Loading...

Weźmy udział w Nowennie Miłosierdzia z bloga marek

Święto Miłosierdzia jest obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Jest to tzw. Niedziela Miłosierdzia. W tym roku, w to święto, odbędzie się kanonizacja Jana Pawła II, który wprowadził Niedzielę Miłosierdzia jako święto całego Kościoła.

Dołącz tutaj – Niedziela Miłosierdzia

W Dzienniczku s. Faustyny czytamy słowa Pana Jezusa:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.

Odpuszczenie win i kar nie działa "automatycznie" – warunkiem jest przystąpienie do Komunii Świętej po dobrze odbytej spowiedzi (zob. warunki dobrej spowiedzi). Dzięki temu, można powiedzieć, doznajemy całkowitego "wyczyszczenia" duszy, tak jak podczas Chrztu świętego.

Przygotowaniem do tego święta jest nowenna, w czasie której modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Nowenna ta trwa 9 dni, od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia.

Warunki dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia - to tutaj musisz stanąć w prawdzie przed Panem Bogiem i samym sobą. Musisz sobie uświadomić prawdę o sobie.

2. Żal za grzechy - jeżeli nie odczuwasz żalu za grzechy, czyli za to, ze obraziłeś Boga i Jego Miłość względem siebie, to lepiej nie przystępować do tego sakramentu...  Podobnie, jeśli po spowiedzi chcesz wracać do grzechu.

3. Mocne postanowienie poprawy - oczywiście, nie można się zrażać, jeżeli od zaraz coś nie wyjdzie i i upadniesz pod ciężarem grzechu. Liczy się tu nastawienie wewnętrzne, postawa woli, która powstrzymuje przed wchodzeniem w obszar grzechu. Odbywa się to w wolności i nikt Cię nie może skontrolować. Stoisz w prawdzie przed Bogiem i sobą samym. Dobra wola - to już jest coś!

4. Szczera spowiedź - dopiero jak wypełnisz poprzednie warunki, wyznaj szczerze swoje grzechy. Spowiednika możesz oszukać, ale Pana Boga i siebie samego NIE. I tego bądź świadom, ze zatajając jakiś grzech czynisz całą spowiedź świętokradzką, nieważną. Jeżeli masz odwagę grzeszyć, to miej odwagę przyznać się do tego.

5. Pokuta - to jest ta drobna cena jaka musisz zapłacić za grzechy, których koszt jest o wiele większy. To tutaj możesz przekonać się o Miłosierdziu Boga i Jego miłości do Ciebie. Nie odkładaj pokuty na później. Wypełnij ją jak najszybciej. Tego się domaga sprawiedliwość wobec siebie i Boga.

6. Zadośćuczynienie - to chyba warunek o którym najczęściej zapominamy. A przecież żądamy sprawiedliwości dla siebie. A zadośćuczynienie jest wypełnieniem sprawiedliwości wobec bliźniego, którego skrzywdziłeś.

Jak modlić się koronką do Miłosierdzia Bożego?

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać ją grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Dzienniczek Siostry Faustyny, z. 2 (687)

Koronkę odmawia się na różańcu

Na początku: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata (1 raz).

Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki - miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy).

To samo przez pięć dziesiątek różańca.

Na zakończenie koronki:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie.Poprzedni wpis     
     Następny wpis
     Blog

Moja Tablica

zbynio518
Kwi 18 '14, 19:39
Dołączcie.
Bożena
Kwi 18 '14, 19:50
Ja już dziś rano rozpoczęłam :)
Dorota
Kwi 18 '14, 20:29
Wczoraj ksiądz ogłosił , że będzie odmawiana w kościele, więc rozpoczęłam z Kościołem :)
Besia
Kwi 18 '14, 20:39
Ja co roku odmawiam i teraz też z chęcią się dołączam ;))))))
Inka
Kwi 18 '14, 23:04
Też dołączyłam;)
Bridget
Kwi 25 '14, 21:15
Jestem wdzięczna ,ze odmawiam:-)
Musisz się zalogować, aby komentować