Loading...

Moje małżeństwo - moim skarbem..... | Forum Nowenny Pompejańskiej

Besia
Besia Sty 16 '14, 17:19
To super Weroniko:)))
Weronika JG
Weronika JG Sty 17 '14, 14:38
Nadal jest dobrze, Matenka mnie chroni , czuję jej obecność:)
Weronika JG
Weronika JG Sty 18 '14, 11:29

To cudowne jak Matka Boża zmienia mnie , męża i moje małżenstwo:)

 Nowenne Pompejańska zaczynam od pewnego czasu Nowenną Do Krwi Chrystusa I Litania do Krwi Chrystusa, Potem odmawiam za męża Litanie do Ducha Świetego wraz z Nowenna do Ducha Świętego- żeby Duch św spłynał na niego a Krew Chrystusa go chroniła, a potem dopiero zaczynam Nowennę Pompejańską. Nowenne niemal wyśpiewuje tak mi pomagaja modlitwy wstępne , które czynię:)

 Chwała Panu:))


Weronika JG
Weronika JG Sty 18 '14, 13:00
Litania do Ducha Świętego
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Nowenna do  Ducha ŚwiętegoModlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

W drugim dniu:

Pismo święte poucza: "Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

W trzecim dniu:

Pismo święte poucza: "Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" (1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

W czwartym dniu:

Pismo święte poucza: "Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

W piątym dniu:

Pismo święte poucza: "Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

W szóstym dniu:

Pismo święte poucza: "Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Gal 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

W siódmym dniu:

Pismo święte poucza: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu:

Pismo święte poucza: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2,919).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu:

Pismo święte poucza: "Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Modlitwy końcowe (odmawiane w każdym dniu nowenny)

Ojcze nasz...

Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Weronika JG
Weronika JG Sty 18 '14, 13:27

Jakże pięknie ujełas to Anno!

Ściskam Cię mocno , najmocniej!

Niech Cie Bóg błogosławi:)

Besia
Besia Sty 18 '14, 14:43

Aniu :))))

Weronika JG
Weronika JG Sty 18 '14, 20:01

Jak juz kiedys napisałam mąz mój zbyt wylewny nie jest. Powiedział kiedys ,że o uczuciach mówić nie umie i nie lubi. Czasami taka szorstkosc jego bardzo mnie denerwowała i raniła. Ja- osoba wielce uczuciowa i emocjonalna i on ...introwertyk. Ilez ja sie w myslach naszarpałam ,że pewnie mnie nie kocha, a może jestem brzydka?Bo czemu mi nie słodzi , nie kadzi i nie nadskakuje?

Nagle jakieś dwa tygodnie temu przyszła nagła odmiana. Niby nadal nie słodzi i nie nadskakuje , ale zupełnie sam z siebie jest czulszy. Myślę ,że to zasługa Nowenny. Ba! Jestem o tym przekonana:)))

Arek
Arek Sty 19 '14, 13:22
Miło czytać jak u Ciebie Weroniko NP i inne modlitwy dają efekty :)

U mnie na początku odmawiania zapanował wewnętrzny spokój,chęć odmawiania,nadzieja na pomyślność,wiara...od 2 dni po tym jak postanowiłem przystąpić do sakramentu pokuty którego zaniedbywałem przez ostatnie 2 lata wkradła się niepewność,obawy,okropne rozproszenie myśli podczas odmawiania NP...mam nadzieję że to tylko chwilowy moment słabości,cierpienia które widocznie musi być....dzięki za wasze wpisy które motywują i popychają mnie wiarą do dalszej modlitwy....

Weronika JG
Weronika JG Sty 19 '14, 13:59
Moje małżeństwo jest moim skarbem, wiem ,że będzie jeszcze lepsze, wiem ,że mój maz się nawróci i wiem ,że mam o kogo waczyć:)
Joanna
Joanna Sty 19 '14, 15:43
Weroniko chciałam Ci podziękować za wstawiane modlitwy:) może nie udzielam się zbyt często na forum ale czytam je często:) ostatnio podczas NP zaczynało mi brakować zapału i Zły próbował wszystkiego co się da (od ciągłego zmęczenia po próby zachęcenia mnie przez znajome do pójścia do wróżki). Po czym czytając posty dowiedziałam się, że modląc się w intencji związanych z inną osobą powinno odmawiać się Nowennę do Krwi Chrystusa:) i już widzę zmianę ;) czuję się o wiele lepiej i aż chce mi się modlić:) jeszcze raz Ci dziękuję:)
Weronika JG
Weronika JG Sty 19 '14, 16:04
Bardzo mi miło tym bardziej ,że nie miałam dotąd pojęcia ,że potrafie tak dobrze wpływać na innych:)
Joanna
Joanna Sty 19 '14, 17:42
może źle użyłam słowa:) ale miałam na myśli, że spróbowałam i lepiej się czuję:) a tego co przeżywałam nie życzę nikomu:P
Weronika JG
Weronika JG Sty 19 '14, 22:19

KAROL DE FOUCAULD - ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE


PAN BLISKO JEST Boże mój, czemu jesteś tak daleko? Wydaje się nam czasem, że Bóg jest bardzo daleko od naszych ludzkich spraw: od naszych trosk i potrzeb. Ale to nieprawda. Tak się nam tylko wydaje.
TAJEMNICE RADOSNE

1. ZWIASTOWANIE Nie jestem daleko. W tej właśnie chwili wszedłem w wasz ludzki świat. Bóg i Człowiek stali się jedną Osobą. Nie wierz: gdy ci mówią, że Bóg jest nieprzystępny, nieosiągalny. On zechciał się stać dostepny.2. NAWIEDZENIE Jestem blisko twej duszy. To, co się nazywa łaską, to po prostu tętno mojego Życia w twoim, mojej Miłości w twojej. Gdzieś w głębi twej duszy, dokonuje się Spotkanie.

3. NARODZENIE Jestem z wami. Nie mógłbym już powiedzieć: "Myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi moje, nie są drogami waszymi". Moje myśli stały się ludzkimi myślami – rozumiemy się. Moje drogi są ludzkimi drogami: po nich chodzę, na nich się spotykamy. Na drodze ubóstwa, niedostatku, radości.

4. OFIAROWANIE Mylisz się, nie jestem daleko. Gdy kiedykolwiek zechcesz coś Bogu dać z siebie: ofiarować Mu jakiś odcinek czasu, chwilę przyjemności, trochę zainteresowania – dotykasz Mnie. Umiej takie momenty nazwać radosnym spotkaniem.5. ODNALEZIENIE Nie jestem daleko, ale chcę, byś Mnie szukał cały czas z niepokojem. Byś nie mógł wytrzymać beze Mnie, gdy tylko stracisz Mnie z oczu. Masz szukać, ale wiedz, szukając, że idę o krok za tobą.


TAJEMNICE BOLESNE1. KONANIE W OGRUJCU Boże mój, czemuś tak daleko? Dlaczego nie reagujesz na moje modlitwy? Tak gorące, tak serdeczne… Zupełnie jakby Cię wcale nie było. Ależ ja jestem, tylko chcę cię czasem traktować jak Syna mego w Ogrodzie Oliwnym.2. BICZOWANIE Panie, gdzie jesteś, gdy cierpię? Jestem przy tobie i pozwalam byś cierpiał, bo to cierpienie nas przybliża, gdy zdziera z ciebie wszelki brud. Stajesz się przeźroczysty i zdolny do przyjęcia Światłości.

3. KORONOWANIE CIERNIEM Jakże często życie ściera na proch. Niesprawiedliwość? Krzywda? Te rzeczy w moich oczach nie nazywają się złem. Dopiero wtedy, gdy będziesz przygnieciony do ziemi, zdołasz jakoś zrozumieć, co to znaczy Wielkość Boga.

4. DŹWIGANIE KRZYŻA Gdybym ci teraz zdjął ten krzyż, który dźwigasz – nie mógłbyś być ze Mną. Bo Ja, przyciśnięty belką krzyża, szedłem drogą na Kalwarię, padałem na niej twarzą w proch właśnie po to, abyś mógł być ze Mną, a Ja z tobą. A ty mówisz, że Mnie nie ma…

5. UKRZYŻOWANIE Jeśli twoje oczy, uszy głuche są na moją obecność, jeśli nie możesz Mnie usłyszeć w ciszy własnej duszy – zawsze możesz znależć moją rzeczywistość obiektywną, niezależną od ciebie, od tego co czujesz – w Sakramencie Eucharystii.


TAJEMNICE CHWALEBNE

1. ZMARTWYCHWSTANIE Dlaczego jesteś tak daleko? W jakimś mroku "fizycznej niemożliwości" Zmartwychwstania. Daleko – jak legenda. Przeczytaj słowa Jana: "Cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczyma, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – oznajmiamy wam". Stań na miejscu Tomasza,

2. WNIEBOWSTĄPIENIE A jednak odszedłeś do nieba. Tak, ale niebo jest blisko. Niebo nie jest takim odległym miejscem – między tobą a niebem nie ma przestrzeni. Owszem, może cię męczyć moja niewidzialność. Ale to minie.

3. ZESŁANIE DUCHA Św. Dobrze wiedziałem, że odczujesz boleśnie moją niewidzialność i będziesz się skarżył. Dlatego zostawiłem Kościół – widzialne Ciało rządzone Duchem Św. Wszystko, co Kościół ma i daje, jest przejawem mojej obecności.4. WNIEBOWZIĘCIE Zobacz, jak jestem blisko, jak się objawiam w życiu moich świętych. Po to oni są, aby Boga ukazywali i przybliżali, aby o jego działającej obecności świadczyli. Maryja – Jej objawienie, św. Katarzyna, Teresa i tylu innych. Dlaczego im nie wierzyć?

5. UKORONOWANIE Jeśli zdaje ci się, że jestem daleko – Ona jest drogą do Mnie. Najbliższą. Oddaj się w Jej ręce, całkowicie, niech prowadzi, niech cię na rękach niesie. Nie mów nic – bądź Jej pewny.Besia
Besia Sty 19 '14, 22:38
Weroniko;))))
Besia
Besia Sty 20 '14, 12:16

Weroniko dla Ciebie i dla wszystkich żon

Do Anioła Stróża mężaPozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga, i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuje za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże. Amen.
Weronika JG
Weronika JG Sty 20 '14, 12:26
Juz odmówiłam, dziekuje bardzo :*
Arek
Arek Sty 20 '14, 12:35
Zaciekawiła mnie Nowenna do Krwi Chrystusa i Litania, intencje podajemy na początku odmawiania ??
Weronika JG
Weronika JG Sty 20 '14, 12:40
Tak:)
Weronika JG
Weronika JG Sty 20 '14, 12:51

Dziś zaczęłąm druga Nowennę:)

Jedna juz odmawiam i jestem na 18 dniu części błagalnej.:)


Edytowany przez Weronika JG Sty 20 '14, 13:37
Weronika JG
Weronika JG Sty 20 '14, 14:40

Trudno mi sie dziś modlić ale prę uparcie do przodu:)

A maz mój taki niewdzięczny....gdyby on wiedział jak ja z jego powodu na kolana padam przed Bogiem...chociaz ...wiedzieć to może i wie ale jest jak skała uparty.

Ech, oczy mnie pieką od łez...

Edytowany przez Weronika JG Sty 20 '14, 14:41
Strony: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »