego człowieka, również w siebie samego. Czy spotykają Cię podobne przeciwności jak Jezusa? A może patrzysz na życie bardzo chłodno i „racjonalnie”, dbając dobrze o siebie i mając postawę „niech każdy zadba o siebie, nie będę się nikim zajmował”. Bliscy Jezusa wydają się być takim „głosem rozsądku”, który jednak nie zawsze pasuje do miłości, która ma w sobie element „szaleństwa” –  wydania siebie, ofiarowania. A to ofiarowanie nigdy nie jest opłacalne, nigdy się nie kalkuluje, nigdy się „nie zwróci” i bilans nigdy nie wyjdzie na zero. Czy za takim Jezusem chcę iść? Czy takiego Jezusa chcę naśladować? Jak konkretnie w swoim życiu?

Bożena
Bożena Sty 21, 08:12
Czas i przestrzeń

Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę zwykłą, 21 stycznia

Tekst: Mk 1, 14-20

Prośba: o łaskę pełnego zanurzenia w miłość, czyli czas i przestrzeń.

1.   Dzisiejsze wszystkie czytania (także Jon 3, 1-5.10 oraz 1 Kor 7, 29-31) mówią o czasie. Jonasz przestrzega, że za 40 dni Niniwa zostanie zniszczona, jeśli mieszkańcy się nie nawrócą, czyli że mają niedużo czasu. Św. Paweł pisze podobnie – czas jest krótki. A Jezus w Ewangelii wypowiada słowa pozornie sprzeczne: „Czas jest wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. Wypełnił się, czyli jakby już się dzieje, już się stało, ale owo królestwo nie jest już, tylko jest bliskie. Mamy tu coś, co teologia nazywa „już i jeszcze nie”. Zbawieni jesteśmy już, ale jeszcze się to nie dopełniło (bo żyjemy i jesteśmy w drodze ku pełni). Pomyśl o swoim czasie, którego nie jesteś panem. Jesteś w nim zanurzony i wszystko dzieje się w czasie. Ale kiedy mówisz „mam czas” albo „nie mam czasu” to nie oznacza, że nad nim panujesz, że możesz go kontrolować. Czas po prostu płynie, a Ty możesz w nim zrobić wiele rzeczy, lub nie zrobić nic.

2.   Po co jest nam dany czas? Byśmy kochali i ciągle uczyli się kochać. Jednym ze składników miłości jest czas. Jeśli komuś poświęcam mój czas, umiem „tracić” dla niego czas, to będzie miał poczucie, że jest dla mnie ważny, że go naprawdę kocham (okazuję mu w ten sposób miłość i szacunek). Dziecko, któremu poświęca się czas, ma poczucie bycia ważnym i kochanym. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, wydarza się w czasie. Wszystko ma ostatecznie przemieniać się w miłość, w tymże właśnie czasie. A może i sam czas jest  jakąś „formą” miłości? Bóg zanurzył nas w czasie (i przestrzeni), czyli w miłości? Może to jest przepis na miłość?

3.   Kiedy dajemy drugiemu człowiekowi, sobie, Bogu nasz czas i naszą uważność (czyli robimy w sobie przestrzeń na spotkanie przez to, że jesteśmy na tego kogoś uważni, on jest dla nas ważny), wtedy mamy do czynienia z miłością. Czas + przestrzeń (uważność) = miłość. Popatrz na swoje życie w tym kluczu. Popatrz jak kochasz innych, siebie, Boga, a jak chciałbyś kochać. Na modlitwie w ten sposób możesz Bogu pokazać, że Go kochasz: poświęcając Mu swój czas i kierując na Niego całą swoją uwagę, robiąc przez to w sobie przestrzeń dla Niego, na spotkanie z Nim. Podobnie w każdej innej relacji. Chcesz kochać coraz bardziej i coraz prawdziwiej? Zanurzaj się coraz bardziej w czas i przestrzeń. To właśnie dał nam Bóg…

Strony: « 1 2 3 4 5